DEBATT:

VIL LA FOLK VELGE: I dette leserinnlegget argumenterer de tre Høyre-politikerne for fritt behandlingsvalg.
VIL LA FOLK VELGE: I dette leserinnlegget argumenterer de tre Høyre-politikerne for fritt behandlingsvalg.

Det viktigste i helsetjenesten er pasienten, ikke systemet!

I dette leserinnlegget argumenterer tre Høyre-politikere for fritt behandlingsvalg.

I Nordre Follo ligger Kolbotn Hjertesenter som utreder og behandler ca. 2000 hjertepasienter hvert år! Disse 2000 pasientene slipper å stå i behandlingskøen på Ahus fordi Kolbotn Hjertesenter er en del av «Fritt behandlingsvalg» FBV. Du betaler vanlig egenandel, resten betaler staten, akkurat som når du er pasient på Ahus.

Hva er egentlig fritt behandlingsvalg? Fritt behandlingsvalg er et tilbud der pasienter skal kunne velge fritt blant godkjente helseaktører, både private og offentlige. Målet er å redusere ventetiden og bedre utredningstilbudet. Og som sagt; det offentlige helsevesenet dekker utredningen, slik at pasienten kun betaler vanlig egenandel.

For å kunne utredes via Fritt behandlingsvalg, må du henvises til ditt lokalsykehus. Der skal henvisningen rettighetsvurderes innen 10 dager. Det vil si at det for oss i Follo er «lokalsykehuset» Ahus, som vurderer om du går inn under ordningen med fritt behandlingsvalg eller ikke. Gjør du det, står du fritt til å velge blant helseaktører som er godkjent i Fritt behandlingsvalg-ordningen.

Denne ordningen vil Tuva Moflag og Arbeiderpartiet skrote!

De vil ha et offentlig monopol som vil tvinge frem en todeling av helsetjenesten. Uten fritt behandlingsvalg er det bare de med god råd som kan kjøpe seg ut av køen. Venstresidens politikk vil bety valgfrihet kun for de rike.

Vi i Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg slik at enda flere kan få mulighet til å velge den behandlingsformen, på det behandlingsstedet, som passer best for den enkelte.

Vi vil fortsette å utvikle pasientens helsetjeneste som betyr at ingen beslutninger skal tas for en pasient uten at pasienten er tatt med på avgjørelsen. Det handler om å flytte makt fra systemet til pasienten.

Når helsetjenesten møter pasienten – ung som gammel – i samme øyehøyde, og pasienten blir lyttet til som en likeverdig partner, da blir behandlingen bedre, den enkelte blir bedre ivaretatt og kan komme raskere tilbake til hverdagen sin. Venstresiden ønsker ikke at pasientene skal ha friheten til å velge behandling selv og setter gjentatte ganger systemet foran pasienten.

Det er ikke alltid sånn at det som er best for en person, er det beste for alle andre. Nettopp derfor har vi innført fritt behandlingsvalg, som altså betyr at pasienter selv kan velge blant offentlige og godkjente, private behandlinger og regningen tas av det offentlige. Det gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Fra 2013 til frem til koronaen slo til bidro fritt behandlingsvalg til at helsekøene ble redusert med to uker fra den gangen Støre var helseminister. Høyre vil jobbe alt vi kan for at helsekøene skal bli kortest mulig igjen og helst så fort som mulig.

Tuva Moflag og Arbeiderpartiet går altså til valg på at noe av det første de vil gjøre er å skrote fritt behandlingsvalg. Det vil bety at Kolbotn Hjertesenter vil bli nedlagt og køen for hjerte-behandling på Ahus vil øke med ca. 2000 personer! Og det er bare hjertepasienter! Og bare fra ett behandlingsenter!

Nå slipper de 2000 personene å stå i den sammen køen for utredning av sine hjerteproblemer som alle de andre som «tilhører» Ahus, de får raskere behandling og kommer raskere tilbake til hverdagen sin. Det sparer den enkelte for engstelse og lidelse, det sparer storsamfunnet for ekstra lange og kanskje unødvendige sykemeldinger.

Vi vil benytte ledig kapasitet i helsetjenesten slik at færre må stå i helsekø, ventetiden blir kortere og flere pasienter kan få behandling raskere, uten at den enkeltes lommebok skal avgjøre det. Du skal få velge og staten skal ta regningen.

Det viktigste i helsetjenesten er pasienten, ikke systemet!

Anne Kristine Linnestad, stortingskandidat Høyre
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, gruppeleder Nordre Follo Høyre
Kristian Forslund, foreningsleder Nordre Follo Høyre

Powered by Labrador CMS