INGEN MANNE-PLANER: Kommunalsjef Jorunn B. Almaas forteller om en manglende rekrutteringsplan for menn i for eksempel læreryrket.
INGEN MANNE-PLANER: Kommunalsjef Jorunn B. Almaas forteller om en manglende rekrutteringsplan for menn i for eksempel læreryrket.

Ingen planer for hvordan flere menn skal rekrutteres til skolene.

Kommunen har ingen problemer med at det knapt er en mannlig lærer i småskolen.

Publisert

Reaksjonene er mange på at det kun er én mannlig lærer blant årets førsteklasser. I tillegg er antallet menn i Oppegård-skolene lavt. 

Ingen planer

Spørsmålet er hva kommunen gjør for å demme opp for skjevfordelingen. Ifølge kommunalsjef Jorunn B. Almaas, er det ingen planer for manne-rekruttering i Oppegård-skolene.

Hun sier Oppegård kommune har per i dag 218 kvinner og 63 menn som jobber som lærere i grunnskolen. Hun mener status og andel mannlige arbeidstakere vokser med utdanningsløpet: Barnehage – grunnskole – videregående skole og så videre.

 – Hva gjør kommunen for å rekruttere flere menn?

 – Kommunen gjør ikke noe spesielt for å rekruttere menn. Jeg synes det er flott med alle som underviser på første trinn. De legger et grunnlag for barnas skolegang som er viktig. Kjønnsfordelingen mellom menn og kvinner på første trinn vil variere noe, men det er en overvekt av kvinner som underviser på første trinn, sier Almaas.