SKOGKANTEN: Skogveien på Kolbotn var først foreslått å hete Skogkanten. Deretter ble forslaget endret til Øvre Rikeåsveien, men i formannskapet torsdag ble navnet endret tilbake til Skogveien.
SKOGKANTEN: Skogveien på Kolbotn var først foreslått å hete Skogkanten. Deretter ble forslaget endret til Øvre Rikeåsveien, men i formannskapet torsdag ble navnet endret tilbake til Skogveien.

Nå skal denne veien hete Skogkanten likevel

Formannskapet lyttet til protestene fra innbyggerne da de behandlet saken om veinavn torsdag kveld.

Publisert

En rekke veier i gamle Oppegård og Ski kommuner er identiske, og veier må gis nye navn. Kommunen har allerede gått flere runder og da de siste forslagene lå klare i høst ble det satt høringsfrist til 27. november, men da kun på skrivemåten.

Det skulle vise seg at høringsinnspillene handlet om mer enn skrivemåten. Oppegård Avis fikk nylig innsyn de 59 innspillene som ble sendt inn, og i gamle Oppegård kommune var det spesielt endringene av Kirkeveien til Haslebakken og Skogveien til Øvre Rikeåsveien det ble protestert på. I tidligere innstillingene var disse veiene foreslått å hete henholdsvis Kirkebakken og Skogkanten. 

Torsdag kveld behandlet formannskapet i Nordre Follo saken. Rådmann Gro Herheim hadde lagt frem to forslag i saken. I det alternative forslaget var det seks veinavn som skilte seg ut, og i vårt nærområde er det snakk om nye navn på Skogveien, Kirkebakken og Dalskleiva. Den korte bakken fra Dalsveien ned til Skiveien var foreslått å skulle hete Nils Russeltvedts vei, oppkalt etter en tidligere meteorolog. Denne veien hadde også fått sterke protester, innbyggerne mente Kleiva var et mer passende navn. 

I formannskapets behandling var Oddbjørn Lager Nesje (Ap) første medlem som tok ordet. 

– Det er nå en gang sånn at de sakene som er nærmest en selv er de som skaper mest engasjement. Sjeldent har vi fått mer e-poster og telefoner enn i denne saken. Og det er helt naturlig at folk vil ha et ord med i laget i en sak som til de grader angår en selv, adressen man bor på. På bakgrunn av tilbakemeldinger og ønsker, vil vi i flertallspartiene foreslå noen endringer i rådmannens innstilling. I det som var det gamle Oppegård kommune foreslår vi at Skogveien bytter navn til Skogkanten, Dalskleiva til Kleiva og Kirkeveien endres til Kirkebakken. I det som var tidligere Ski kommune vil vi foreslå at Sagveien bytter til Sagtomta, Solveien til Solsvingen og til slutt, Holteveien til Holtegrenda. Vi har valgt å lytte til beboerne, sa Nesje ifølge Østlandets Blad (bak betalingsmur). 

Ifølge avisen landet formannskapet til slutt på å gå inn for rådmannens alternative forslag, hvor veiene i gamle Oppgeård kommune får disse navnene: 

Balders vei blir Fjellsvingen
Bjerkeveien blir Bjerkebakken
Dalskleiva blir Kleiva
Dalsveien blir Radka Toneffs vei
Einerveien blir Einebærsvingen
Orreveien blir Carl Nords vei
Ospelia blir Tyrilia
Parkveien blir Myraparkveien
Rugdeveien blir Dugnadsveien
Skogveien blir Skogkanten
Tømmerveien blir Tømmerfaret
Tårnveien blir Vanntårnveien

Kirkeveien blir Kirkebakken, men skrivemåten på denne veien legges ut på høring i to måneder. 

Saken om veinavn vedtas endelig i kommunestyret onsdag 12. februar.