MANGE MØTER: Den brede koalisjonen med seks partier har invitert innbyggerne til å si sin mening før flertallsavtalen inngås.
MANGE MØTER: Den brede koalisjonen med seks partier har invitert innbyggerne til å si sin mening før flertallsavtalen inngås.

Vil høre på innbyggerne før den politiske plattformen spikres

Her er siste status om det politiske samarbeidet i Nordre Follo.

Publisert

Det har vært stille fra de politiske partiene etter Arbeidepartiets dramatiske snuoperasjon mandag 16. september. Partiet forhandlingsdelegasjon inngikk intensjonsavtale om samarbeid med Høyre, men bare noen dager senere ble avtalen skrotet av medlemsmøtet til Arbeiderpartiet. 

Mandag sendte Ski-ordfører Hanne Opdan ut en pressemelding på vegne av sitt eget parti og de fem andre partiene som nå er i ferd med å bli enige om å danne flertall i Nordre Follo. 

Konstruktive møter

Opdan skriver at Arbeiderpartiet, MDG, Senterpartiet, Venstre, Sv og KrF har den siste tiden gjennomført en rekke gode og konstruktive møter.

– Vi har blant annet jobbet frem et forslag til en økonomisk forsvarlig politisk plattform med saker som reflekterer bredden i samarbeidspartienes engasjement, skriver Opdan. 

Ski-ordføreren skriver at de involverer egne partier i arbeidet, og mandag 7. oktober har partiene invitert lag/foreninger og frivillige organisasjoner i Nordre Follo til et innspillsmøte.

– Den endelig plattformen vil bli ferdigstilt etter en vurdering av forslagene som kommer opp på dette møtet. Den politiske plattformen blir deretter ferdigbehandlet av partiene. Samarbeidspartiene har som mål å etablere en solid politisk plattform som legger grunnlag for ett mangeårig samarbeid til det beste for Nordre Follo kommune, heter det i pressemeldingen. 

Dette sier hvert av partien om situasjonen: 

Under meldingen har hvert enkelt av de seks samarbeidspartiene en uttalelse om den politiske situasjonen i Nordre Follo: 

«Velgerne i Nordre Follo har talt-slik jeg tolker det pekes det på fire områder: øke takten på en enda mer miljøvennlig kommune, styrke fokuset på nærmiljø og livskvalitet, ønske om gode fellesskapsløsninger og at beslutninger skal fattes demokratisk og inkluderende - alle disse er områder og verdier som forener oss seks partiene i samarbeidet, sier Hanne Opdan (AP)»

"De Grønne har lovet velgerne våre å kjempe for best mulig klima- og miljøpolitikk, og samarbeidsavtalen legger et godt grunnlag for det. Så er vi også fornøyde med at plattformen på mange områder også gjenspeiler vårt program, ikke minst med sterkere involvering av innbyggerne og en grundig gjennomgang av økonomi og planlagte investeringer, sier Hans Martin Enger (MDG)."

«Vi har god erfaring med å samarbeide mellom fem partier i Ski nå, for meg handler dette om tillit og relasjoner, i tillegg til at politikken vi har utarbeidet i forslag til plattform både er sosial og grønn. Dette er jeg derfor sikker på at blir bra for Nordre Follo, sier Camilla Hille (V)»

«Samarbeidspartiene sørger for rødgrønn politikk i hele kommunen, med ansvarlig økonomisk styring og gode kommunale tjenester der folk bor. Det er det våre velgere har stemt på», sier Tor Anders Østby (Sp)

«Samarbeidet mellom partiene og den politiske plattformen vi i fellesskap har utarbeidet danner et flott grunnlag for at Nordre Follo skal bli et rettferdig og miljøvennlig lokalsamfunn. SV ser frem til å ta fatt på dette arbeidet, sier Elin Skifjell (SV)»

"Jeg ser veldig frem til et spennende samarbeid de neste fire årene. I forslaget til plattform ligger det masse god politikk med tyngdepunkt i sentrum-venstre. Det tror jeg er bra for den nye storkommunen. Viktige klimasaker og verdisaker løftes opp på agendaen. KrFs sideskifte i lokalpolitikken beviser at vi er et sentrumsparti som kan samarbeide begge veier." sier Simen Bondevik (KrF)»