SKAL STÅ FERDIG INNEN 2020: Fugleperspektiv viser skole- og idrettshallbygget sett fra sørvest.

Skole + idrettshall = sant

Nå kan både kommunen og idretten juble. Prosjektet Sofiemyr ungdomsskole og idrettshall begynner å ta form.

Publisert

Onsdag 20. juni ble det valgt et bestemt designkonsept for et felles bygg som den nye ungdomsskolen og idrettshallen skal dele på, ifølge formannskapets vedtak.

– Vi er nok utålmodige, men nå er vi ett skritt nærmere målet, sier leder for Oppegård idrettsråd, Nina Vøllestad, og ordfører Thomas Sjøvold (H).

 

SKOLE + IDRETT = SANT: På grusbanen og i skråningen som du ser bak ordfører Thomas Sjøvold (H) og leder for Oppegård idrettsråd, Nina Vøllestad, skal det bygges ett felles bygg som skal romme en ny ungdomsskole og en ny idrettshall.

To designkonsepter

Prosjektkontoret har nylig utarbeidet to designkonsepter. Det valgte konseptet, som er blitt kalt "Terrasse" på grunn av sin plassering i terrenget, viser deler av bygningskroppene som ligger rett oppå hverandre.

TERRASSE: Deler av bygningskroppene til skolen og idrettshallen ligger rett oppå hverandre.

 

– Denne modellen sikrer også mest sambruk av skolen og idrettshallen, sier Sjøvold.

Fire spilleflater

SETT FRA KONGEVEIEN: Illustrasjonen viser prosjektet, sett fra idrettsbanene i øst.

Prosjektet omfatter etablering av en ungdomsskole for 630 elever samt en idrettshall med fire spilleflater, og det er noe idretten er veldig glad for. Mandag denne uken hang nemlig idrettshallprosjektet i en tynn tråd da rådmannen anbefalte å redusere prosjektet fra fire til to spilleflater.

 

– Det er kjempefint at kommunestyret har valgt å beholde de fire spilleflatene. Jeg er også glad for at idretten og skolen har vært med på å drøfte dette sammen og at det er nå funnet den optimale løsningen i samarbeid med skolen. Det hadde også vært fint med en basishall, sier Vøllestad.

Les også: Ja til frisbeegolfbane!

Skal deles med Ski

– Idrettshallen som skal bygges på Sofiemyr blir den største i den nye storkommunen Nordre Follo, sier Sjøvold.

Han forklarer også at Ski kommune skal bygge en ny 50-meters svømmehall på Langhus og en ny turnhall i Ski. Det anses at disse to hallene kan dekke behovet til både Ski og Oppegård kommune, og det er derfor vedtatt at Oppegård går inn som deleier i disse to byggeprosjektene, med en eierandel på 5 % i hvert av prosjektene. På samme måte skal Ski være deleier i den nye idrettshallen på Sofiemyr.

Nært rekkehusene

NABO TIL REKKEHUSENE: Nybygget er lagt nesten helt inntil rekkehusene i Jonas Lies vei. Brytehuset (den hvite bygningen til venstre på bildet) skal rives, ifølge illustrasjonen til det valgte konseptet.

Når det gjelder den nye idrettshallen på Sofiemyr, viser designkonseptet at de to mindre hallene er lagt på den eksisterende grusbanen i nord, i forkant av skolens trinnarealer, mens de to store hallene er lagt mot sørvest i forkant av skolens spesialrom.

PLANOMRÅDET: For å skåne mest mulig av skogen i syd er bygget lagt nesten helt inntil eksisterende bebyggelse i Jonas Lies vei.

Hallene er lagt på nedre nivå, og utgjør to fulle etasjer. Ulempen er at de to mindre hallene ikke vil bli tilgjengelig for idretten på dagtid.

For å skåne mest mulig av skogen i syd er bygget lagt så langt mot nord som mulig, nesten helt inntil eksisterende bebyggelse i Jonas Lies vei. Brytehuset skal rives som følge av dette konseptet, men får erstatning i form av arealer i den nye idrettshallen.

 

 

Det er en mulighet for utstrakt bruk av tre i skolen, både i bærekonstruksjon, eksteriør og interiør, slik at materialiteten fra skogen rundt avspeiles i skolens uttrykk. Hall en og to skal utføres som en betongkonstruksjon, med mulighet for uteopphold på tak. Hall tre og fire skal utføres som en stålkonstruksjon.

Skolen oppå idrettshallen

Skolens trinnområder ligger på Sofiemyrplatået med tre fulle etasjer. Hver etasje er ett trinnområde. Skolen har sitt hovedinngangsområde mot vest.

Hovedparkering for skolen skjer på dagens parkeringsområde i nord, mens parkering ved idrettsarrangementer skjer mot syd.

– Det blir ikke nok parkeringsplasser. Vi prioriterer heller mer hallkapasitet enn flere p-plasser, sier Sjøvold.

Powered by Labrador CMS