Beredskapssenteret

SLIK SER DET UT NÅ: Bildet viser status på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud per 8. januar 2020. Du kan se hangarene med oppstillingsplassene, TLOF (Touchdown and Liftoff) og kommende FATO (Final Approach and Takeoff) på 34x304 meter.
SLIK SER DET UT NÅ: Bildet viser status på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud per 8. januar 2020. Du kan se hangarene med oppstillingsplassene, TLOF (Touchdown and Liftoff) og kommende FATO (Final Approach and Takeoff) på 34x304 meter.

Befaring med helikopterlanding på beredskapssenteret

Onsdag 8. januar ble det gjennomført befaring med helikopterlanding på det nye beredskapssenteret som bygges på Taraldrud. Samtidig ble det observert to militære helikoptere fra Luftforsvaret. Disse fløy lavt over boligområdene like ved senteret og skapte uro hos lokalbefolkningen.

Publisert

Politiet bygger nå et nasjonalt beredskapssenter (PNB) på Taraldrud til en prislapp på rundt 2,7 milliarder kroner. I løpet av mars-april 2020 starter testing og igangkjøring av tekniske anlegg og 1. september 2020 er det overtakelse, som betyr at senterets brukere overtar eierskapet. 

LANDET PÅ TARALDRUD: Onsdag 8. januar hadde senteret besøk av et av de tre nye politihelikoptrene.
LANDET PÅ TARALDRUD: Onsdag 8. januar hadde senteret besøk av et av de tre nye politihelikoptrene.

Senteret skal være fullt operativt innen 15. desember 2020. Da vil de nasjonale beredskapsressursene – beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste – være samlet på ett sted.

Perioden fra september til desember 2020 er testperiode for brukerne og senteret skal etter planen være fullt operativt innen utgangen av året.

Gjennomførte befaring

Helikoptertjenesten, som frem til høsten 2020 har sin base på Gardermoen, har nylig fått tre splitter nye helikoptere.

Den ene av disse landet onsdag 8. januar på Taraldrud da det ble gjennomført befaring på PNB ved blant annet Beate Gangås, som i fjor sommer ble utnevnt til ny politimester i Oslo politidistrikt.

BEFARING: Politimesteren i Oslo politidistrikt, Beate Gangås, var på befaring på Taraldrud onsdag 8. januar. På bilder ser du Andreas K. Hansen (JD), brukerrepresentant Lars Petter Svensen, Ingunn Roe (rådgiver ved politimesterens kontor), Ole Vidar Dahl (sjef for nasjonale bistandsressurser), politimester Beate Gangås, Freddy Roseth (sjef for helikoptertjenesten), Paul Torgersen (prosjektsjef for PNB) og pilot Gunnar Arnekleiv.
BEFARING: Politimesteren i Oslo politidistrikt, Beate Gangås, var på befaring på Taraldrud onsdag 8. januar. På bilder ser du Andreas K. Hansen (JD), brukerrepresentant Lars Petter Svensen, Ingunn Roe (rådgiver ved politimesterens kontor), Ole Vidar Dahl (sjef for nasjonale bistandsressurser), politimester Beate Gangås, Freddy Roseth (sjef for helikoptertjenesten), Paul Torgersen (prosjektsjef for PNB) og pilot Gunnar Arnekleiv.

 

– Produksjonen på PNB begynner nå å gå mot sluttet og prosjektet går nå inn i en testfase. Det pågår tester hele tiden. Formålet med testingene er å sikre at alle anleggets funksjoner fungerer. Det foregår også befaringer hele tiden, med ulike aktører. Formålet med den siste befaringen var å vise politimesteren anlegget, sier Paul Torgersen, som er prosjektsjef for PNB.

Les også: Får splitter nye politihelikoptre

TRE HANGARER: De tre nye helikoptrene får plass i nye og lyse hangarer, hvor den ene skal fungere som et verksted og de to andre blir slått sammen til et stort rom.
TRE HANGARER: De tre nye helikoptrene får plass i nye og lyse hangarer, hvor den ene skal fungere som et verksted og de to andre blir slått sammen til et stort rom.

Tas i bruk i september 2020

I september 2020 skal helikoptertjenesten med blant annet beredskapstroppen og bombegruppen samlokaliseres på Taraldrud. Samlokalisering og den nye transportkapasiteten gjør at beredskapsressursene kan nå 80 prosent av befolkningen innen 1,5 times flygning.

