INFORMERER: Heidi Tomten, virksomhetsleder for UTE i Oppegård kommune (innfelt) ber folk i kommunen lese gjennom denne viktige informasjonen..

Fresing av snø fra vei til privat grunn – oppstart på torsdag

Viktig informasjon til snøfaste Oppegård-folk fra kommunen!

Publisert

I forbindelse med den store nedbørsmengden som har vært i det siste er det behov for å rydde veiene med snøfres. Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

– Trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene må prioriteres høyt. Redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter er ikke gunstig for noen - heller ikke for grunneierne langs veien. Det er derfor aktuelt å frese snøen ut til siden og inn på privat grunn for å unngå stadig trangere kjørebaner, opplyser virksomhetsleder Heidi Tomten i Oppegård kommune.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Innenfor tålegrensen

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

– I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle som følge av brøyting/fresing, opplyser hun.

Les også: Kommunen er godt skodd for resten av vinteren

Dette har vært praktisert over hele landet i alle år, og også veiens naboer nyter godt av at veien er fremkommelig om vinteren.

NB! Saken fortsetter under bildet!

JOBBER PÅ: Brøytemannskapene til kommunen står hardt på i disse snøkaos-tider.

Hva betyr så dette?

Dette betyr at:

§ ulemper som følge av normal og forsvarlig snøbrøyting på offentlig vei, inkl. snøopplag på privat eiendom, må man (erstatningsfritt) finne seg i.
§ ansvar for kommunen er først aktuelt ved særskilte eller betydelige ulemper. At snøen er blandet med sand eller salt er i seg selv ikke nok til å utløse ansvar.
§ alminnelige erstatningsrettslige regler og nabolovgivningen kan komme til anvendelse i det enkelte tilfelle (hvis brøytingen ikke er normal og forsvarlig).

For at dette skal kunne gjennomføres på best mulig måte oppfordrer kommunen alle til å parkere på egen eiendom.

Les også: Kommunen er godt skodd for resten av vinteren

Parkering langs vei bør skje på en ryddig måte, helst bare på en side av veien. I første omgang er det ikke aktuelt å sette opp skilt med parkering forbudt for å gjennomføre snøfresingen, men dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Powered by Labrador CMS