Klimapolitikk i Oppegård

FORNØYD MED VEDTAKET: – Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket, sier Anne-Beth Skrede (Ap).

Nå blir det strengere klimapolitikk i Oppegård

Oppegård kommune har fastslått at det er klimakrise. Formannskapets vedtak om dette forplikter kommunen til nødvendige klimatiltak gjennom kommuneplanen og handlingsplanene.

Publisert

Det var Anne-Beth Skrede (Ap) som kom med et forslag om dette. Forslaget hennes ble enstemmig vedtatt under det siste formannskapsmøtet onsdag 19. juni.

– Jeg er glad for at vi fikk hele formannskapet med på dette viktige vedtaket! Dette skal vi følge opp også i den nye kommunen, sier Ap-politikeren.

"Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett."

Utdrag fra rapporten FNs klimapanel offentliggjorde høsten 2018

Hun viser til rapporten FNs klimapanel offentliggjorde høsten 2018 hvor det advares i klare ordelag om at tiden er i ferd med å løpe ut hvis verden skal unngå katastrofe.

– Oppegård kommune har vedtatt klimaplaner, og har fokus på FNs bærekraftsmål. Det er likevel på tide å ta klimaendringene på reelt og større alvor, og ta grep i forhold til den krisen vi befinner oss i, sier Skrede.

Krisesituasjon som følge av klimaendringene

Ap-politikeren er glad for at lokalpolitikerne i Oppegård har anerkjent at verdenssamfunnet befinner seg i en krisesituasjon som følge av klimaendringene.

– En global oppvarming på to grader sammenlignet med en oppvarming på 1,5 grader, vil true den globale matsikkerheten, øke tempoet i utryddelsen av plante-og dyrearter, gjøre flere hundre millioner mennesker mer utsatt for fattigdom og matmangel, og kraftig øke risikoen for at kritiske vippepunkter passeres. Det vil sette samfunnet, slik vi kjenner det, under sterkt press, og skape uforutsigbarhet i forhold til velferd, sysselsetting og sikkerhet, sier Skrede.

Halvering av globale utslipp innen 2030

– Kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

Anne-Beth Skrede (Ap)

Skrede sier at for å hindre alvorlige klimaendringer, og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må de globale utslippene av klimagasser halveres innen 2030.

– Oppegård kommune skal nå gjøre sin del av den jobben, og vil arbeide for at Nordre Follo vedtar det samme, sier Ap-politikeren.

Hun sier formannskapets vedtak medfører at kommunens klimaansvar skal være gjennomgripende på alle politiske områder og veie tyngre enn tidligere.

– Vi har også vedtatt at klimaregnskap og klimabudsjett skal følges opp med nødvendige tiltak i kommuneplan og handlingsplaner, sier Skrede.

Les også: Skylder på tørr sommer og gamle feil

Powered by Labrador CMS