ENGASJERT: Ordfører Hanne Opdan skriver om ulike tilbud til de som blir rammet av demens.
ENGASJERT: Ordfører Hanne Opdan skriver om ulike tilbud til de som blir rammet av demens.

DEBATTINNLEGG:

Demenssykdom rammer mange, også yngre

I dette innlegget skriver ordfører Hanne Opdan om hva kommunen og vi innbyggere kan gjøre for de som blir rammet av demenssykdom.

Publisert

Tall fra Nasjonalforeningen for folkehelse viser at det i Norge finnes 3-4000 personer under 65 år med en demensdiagnose. De kognitive symptomene varierer i større grad hos yngre pasienter enn hos eldre.

Jeg er mye rundt i kommunen, møter og snakker med folk. Jeg har snakket med flere pårørende til eldre med demenssykdom som har ektefeller som er svært glad for tilbudene som finnes i Nordre Follo, og benytter dem jevnlig.

Det gjør inntrykk å høre historier om unge demente og deres pårørende. Det gir i tillegg innsikt i hvor viktig det er for den enkelte som rammes av demenssykdom og deres pårørende, med tilbud og aktiviteter som er tilpasset yngre.

Å bli rammet av alvorlig sykdom er en livskrise, både for den som blir syk og for de pårørende.

Det er viktig at kommune har gode tilbud og kan gi muligheter for aktivitet mer tilpasset yngre med demenssykdom. Vi kan bli enda bedre. Sist uke hadde jeg første kontakt med berørt/pårørende og Nasjonalforeningen for folkehelse for at vi kan få innspill og samarbeid for å finne flere gode aktivitetstilbud til yngre med demenssykdom i vår kommune og region.

I Nordre Follo har vi ulike tilbud allerede, både Aktivitetsvenn og hjemmedagsenter som gir mulighet for varierte aktiviteter og tilbud som passer den enkelte.

Gjennom aktivitetsvenn får innbyggere med demenssykdom flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Under pandemien, da man ikke kunne møtes, har Aktivitetsvennene ringt for å holde kontakt. Nå kan vi endelig møtes igjen og aktiviteter og opplevelser er igjen mulig.

Vil du være aktivitetsvenn? Det trengs flere aktivitetsvenner – ta kontakt med kommunes demenskoordinator.

Hjemmedagsenter er et tilbud hvor en person kommer hjem til den dementsyke og gjør aktiviteter i hjemmemiljøet eller i nærmiljøet, der dette passer bedre enn å være i en gruppe på dagsenteret. Tilbudet er ikke bare for yngre demente, men det er veldig aktuelt for nettopp dem.

Vi fortsetter arbeidet med seniorkontakt, demenskoordinator og pårørendeskole og vil fortsette å videreutvikle tilbudet også til hjemmeboende.

I mitt møte med pårørende og Nasjonalforeningen for folkehelse får vi innsikt i hva som gjøres i andre deler av landet. Hva kan vi lære av og hvordan kan vi bruke deres kunnskap til å bli enda bedre i Nordre Follo.

Alle som trenger det, skal få sykehjemsplass i Nordre Follo.

I Nordre Follo har vi også tilbud til innbyggere med demenssykdom. En etasje på Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) er innredet som en enhet for demente og passer også til yngre med demens, før behovet for sykehjemsplass inntrer. Avdelingen åpnet i 2021.

Vi har ulike dagsenter og senteret på Solborg er forbeholdt demente og tilpasses brukergruppene etter behovet. Vi har satset på kortidsplasser ved Solborg, der er andelen korttidsplasser økt i årets budsjett. Disse plassene benyttes også som avlastning for hjemmeboende.

Jeg har, sammen med ordfører i Nesodden, satt på dagsorden i Folloregionen, mulighet for samarbeid spesielt rettet mot yngre med demens.

Engasjement er viktig for å lykkes – sammen kan innbyggere, organisasjoner og gode fagmiljøer kan vi skape flere møteplasser spesielt rettet mot yngre som rammes av demenssykdom.

Powered by Labrador CMS