200 P-PLASSER: Innfartsparkeringen på Rosenholm har i dag 200 p-plasser.

Uviss skjebne for den populære innfartsparkeringen

Oslo kommune har ikke ennå besluttet om innfartsparkeringen på Rosenholm skal fjernes eller beholdes som følge av den planlagte boligutviklingen i området.

Publisert Sist oppdatert

Dagens innfartsparkering ved Rosenholm stasjon, som Bymiljøetaten (BYM) i Oslo forvalter, har 200 parkeringsplasser.

Etterspørselen etter disse parkeringsplassene er stor. Det er også slik at mange av disse plassene brukes av innbyggerne i Nordre Follo kommune.

Det er flere grunner til det. Først og fremst er det ikke plass på parkeringen ved Kolbotn stasjon, men så er det også billigere å ta toget fra Rosenholm enn fra Kolbotn, for at Rosenholm ligger akkurat innenfor sone én, mens Kolbotn er i sone to. For en voksen er det snakk om 629 kroner å spare i løpet av en måned ved å ta toget fra Rosenholm (814 kroner per måned) istedenfor Kolbotn (1443 kroner per måned).

Les også: Splitter nytt – brukes av svært få

2.000 boliger

Oppegård Avis har nylig skreve at OBOS har kjøpt flere tomter ved Rosenholm stasjon. Her ønsker OBOS å bygge 2.000 nye boliger samt å tilrettelegge området for tjenesteyting, inkludert ny skole, service og handel. Over 90 prosent av byggeområdene eies av OBOS. Oppstart med områderegulering er planlagt for første kvartal neste år.

GRUNNEIERNE: Det aktuelle planområdet, som det er planlagt å utvikle med 2.000 nye boliger, eies av OBOS, Oslo kommune og Bane NOR. Innfartsparkeringen kan du se helt nederst i planområdet, merket med rød farge.

Siden innfartsparkeringen eies av Oslo kommune, spurte vi dem om de skal fjerne de 200 p-plassene som følge av den planlagte boligutviklingen.

– Vurderinger for fremtidig bruk av innfartsparkeringen vil først bli foretatt når planarbeidet med saken har kommet noe lenger, sier Lena Nesset, som er kommunikasjonssjef i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune.

Hun sier EBY deltar i en kommunal arbeidsgruppe, og de har satt i gang et innledende arbeid med å lage en områdeplan for Rosenholm i tråd med krav om felles plan i kommuneplanen. Bymiljøetaten (BYM) deltar også i dette arbeidet som ledes av Plan- og bygningsetaten o Oslo.

– I denne innledende fasen skal vi i EBY blant annet bidra med en arealbehovskartlegging som en del av et kunnskapsgrunnlag før man beslutter om planarbeidet skal settes i gang mer formelt, sier Lena Nesset, som er kommunikasjonssjef i EBY.

Les også: Frister førstegangskjøpere med nye boligkjøpsmodeller på Rosenholm

Powered by Labrador CMS