De tre nye helikoptrene får plass i nye og lyse hangarer, hvor den ene av disse skal fungere som et verksted og de to andre blir slått sammen til et stort rom.

Les også: Inviterer til åpen dag på Taraldrud

SLIK SÅ DET UT I DESEMBER 2019: Du kan blant annet se hangarene med oppstillingsplassene, TLOF (<span class="st">Touchdown and Liftoff) </span>og kommende FATO (<span class="st">Final Approach and Takeoff</span>) på 34x304 meter.
SLIK SÅ DET UT I DESEMBER 2019: Du kan blant annet se hangarene med oppstillingsplassene, TLOF (Touchdown and Liftoff) og kommende FATO (Final Approach and Takeoff) på 34x304 meter.

Bildene de ser under er fra begynnelsen av desember 2019 og viser blant annet hangarene med flere oppstillingsplasser.

Les også: Deponisaken fortsatt under behandling

Skapte uro hos lokalbefolkningen

LUFTFORSVARETS HELIKOPTER: På bildet ser du et Bell 412-helikopter fra Luftforsvaret, på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. To slike helikoptere fløy lavt over tettbebyggelsen på Sofiemyr onsdag 8. januar.
LUFTFORSVARETS HELIKOPTER: På bildet ser du et Bell 412-helikopter fra Luftforsvaret, på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. To slike helikoptere fløy lavt over tettbebyggelsen på Sofiemyr onsdag 8. januar.

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra innbyggerne som var bekymret og reagerte på at flere militære helikoptere fløy veldig lavt over boligområdene på Ødegården, Tårnåsen og Sofiemyr onsdag 8. januar.

– Vi antar dette er ren nysgjerrighet fra deres side, men det har altså ingenting med prosjektet eller politiet å gjøre.

Paul Torgersen, prosjektleder for PNB

Det var to militære helikoptere som fløy rett over hodene våre på Ødegården! Det blir veldig spennende å se hvilke innflyvningsruter politiet velger når PNB er i drift. Hvis dette er hva vi kan forvente oss, så blir det stor opprør på daglig basis her. Det er ingen som kommer til å godta at helikoptrene flyr så lavt over boligområdene her, sier tobarnsfar Tommy Bratseth (39), som bor med familien på Ødegården.

To av tre fløy av ren nysgjerrighet?

Det viser seg at kun det ene av de totalt tre helikotrene landet på PNB den aktuelle dagen. Ifølge prosjektlederen for PNB har de to andre helikotrene ikke noe med PNB å gjøre siden de tilhører Luftforsvaret (red. anm.: Luftforsvaret har base i Rygge kommune) og ikke politiet.

– Det har ikke vært helikoptertrafikk fra politiets side de siste månedene, med unntak av landingen av det ene helikopteret onsdag 8. januar. Vi har imidlertid også lagt merke til at Luftforsvarets helikoptere ofte flyr lavt over beredskapssenteret. Vi antar dette er ren nysgjerrighet fra deres side, men det har altså ingenting med prosjektet eller politiet å gjøre, sier Paul Torgersen og beroliger lokalbefolkningen.

Luftfartstilsynet på befaring

Luftfartstilsynet har nylig motatt søknad om teknisk- og operativ godkjenning (TO) av Oslo helikopterplass, som bygges nå på Taraldrud.

I en e-post som Oppegård Avis har fått innsyn i kommer det frem at Luftfartstilsynet skal gjennomføre et tilsyn på Taraldrud i august 2020 slik at TO kan være klar til 1. september når helikopterlandingsplassen skal tas i bruk. I forbindelse med dette skal Luftfartstilsynet foreta en befaring på plassen i løpet av vinteren eller våren 2020.

Mottaksprosjektet

Forberedelser til innflytting og idriftsettelse av PNB er organisert som et prosjekt, det såkalte «Mottaksprosjektet».

Fremdriften i dette prosjektet går også helt etter planen, opplyser totalentreprenøren Skanska Norge i sin blogg.

Som en kuriositet, kan de som er interessert, lese litt om delprosjektet knyttet til helikopteranskaffelsen.

Les også: Deponisaken fortsatt under behandling