SVARER: Kjell G. Pettersen, varaordfører i Oppegård, svarer på vår skribent Bjørn Rilert Eriksens Side 3-innlegg i papiravisen som kom ut før jul.
SVARER: Kjell G. Pettersen, varaordfører i Oppegård, svarer på vår skribent Bjørn Rilert Eriksens Side 3-innlegg i papiravisen som kom ut før jul.

– På vei mot Nordre Follo kommune

Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) svarer på oavis-skribent Bjørn Eilert Eriksens Side 3-innlegg om kommunesammenslåingen.

Publisert

Bjørn Eilert Eriksen er åpenbart en plaget mann. Under vignetten ”Slik har vi det nå” skriver han om det han kaller ”Sanner sanering”.

Her kommer han med sine betraktninger om den forestående kommunesammenslutningen mellom Oppegård og Ski.

Eriksen kan ikke akkurat beskyldes for å påtrengende saklighet. Jeg må medgi at ikke skjønner at det kan være nødvendig å være så flåsete om et så viktig spørsmål.  Han mener ”Ingenmannsland” kunne være et like aktuelt kommunenavn som Nordre Follo. Han om det.

– Respekterer ulike syn

Det er riktig at det ikke er gjennomført noen rådgivende folkeavstemning i Oppegård.

Men det ble gjennomført en rekke informasjons- og medvirkningstiltak, og det ble foretatt en representativ innbyggerundersøkelse, før et bredt flertall i kommunestyret fattet det endelige vedtaket. Jeg respekterer selvsagt at det kan være ulike syn på folkeavstemning.

Les også: Hun er den nye sjefen for Nordre Follo

Men erfaringen fra flere andre kommuner viser en beskjeden valgdeltakelse og små marginer i resultatet. Jeg er sterkt i tvil om dette er mer demokratisk enn andre medvirkningsformer. I Ski ble det gjennomført folkeavstemning, i motsetning til det Eriksen hevder.

NB! Saken fortsetter under bildet! Her kan du lese Bjørn Eilert Eriksens innlegg som Kjell G. Pettersen her skriver kommentar til!

HER ER INNLEGGET: Under tittelen 'Sanners sanering' skrev vår skribent Bjørn Eilert Eriksen om sitt syn på prosessen rundt kommunesammenslåingen.
HER ER INNLEGGET: Under tittelen "Sanners sanering" skrev vår skribent Bjørn Eilert Eriksen om sitt syn på prosessen rundt kommunesammenslåingen.

– Gå på hjemmesiden

Eriksen beklager seg over at vi får vite så lite om prosessen.  Da anbefaler jeg at han tar seg bryderiet med å gå inn på Oppegård kommunes hjemmeside. Her legges det regelmessig ut informasjon om alle sider ved prosessen. Det har også vært flere informasjonsmøter. Og hvis Eriksen hadde fulgt med i sin egen avis ville han neppe vært så kunnskapsløs som han påstår at han er.

For å hjelpe på hukommelsen, gjentar jeg gjerne et par saker som burde være godt kjent:

Oppegård rådhus skal ikke skrotes. Eksteriørmessig er bygningen vernet. Når den ikke lenger skal brukes til kommunale formål skal rådhuset selges, gjerne til en nasjonal institusjon. Saken om ny idrettshall kommer til politisk behandling tidlig på nyåret, slik forutsetningen har vært. Nåværende Sofiemyrhall er i så dårlig forfatning at rehabilitering ikke er økonomisk forsvarlig.

SVARER: Kjell G. Pettersen, varaordfører i Oppegård, svarer på vår skribent Bjørn Rilert Eriksens Side 3-innlegg i papiravisen som kom ut før jul.
SVARER: Kjell G. Pettersen, varaordfører i Oppegård, svarer på vår skribent Bjørn Rilert Eriksens Side 3-innlegg i papiravisen som kom ut før jul.

NB! Saken fortsetter under bildet!

 

– Ingen tvil om hvem som bestemmer

Eriksen er også bekymret for at politikerne forsvinner i et stadig sterkere administrasjonsapparat. Alle som følger det minste med i Eriksens egen avis, vil neppe være i tvil om hvem som bestemmer i Oppegård kommune. 

Vi har en kompetent og lojal administrasjon, som gir oss gode beslutningsgrunnlag og som følger opp politiske vedtak. Det er slik arbeidsdelingen skal være mellom politikk og administrasjon.

Les også: Nå er Nordre Follo vedtatt

Jeg er helt sikker på at Nordre Follo vil bli en hensiktsmessig og god kommune for oss som bor i Oppegård. Vi skal ta med oss det beste fra Oppegård inn i den nye kommunen, og det samme forventer jeg at Ski gjør. Det nye kommunenavnet venner vi oss nok til. Og identiteten tar ingen fra oss, enten vi bor på Kolbotn, Tårnåsen, Greverud eller Svartskog.

– Ingen sanering

Kommunereformen er ingen sanering, men bygging av livskraftige kommuner, demokratisk styrt og med flere oppgaver enn i dag. Gjennom kommunereformen rigger vi oss for fremtiden. Fremtidens lokalsamfunn står overfor helt andre utfordringer enn da nåværende kommunestruktur i Norge ble fastlagt. Og hvilken styringsstruktur landet skal ha er til syvende og sist et nasjonalt ansvar.

Og så kan vi helt sikkert bli enda bedre på å informere om den pågående prosessen.

Powered by Labrador CMS