IMØTEKOMMER IDRETTEN: Disse tre politikerne og partiene er enige om avtale som sikrer over 230 milloner til idrettsparken. Ida Lindtveit (KrF), Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (U) er klare på at det skal bygges hall for alle pengene - bokstavelig talt!
IMØTEKOMMER IDRETTEN: Disse tre politikerne og partiene er enige om avtale som sikrer over 230 milloner til idrettsparken. Ida Lindtveit (KrF), Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (U) er klare på at det skal bygges hall for alle pengene - bokstavelig talt!

– Vi skal bygge hall for ALLE pengene

Ny politisk fellesavtale sikrer 236 millioner hallkroner. Klarer man å bygge billigere enn kommunen mente, vil restbeløpet gå til å finansiere enda flere hallflater og mer idrettspark.

Publisert

Posisjonspartiene i Oppegård har inngått en felles, bindende avtale  som kan sikre hallflatene som idretten ønsker. Nå garanterer de for 236 millioner til den nye idrettsparken på Sofiemyr.

Skal bruke alle pengene på idrett

I avtalen har partiene forpliktet seg til å bruke hele rammen på 230 millioner kroner på ny idrettshall på Sofiemyr, det vil si at dersom man ender opp med et regnestykke på for eksempel 150 millioner kroner, vil man også spytte inn de resterende rundt 80 millioner kronene i hallprosjektet fremfor å føre pengene over på andre prosjekter.

Les også: – VI mener det kan bygges mye mer hall for pengene enn hva kommunen har regnet seg frem til, sier idrettsrepresentantene

– Dette innebærer i praksis at dersom det viser seg at tre hallflater kan finansieres rimeligere enn beregnet, noe vi håper på, vil vi utvide prosjektet med flere hallflater. Dette vil vi undersøke nærmere og samarbeide nært med idretten om. Vi står overfor en sterk befolkningsvekst fremover i vårt område. Derfor ønsker vi også at det prosjekteres en hall som kan utvides senere. Etablering av ny ungdomskole, fortrinnsvis i samme prosjekt og med fellesarealer mellom skolen og hall, gjør også at vi på den måten forventer å frigjøre ytterligere midler til den delen av prosjektet som gjelder idrettshallen, sier de tre.

PS! Les mer om denne saken og flere detaljer om avtalen i papirutgaven av Oppegård Avis tirsdag den 16. mars!

Skal snart behandles

HER SKAL DET BYGGES: Det er her, rett ved kunstgressbanen på Sofiemyr, at den nye hallen skal bygges.
HER SKAL DET BYGGES: Det er her, rett ved kunstgressbanen på Sofiemyr, at den nye hallen skal bygges.

Idrettshall-utbyggingen skal behandles i kommunestyret den 27. mars. Etter det kan det altså gå mot snarlig byggestart, og det kanskje også til og med på flere flater enn de tre flatene som opprinnelig var kommunalt estimert, dersom idrettens regnestykker holder. 

Med den nye, politiske avtalen, har politikerne altså lyttet til idrettens innspill, og skal se nærmere på dette ved behandlingen i kommunestyret den 27. mars.

Les også: – Hvorfor bør hele Sofiemyr Crossover bygges nå?

– God dialog med idretten er viktig. Kommunen ønsker videre samarbeid med idretten om realiseringen av hallen og vi er sikre på at dersom det finnes muligheter for å få mer hall for pengene, så skal vi sammen med idretten identifisere disse mulighetene. Organisering slik idretten foreslår er ikke en del av denne avtalen. Eierskapsmodellen til den nye hallen vil bli vurdert i partigruppene frem mot politisk behandling i neste uke, sier Kaspersen, Lindtveit og Amundsen.

FORNØYD: Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd er storfornøyd med de nye, politiske hall-signalene.
FORNØYD: Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd er storfornøyd med de nye, politiske hall-signalene.

– Som alle ønsker

Dermed imøtekommer politikerne idretten, som har gjennomført en massiv studie på sammenlignbare hallprosjekter som viser at regnestykket som kommunen har, angivelig kan gi langt mindre hallflate enn idrettens regnestykke.

Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd er glad for avtalen.

– Dette er gledelige nyheter! Her opplever vi at politikerne har forstått behovet og verdien av en bedre dekning. Dette gir svært gode muligheter for å få realisert hele Crossover-konseptet, med flere tilleggsarealer utover tre hallflater. Både skolene og idretten vil nyte godt av økte og mer varierte tilbud. Oppegård har dessverre en svært lav anleggsdekning, og klart lavere enn Ski, Men dette forslaget gir økt muligheter for å rette opp noe av dette. Vi ser frem til den videre behandling og vil bidra ti at vi får mest mulig ut av de midler som stilles til rådighet, sier hun. 

PS! Les mer om denne saken og flere detaljer om avtalen i papirutgaven av Oppegård Avis tirsdag den 16. mars!

Powered by Labrador CMS