Leserinnlegg

BLE HEDRET: På bildet kan du se Wenche Haugeng der hun mottar blomster og diplom fra Dag Johnsrud, styrets leder i Oppegård Råde Kors.
BLE HEDRET: På bildet kan du se Wenche Haugeng der hun mottar blomster og diplom fra Dag Johnsrud, styrets leder i Oppegård Råde Kors.

Ble hedret for 20 års frivillighet

Wenche Haugeng ble utnevnt til æresmedlem av Oppegård Røde Kors på foreningens årsmøte 27. februar.

Publisert

Wenche har i 20 år deltatt aktivt i Røde Kors humanitære arbeid lokalt. Hun har i tillegg tatt betydelig ansvar som tillitsvalgt, både i lokalråd for omsorg og i foreningens styre.

Årsmøtet ble gjennomført med godt oppmøte, og av årsberetningen fremgår at det er nedlagt et betydelig frivillig innsats også i 2018. Våre aktive medlemmer har lagt ned totalt 9520 timer i frivillig humanitært arbeid i 2018.

Styreleder rettet en stor takk til hver og en av de som deltar i Røde Kors humanitære arbeid, og som med sin innsats er med på å gjøre en forskjell for mange i lokalmiljøet.

Hjelpekorpsets utrykninger og aksjoner regnes ikke med i timetallet. I 2018 har hjelpekorpset rykket ut med mannskaper og kjøretøy på 27 aksjoner.

Som nytt styre ble valgt; leder Dag Johnsrud, nestleder Bernd Gutbier, kasserer Gry Groven, styremedlemmer Heidi Seigerud, Morten Hansen og Anna Almqvist, og varamedlem Rune Schneider.

Fra lokalrådene tiltrer følgende styret med fulle rettigheter: Elisabeth Skaugerum fra Omsorg,  Eli-Ann Veddegjerde fra Hjelpekorpset og Alexander Christen Torgersen fra Ungdom.

Les også: – Jeg trykker fortsatt på Røde Kors-knappen

Powered by Labrador CMS