"Det er ikke aktuelt å bygge en ekstra hall for å få en basishall fordi det er begrenset med areal på tomten og man ønsker å bevare uteområdene og skogen i sør."

Oppegård kommune, pressemelding

Skal vurdere noen turnelementer istedenfor basishall

Oppegård Avis har også skrevet at Oppegård idrettsråd er skuffet over at kommunen ikke viser vilje til å utrede mulighetene for ny basishall som del av den nye idrettsparken på Sofiemyr.

Formannskapet har nylig vedtatt at prosjektet skal videreføres uten basishall, men at det skal utredes mulighet for å legge inn enkelte faste turnelementer, slik som for eksempel hoppegrop, uten at dette går på bekostning av hele hallflater.

"Det er ikke aktuelt å bygge en ekstra hall for å få en basishall fordi det er begrenset med areal på tomten og man ønsker å bevare uteområdene og skogen i sør", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Les også: Glede over at taket heves

Varsler om høyere investeringskostnader

Ungdomsskolen og idrettshallen skal bygges i tre, og nybygget skal oppfylle strenge krav til miljøsertifisering, skriver kommunen på sin hjemmeside. Samtidig varsler kommunen om "litt høyere byggekostnader", estimert til cirka 2 millioner kroner, i forbindelse med dette.

"Vi ønsker å bygge skolen etter strenge krav for miljøsertifisering. Dette vil føre til litt høyere kostnader til selve byggingen, men gi lavere driftskostnader og dermed være lønnsomt for kommunen."

Oppegård kommune, pressemelding

Kommunen forklarer at det ble gjennomført en pre-analyse for potensialet for miljøsertifisering i henhold til den såkalte BREEAM-NOR-standard. Analysen viser at det er mulig å oppnå klassifiseringsnivå "Very good" for prosjektet, der kun skoledelen sertifiseres, men idrettsdelen følger krav i standarden.

En slik sertifisering vil medføre noe økte investeringskostnader estimert til cirka 2 millioner kroner, men vil ha positive effekter i et livsløpsperspektiv da driftskostnader vil være lavere og at det fører til et mer bærekraftig bygg, ifølge sakspapirene fra det siste formannskapsmøtet.

Ifølge vedtaket fra 3. april skal ungdomsskolen sertifiseres etter denne standard, men rådmannen vurderer muligheten for å heve bygget til BREEAM-NORs klassifiseringsnivå «Excellent» eller «Outstanding».

"Fikk mye skryt fra politikerne"

Rådmannen skal også vurdere solenergi som energisupplement, ifølge formannskapets vedtak fra 3. april. Videre står det at tre skal være det dominerende utrykket i fasadene på skolen og idrettshallene.

"Dette vil gjøre byggene robuste, signalisere bærekraft, ha klare miljøgevinster og harmonisere med områdene rundt", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Videre står det at "planene ble svært godt mottatt i formannskapet, og prosjektkontoret fikk mye skryt fra politikerne for å ha utarbeidet gode planer for skole og idrettshall".

Får to energisentraler på Sofiemyr

Det er skissert to energisentraler på området, ifølge kommunen. Én som skal betjene ungdomsskole, idrettshall og barneskole, og én som skal betjene de to kunstgressbanene (den eksisterende og den nye som skal bygges syd for den, på Tømtebanen) og den nye tennishallen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at den eksisterende kunstgressbanen på Sofiemyr er klargjort for undervarme, men den har aldri vært koblet til. Dette har ikke vært prioritert av kommunen siden denne banen ble tatt i bruk.

Den andre kunstgressbanen, som ligger på Østre Greverud, er per i dag den eneste banen med undervarme, men banen er tolv år gammel og har hatt store utfordringer i år. Oppegård Idrettslag betalte cirka 550.000 kroner for undervarmen i perioden fra november til april ved forrige sesong.

Idretten har tidligere uttrykt håp om at situasjonen blir bedre om ett år når Tømtebanen på Sofiemyr får en kunsgressbane med undervarme og lys.

Les også: – Banen er isete og helt ubrukelig til fotball