I VALGMODUS: Hans Martin Enger er 12. kandidat på MDGs stortingsvalgsliste i Akershus.
I VALGMODUS: Hans Martin Enger er 12. kandidat på MDGs stortingsvalgsliste i Akershus.

– Make Oppegård Grønt Again!

– Hvordan blir livet i Oppegård om Miljøpartiet De Grønne får større innflytelse på Stortinget?

Publisert

Den eneste måten å få de store partiene med på den kursendringen som Norge trenger er at velgerne viser at de ønsker det. Derfor jobber jeg for at flest mulig skal stemme Miljøpartiet Grønne ved Stortingsvalget akkurat i år. Mange mener mye om MDG, men jeg vil her gi noen glimt av hva MDG-politikk vil føre til.

Tar vare på fremtiden

MDG vil at Norge ikke bare skal være et godt land I verden, men også et godt land FOR verden. Et land som tar ansvar i klimakampen, som satser stort på forskning og innovasjon i fornybar energi og som jobber for en mer rettferdig og ansvarlig verdenshandel.

Når andre sier at vi er så små og verden så stor at det ikke nytter, sier vi at Norge skal være et modig land som står sammen med de fremste i kampen for en bedre framtid.

Les også: – MDG vil gi deg en enklere og hyggeligere hverdag

Klarer verden å bremse klimaendringene ved en overgang vekk fra fossil til fornybar energi er konsekvensene for verden enorme. I motsatt og verste fall vil ørkenspredning, havnivåstigning og naturkatastrofer gjøre store deler av områdene der folk i dag bor ulevelige, og det vil føre til at millioner av mennesker må bosette seg på nye steder. Vi ser allerede i dag at den slags skaper enorme utfordringer

PS! Saken fortsetter under bildet!

Høyere livskvalitet – lavere forbruk

Så til hverdagen. Tidsklemma skviser oss, og helsevesenet roper varsku om en befolkning som stresser seg syke. MDG går inn for at du i stedet for lønnsvekst skal kunne ta ut gradvis kortere arbeidstid.

Det gir deg mer tid til annet enn jobb, og det gir plass til flere i arbeidsmarkedet. Vi vil for eksempel også gjøre det lettere å ta vare på og reparere ting, og legge til rette for at vi kan dele og låne ting (som i BUA!) i stedet for at alle skal kjøpe hver sin av alle ting. Den ekte gleden ligger i gode opplevelser sammen, ikke i å kjøpe nye ting så ofte som mulig.

Ta naturen på alvor

Beredskapssenter, Kolbotnvannet, plastsøppel, flathogst og utbygging. Påminnelsene om at naturen er under sterkt press henger over oss kontant, og handler om mer enn klimaendringer. MDG lover å alltid sette natur og miljø først.

Les også: – Se valgdebatten fra Kolbotn torg i reprise

Det betyr for eksempel at støyforurensning ikke blir salderingsposter i statlige reguleringsplaner, slik det har blitt i justisministerens reguleringsplan for beredskapssenter på Taraldrud. Naturen er livsgrunnlaget vårt, vi må behandle den som den fortjener.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Transport

Det skal være enkelt og billig å velge miljøvennlig. MDG går inn for tidenes kollektivsatsing. Det vil gi billigere kollektivtrafikk, flere avganger og mange flere bussruter i Akershus. I dag går det ikke en gang buss mellom Oppegård og Ski. Vi vil også flytte Ruters sonegrenser slik at blant annet Oppegård kommer innenfor sentrumssonen. Vi vil satse på bygging av sykkelveier (Se til Oslo!) og bedre tilrettelegging for gående.

En slik satsing er mulig fordi vi gjør et valg: I stedet for å bygge stadig bredere bilveier (men bruke penger på å gjøre de vi har gode og sikre) og flere rullebaner, og ved å øke prisene på de transportformene som er mest forurensende, som fossilbil og fly, vil vi kunne prioritere investeringene i det som har størst miljø- og klimaeffekt. Samtidig får vi bieffekten av mer kollektivreising, gåing og sykling: Bedre helse fordi vi beveger oss mer for egen maskin.

Ta vare på arbeidsplassene

MDG har allerede fremmet forslag på stortinget om at 10 000 nye arbeidsplasser hvert år skal skapes i andre sektorer enn petroleumssektoren, og at pengene som skal brukes til dette er pengene vi til nå har brukt på oljeleiting. Oljeeventyret går mot slutten: MDG vil det skal bli en lykkelig slutt. I løpet av 15 år skal vi ligne et normalt nordisk land. Og det er som vi vet dejligt.

Folk frykter denne delen av politikken vår. Men da må vi minne hverandre på at oljeinntektene vi har i dag går ikke til å finansiere velferden vår, de settes i oljefondet. Den årlige avkastningen bruker vi imidlertid, og den vil vi ha med oss selv om vi slutter å fylle opp fondet. Det eventyrlige ved oljen er over. Oljeprisen er lavere og der vi før tjente mye pr. solgte fat er det nå finregning på om det er lønnsomt. I framtida er det sannsynlige scenariet at det vil koste mer enn det smaker.

Les også: – Nei til salg av Oppegård

Et samfunns suksess er avhengig av å tilpasse seg til omgivelsene og skiftende tider. Miljøpartiet de grønne sin politikk vil gjøre Oppegård og Norge til et bærekraftig lavutslippssamfunn hvor livskvaliteten blomstrer.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS