KORT AVSTAND: Inger Hermundsgård har svært kort avstand fra innkjørselen til huset sitt og over til Kolbotn skole.
KORT AVSTAND: Inger Hermundsgård har svært kort avstand fra innkjørselen til huset sitt og over til Kolbotn skole.

Frykter boligen mister all verdi

I flere år har hun bodd midt oppe i utbyggingen av Ormerudveien. Inger Hermundsgård fikk et håp da kommunen foreslo å flytte sentrumsgrensen. Nå svinner håpet hennes.

Den nye kommuneplanen skal snart opp til endelig behandling i kommunestyret. Nylig skrev Oppegård Avis om at kommunen har foreslått å flytte sentrumsgrensen lenger frem i Ormeudveien og inn i starten av Fjellveien på Kolbotn. Dette var ikke omtalt i kommuneplanens arealdel, bare satt av som et forslag i kartet som følger forslaget til ny kommuneplan.

Flere protesterte på forslaget, og da Oppegård Avis konfronterte politikerne kom det frem at så godt som alle partiene i kommunen vil trekke forslaget ut når kommuneplanen skal behandles.

PS! Saken fortsetter under bildet!


I Fjellevien 1A bor Inger Hermundsgård, noe hun har gjort siden hun og ektemannen bygde hus der i 1979.

TETT PÅ: Huset til Inger Hermundsgård ligger kloss inntil Fjellveien. Snart starter skoleutbyggingen på andre siden av veien.
TETT PÅ: Huset til Inger Hermundsgård ligger kloss inntil Fjellveien. Snart starter skoleutbyggingen på andre siden av veien.

Innenfor grensa

Hermundsgård forteller at kommunen for noen år tilbake inviterte til åpent møte i Kolben vedrørende utbygging av Kolbotn sentrum. Der ble det opplyst at kommunen tenkte seg en fortetting av sentrum innenfor en radius på 500 meter ut fra Kolbotn torg.

– Fjellveien 1 A, B og C, samt Ormerudveien 18 og 20 er innen for denne grensen, sier Hermundsgård.

Den aktive pensjonisten sier hun skjønner at utbyggingen av Kolbotn skole er et

Alle er interessert i å få mest mulig for boligen sin, men det som skjer rundt min eiendom dreier seg om en vesentlig verdiforringelse, og det er noe annet.

Inger Hermundsgård

nødvendig tiltak.

– De aller fleste hilser den selvsagt velkommen, men bygg i slike dimensjoner blir voldsomt mot en småhusbebyggelse. Administrasjonsbygget vil rage langt over mønet på mitt hus, det samme gjelder småskolen med flerbrukshall, begge med flatt tak. Byggene vil bli som en vegg mot Fjellveien 1, og føre til vesentlig verdiforringelse av min eiendom, sier Hermundsgård.

Mister sjarmen

Hun ser ikke lyst på å bli nærmeste nabo til en utbygget Kolbotn skole.

– Det skal først sprenges 15 meter ned, og slutte med gigantisk store bygg. Da mister dette huset sjarmen det har hatt siden starten.

LITE BRUKT: Uteplassen på verandaen bruker Inger Hermundsgård nesten ikke lenger.
LITE BRUKT: Uteplassen på verandaen bruker Inger Hermundsgård nesten ikke lenger.

Hermundsgård sier hun har bodd på en byggeplass siden juni 2016. Hun tror hun tåler litt til av akkurat det.

– Det jeg ikke tåler er en inngjerda og verdiforringet eiendom. Ormerud-utbyggingen har jeg fulgt på kort avstand. Jeg vil påstå at jeg har vært den mest berørte unntatt Kolbotn Park. De siste årene har jeg sittet ved spisebordet, lest, skrevet merknader til nabovarsel på tetthet og høyder. Jeg ba for de store furuene i Ormerudveien. En dag var de plutselig bare borte.

Høyere pris?

– Du er ikke for grensejusteringen fordi du ser at du kan få en vesentlig høyere pris for din eiendom ved å selge til en ubygger?

– Nei, det blir egentlig feil. Alle er interessert i å få mest mulig for boligen sin, men det som skjer rundt min eiendom dreier seg om en vesentlig verdiforringelse, og det er noe annet. Jeg har allerede sluttet å bruke verandaen min.

– Men skulle grensejusteringen blitt som foreslått, ville det vel blitt like galt for de som har neste adresse?

– Etter Fjellveien 1-husene er det mye større muligheter for skjerming enn det er her. Her finnes det ikke slike muligheter. Jeg bor helt ute på snippen, uten rom for skjerming. I tillegg er det jo ikke gitt at det ville blitt en stor blokk som skulle bygges her. Det kunne blitt terrassehus med 1-2 etasjer på toppen som ikke ville blitt høyere enn det som er her i dag.

– Jeg tror en grensejustering slik den er skissert i forslaget til ny kommuneplan er riktig. Vi som bor her vet nok best hvordan det er, og hvordan det vil bli å bo her når den nye skolen kommer.

Ordfører-møte

I løpet av de siste ukene har hun sendt brev til samtlige politiske utvalg om situasjonen. I tillegg har hun sendt brev og bedt om et møte med ordfører Thomas Sjøvold.

– Jeg har ganske nylig sendt det, men jeg håper han tar seg tid til et møte.

– Nå har det vært skriverier med kommunen i årevis. Jeg har levd i støy og støv. Jeg har for lengst gitt opp å få bort støvet. Uteområdene har jeg ikke brukt siden våren 2016.

– Hvor bor du om fem år?

– Det er ikke godt å si. Jeg vet ikke, jeg er først og fremst mest opptatt av å ivareta mitt bo, sier Inger Hermundsgård.

Ordfører Thomas Sjøvold sier at både han, varaordfører Kjell G. Pettersen og representanter fra Oppegård kommune har hatt møte med Inger Hermundsgård tidligere.

– Jeg har lest brevet hennes, og det blir sendt videre til både formannskapet og Utvalg for miljø og plan. Jeg stiller gjerne opp på møter innbygger ber om, men dette ble i korteste laget ettersom behandlingen av kommuneplanen startet i formannskapet onsdag denne uken, sier Thomas Sjøvold.

Kommuneplanen kommer opp til endelig behandling i kommunestyret mandag 13. mai.

Powered by Labrador CMS