RIVES: Oppegård Avis var innom anlegget til Nordstrand IF tirsdag denne uken. Da var den midlertidige hallen i ferd med å bli revet. Idrettsforeningen innviet nye Nordstrand Arena tidligere i høst.
RIVES: Oppegård Avis var innom anlegget til Nordstrand IF tirsdag denne uken. Da var den midlertidige hallen i ferd med å bli revet. Idrettsforeningen innviet nye Nordstrand Arena tidligere i høst.

Brukt idrettshall kan havne på Greverud

Oppegård IL ønsker å overta en midertidig idrettshall og montere den opp på Østre Greverud. Dermed kan de spare inntil 300.000 kroner i året.

Publisert

Ny idettshall på Østre Greverud kan være på plass allerede neste sommer. I hvert fall dersom Oppegård IL får det som de ønsker.

Frem til i høst har en midlertidig idrettshall vært benyttet av Nordstrand IF i Oslo, i påvente av at den nye Nordstrandhallen skulle bygges. Nå er den ferdig, og den midlertidige hallen er i ferd med å rives. Oppegård IL har fått tilbud om å kjøpe hallen av Oslo kommune.

Ber om møte

Daglig leder Hege Frøyna i Oppegpård IL sendte tidlig i november et brev til Oppegård kommune hvor de ber om et møte for å se på mulighetene til å sette opp den midlertidige idrettshallen på deler av grusbanen på Østre Greverud.

Oppegård Avis har fått innsyn i brevet som kommunen har mottatt. Idrettslaget åpner med at de ser frem til at det i løpet av de neste årene vil bli en netto tilvekst av tre nye hallflater.

«Siden det vil ta noen år før dette er på plass, og at det i byggeperioden vil bli redusert kapasitet på innendørs treningsarealer i Oppegård, ved at gymsalen på Kolbotn skole og brytehuset forutsettes revet, ønsker Oppegård IL å sette opp en midlertidig hall på Østre Greverud», skriver Frøyna i brevet.

Sparer penger

I brevet poengterer hun at Oppegård IL i dag leier hallkapasitet i omkringliggende kommuner.

Dette er en kostbar, dårlig og lite miljøvennlig løsning som vil bortfalle og spare oss for en utgift på ca. kr 300.000,- pr år som kan frigjøres til å dekke kostnader forbundet med den midlertidige hallen, skriver Frøyna.

Den midlertidige hallen vil benytte cirka 1/3 av grusbanen på Østre Greverud. Denne flaten er i dag benyttet til sporadisk trening og noe parkering. Oppegård Idrettslag ønsker å sette opp hallen så raskt som mulig, og senest innen august 2019. Når de nye hallene på Sofiemyr er ferdigstilt, vil den midlertidige hallen bli demontert og solgt.

Ingen kommentar

Oppegård IL skriver i brevet at de vil stå som eier og være ansvarlig for finansiering og drift. Oppegård Avis har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder Hege Frøyna, men hun ønsker ikke å si noe før møtet med kommunen er gjennomført.

Oppegård Avis har sendt spørsmål til kommunalsjef Ellen Wibe om hvordan kommunen stiller seg til forespørselen fra idrettslaget. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

– Kommunen og Oppegård IL skal nå  finne tidspunkt for et møte, der Oppegård IL skal gjennomgå forslaget sitt, skriver hun i en e-post.

 

Powered by Labrador CMS