Fra servicetorg til innbyggertorg

NYTT LOKALT TILBUD: Therese Ines Enger fra Ytre Enebakk betjener innbyggertorget i Kolben kulturhus fra klokken 08.30 til 15.00 i hverdager.
NYTT LOKALT TILBUD: Therese Ines Enger fra Ytre Enebakk betjener innbyggertorget i Kolben kulturhus fra klokken 08.30 til 15.00 i hverdager.

Åpnet ny møteplass på Kolbotn

Servicetorget har nå endret navn til innbyggertorg, og du finner disse både i Ski og på Kolbotn. Therese Ines Enger fra Ytre Enebakk betjener innbyggertorget i Kolben kulturhus fra klokken 08.30 til 15.00 i hverdager.

Publisert

Som innbygger i tidligere Oppegård kommune må du vite at det ikke lenger er betjent i Oppegård rådhus.

IKKE BETJENT: Det er ikke lenger betjent i Oppegård rådhus etter at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen 1. januar 2020.
IKKE BETJENT: Det er ikke lenger betjent i Oppegård rådhus etter at Oppegård og Ski kommuner ble slått sammen 1. januar 2020.

Oppegård rådhus vil fortsette å være en kommunal arbeidsplass, og politisk og administrativ ledelse vil ha sin arbeidsplass her de første månedene i 2020 til ombyggingen i Nordre Follo rådhus er klar. 

Sistnevnte, som holder til i Idrettsveien 8 i Ski sentrum, har betjent mellom klokken 08.30 og 15.00 i hverdager.

Les også: Bygges om for 220 ansatte

Skal flytte til første etasje

MULTIROM: Innbyggertorget befinner seg foreløpig i multirommet ved Oppegård bibliotek.
MULTIROM: Innbyggertorget befinner seg foreløpig i multirommet ved Oppegård bibliotek.

Til tross for at Nordre Follo rådhus ligger i Ski, kan du fortsatt treffe kommunens ansatte og få råd og veiledning ved å besøke Kolben kulturhus på Kolbotn.

Her har det nemlig blitt åpnet et innbyggertorg. Du finner det foreløpig i andre etasje, i bibliotekets multirom som ligger like ved BUA Oppegård.

LEDER NY VIRKSOMHET: Kjersti Sandvik jobber som virksomhetsleder for Samskaping og lokalsamfunn i Nordre Follo.
LEDER NY VIRKSOMHET: Kjersti Sandvik jobber som virksomhetsleder for Samskaping og lokalsamfunn i Nordre Follo.

Etter hvert skal innbyggertorget flytte ned til første etasje.

– Vi har foreløpig ingen dato for når vi er klare til å ta imot innbyggere nede i første etasje i Kolben. Det er en del ting som må på plass før vi får til det, sier Kjersti Sandvik, virksomhetsleder i Samskaping og lokalsamfunn i Nordre Follo.

Hun sier innbyggertorgene i både Ski og Oppegård har åpent fra klokken 08.30 til 15.00 i hverdager.

Det samme gjelder sentralbordet som er plassert i Nordre Follo rådhus i Ski.

Les også: Slik skal tjenestene fordeles i ny kommune

Samarbeid og samskaping med innbyggerne som mål

– Hva er formålet med et innbyggertorg her på Kolbotn?

– Vi ønsker å bli gode på samarbeid og samskaping med innbyggerne. Et innbyggertorg er et av tiltakene for å få til dette, sier Kjersti Sandvik.

Hun sier målet med det nye tilbudet er å utvikle en god arena for innbyggerne her lokalt.

– Vi ønsker at det blir et sted hvor innbyggerne opplever de kan komme med ideer til samskaping, et sted de kan bli koblet opp mot de rette instansene, hvor initiativtakere, bedrifter og privatpersoner kan bli møtt for å oppnå et mulig samarbeid i tråd med innbyggernes eller deres ønsker og behov, og i samarbeid med andre frivillige, sier Sandvik.

Betjenes foreløpig av én ansatt

I starten skal innbyggertorget i Kolben betjenes av kun én ansatt. Therese Ines Enger (40), som er bosatt i Ytre Enebakk, har jobbet i Ski kommune i ti år. Nå er hun ansatt i full stilling for å betjene innbyggertorget i Kolben.

MIDLERTIDIG PLASSERING: Therese Ines Enger fra Ytre Enebakk betjener innbyggertorget i Kolben kulturhus fra klokken 08.30 til 15.00 i hverdager. Innbyggertorget ligger foreløpig i Kolbens andre etasje, i bibliotekets multirom like ved BUA Oppegård, men skal etter hvert flytte ned til første etasje.
MIDLERTIDIG PLASSERING: Therese Ines Enger fra Ytre Enebakk betjener innbyggertorget i Kolben kulturhus fra klokken 08.30 til 15.00 i hverdager. Innbyggertorget ligger foreløpig i Kolbens andre etasje, i bibliotekets multirom like ved BUA Oppegård, men skal etter hvert flytte ned til første etasje.

I hennes arbeidsoppgaver inngår det blant annet å samarbeide med biblioteket, seniorsentret, frivilligsentralen og de andre aktørene i Kolben for å bygge opp et godt tilbud til innbyggerne.

– Dette trenger vi forresten innbyggernes hjelp til, og vi kommer om kort tid til å be om innspill. Vi vil lage noe som er relevant for innbyggerne og vi som er ansatt i kommunen har ikke nødvendigvis de beste løsningene, sier Enger.

Selvhjelp og digitale løsninger

– Hvilke typer henvendelser kan dere besvare og hjelpe til med?

– Vi vil først og fremst bli gode på nettløsninger, så følg med på hjemmesiden til Nordre Follo kommune. Her vil innbyggerne etter hvert finne det aller meste av informasjon selv, sier Enger og Sandvik.

Det jobbes også med å utvikle digitale løsninger for ulike typer henvendelser slik at det skal være lett for innbyggerne å sitte hjemme og finne ut av ting på egen hånd.

– For de som synes det er vanskelig å finne fram på internett, skal vi selvfølgelig bistå med dette både i innbyggertorget og de andre møteplassene kommunen har som seniorsentre og bibliotek, sier de to.  

Les også: Beholder rådhuset, men selger store deler av rådhuskvartalet