TØMTEBANEN KUNSTGRESS

MAI 2022: Her skal det bygges en ny kunstgressbane med oppvarming. Energiløsningen skal bestå av energibrønner og sesongvarmelager. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2022.
MAI 2022: Her skal det bygges en ny kunstgressbane med oppvarming. Energiløsningen skal bestå av energibrønner og sesongvarmelager. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2022.

Setter i gang med Tømtebanen

Nå settes det i gang med forberedende arbeider på Tømtebanen. Målet er å ha den nye kunstgressbanen ferdig til mai 2022, men det kommer an på værforholdene, skriver kommunen.

Publisert

Det har vært flere forsinkelser for prosjektet Tømtebanen kunstgress (TBK) siden vedtaket for snaue tre år siden.

Tømtebanen, som er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag, skulle utvikles til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane med undervarme og flomlysanlegg. Den innregulerte banen på 59x99 meter skulle få en spilleflate på 51x89 meter med et nytt dekke, og skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality".

Budsjettet har nå siden desember 2018 blitt utvidet med ytterligere 4,35 millioner kroner til 17,95 millioner kroner.

Endelig har kommunen inngått kontrakt med en privat entreprenør (les egen sak om dette i Oppegård Avis) som skal sørge for å etablere en ny kunsgressbane på Tømtebanen. Det betyr at anleggsarbeidene kan nå settes i gang.

Starter om noen uker

Kommunen skriver at de setter i gang med forberedende arbeider denne uken. Det aktuelle området vil bli gjerdet inn, og deler av gang- og sykkelvei vil bli stengt.

Allikevel tar det noen uker før «spaden kan stikkes i jorden», ifølge kommunen. Videre skriver de at for å unngå ytterligere forsinkelser med TBK, vil det bli rigget til samtidig som det skal jobbes med detaljprosjektering og sprenging i fjell.

Starter med energiløsning

Kolbotn idrettslag (KIL) er i gang med sitt prosjekt for energiløsning, som skal sørge for oppvarming av banen. Energiløsningen, som skal etableres på selve banen, vil bestå av både energibrønner og sesongvarmelager. Dette prosjektet vil pågå parallelt med kommunens prosjekt med etablering av banen.

Det var i sommer at KIL fikk 4 millioner kroner i tilskudd fra Enova til å bygge energisentral for undervarme på Tømtebanen og Sofiemyr kunstgress.

Kommunen skriver at de samarbeider tett med KIL om TBK. Det skal blant annet fjernes noen trær i området for å få plass til ny bane.

Planlagt ferdig i mai

Kommunen skriver at målet med prosjektet er å ha banen ferdig til mai 2022, men presiserer at det kommer an på værforholdene.

Hele prosjektet er inndelt i tre faser:

  • Grunnarbeid: starter i uke 40 og varer i seks til åtte uker.
  • Etablering av brønnpark og energisentral: varer i seks til åtte uker.
  • Etablering av gressbanen: Oppstart til våren siden denne fasen av prosjektet er vær- og temperaturavhengig. Optimale forhold for å legge kunstgress er en gjennomsnittstemperatur på over fem grader i flere dager.
Powered by Labrador CMS