Kolbotnvannet og de fire årstider

Noen av oss er så begunstiget at vi har utsikt til vann – for oss Kolbotnvannet.

Publisert

Vi følger med fra vinduene og registrerer vekslinger gjennom dagen – alt etter sesong.

Vinter

Når kommer isen og nytt liv på vannet? Isen betyr inngang til noen måneder hvor det i tidligere tider var skøyteløp samt også rom for aktiviteter med kortere skøyter.

 Og pilkerne er de første som våger seg utpå – det går som regel bra.

 Deretter kommer beboere på vei til og fra toget – kortere vei for de fleste og tråkk opparbeides.

 Snø faller, og vannet blir et fint område for skiturer for familier og pensjonister uten de helt store ambisjoner.

 Men så forstyrres idyllen i dette av et skilt med følgende tekst «Tekniske installasjoner – usikker is», og skøyteløp – ja det flyttes til torget hvor det skal gås på plast og ikke på is.

 Vår

Forandring igjen – når går isen?  Den slipper først langs kanten mot land og etter hvert kommer vinden, isen forsvinner, og bølger er også bevegelse.  Det skapes rom for annet liv på vannet – det grønnes, fuglene gjør sin ankomst og det blir båtliv. Vi gleder oss over kanoene som inntil videre har god svingradius i Veslebukta.

 Og 17. mai feirer vi på torget hvor de forhåpentligvis har tatt vekk skøytebanen - og i Generasjonsparken hvor man heller vil ha svømmehall.

 Vi følger ellers med på dyrelivet og registrerer at ender og svaner utkonkurreres av dominerende Canadagjess med uant avføring til lands og til vanns - og måker som til manges fortvilelse hekker hemningsløst på områdets flate tak. 

 Tenk om de kunne holde seg i strandsonen hvor den slags liv skal utfoldes i henhold til områdeplan for Kolbotn sentrum – de kan tydeligvis ikke lese.

Sommer

Solen stiger på himmelen, og det blir varmere i været.

 Men hva kommer så – jo et utebasseng med omtrent samme sesongvarighet som plastskøytebanen.  Man kan jo dessuten sitte på bassengkanten og mate stedets løse fugler – fortreffelig.

 Bevegelsesfriheten på vannet – ja svingradiusen for kanoene blir klart mindre.

 De installerte tekniske installasjoner klarer ikke å rense Kolbotnvannet derfor må man plassere et lukket og flytende basseng i det – man har så langt holdt på med rensing i 40 år.

 Og den ressursgruppen som ble etablert i 2018 feirer nå ett års jubileum – uten ett møte?

 Høst

Trær skifter farve – og nydelige kontraster oppstår.  Det blir gradvis stillere rundt vannet, og mørket senker seg.

Og hva kommer så – jo godstogene – og de høres bedre etter at løvet er falt.  Det skal bli enda flere av dem i 2022 slik at Follotunnelen får hvile om natten etter all persontrafikken.

Klimaforandringer slipper vi heller ikke unna – det kommer tidvis kraftige regnskyll og alt dette skal ut i Kolbotnvannet.

Det renner fra tak og ut i et avløpssystem som er til dels underdimensjonert og ikke klarer å skille mellom regnvann og kloakk når presset blir for stort.

Og så skal det videre gjennom en kulvert i Th. Hansensvei som nå ligger på samme nivå som Kolbotnvannet fordi brannbilene skal kunne komme frem til svømmehallen og Kolben.

Flomsikring heter det – finnes det pumper som klarer det da?

Derfor sier jeg - fritt etter Cicero – «Og forøvrig er det min mening at svømmehallen bør flyttes - eller utsettes».

Kanskje tilgjengelige midler heller burde brukes til å finansiere VA-systemene på Kolbotn?

Det såkalte selvkostprinsippet for slike tiltak ble jo ikke fulgt på Svartskog.