ORFØRERKANDIDAT: Knut Tønnes Steenersen er ordførerkandidat for Nordre Follo FrP.
ORFØRERKANDIDAT: Knut Tønnes Steenersen er ordførerkandidat for Nordre Follo FrP.

«Alt var mye bedre under krigen»

"Nå har jeg truffet flere av medlemmene i den uoffisielle foreningen «Oppegårds Venner», og har opplevd sutring på det aller meste", skriver FrPs Knut Tønnes Steenersen i dette innlegget.

Publisert

Etter snart 30 år som lokalpolitiker, de fleste av dem i Ski kommunestyret, har jeg den seneste tiden blitt veldig godt kjent med Oppegård kommune og den politiske ledelse. Det har vært en hyggelig og konstruktiv opplevelse. Men det som overrasker meg er at det i Oppegård finnes en uregistrert forening som kaller seg Oppegårds Venner, som består av godt voksne herrer som åpenbart mener at absolutt alt var mye bedre før. Det er tydeligvis noe som kommer med alderen, men at man så til de grader overser alt som er bra i en av landets beste kommuner, og leter med lykt og lupe etter alt som er feil – har jeg aldri opplevd før.

 Oppegård skal om noen måneder slå seg sammen med Ski kommune. Dette er i realiteten en gavepakke til Ski kommune, som de seneste årene har vært preget av kutt, underskudd og innkjøpsstopp – samt en investeringsbonanza helt ute av kontroll.

 Et eksempel er den planlagte svømmehallen på Langhus. Den ble behandlet i kommunestyret i Ski for halvannet år siden. Prislapp: 450 millioner. I tillegg kommer vei og parkering for nesten 300 millioner kroner. I sakspapirene skrev rådmannen at det er stor usikkerhet rundt prosjektet, og at man kunne regne med en overskridelse på 180 til 220 millioner. Rådmannen skrev til og med at hvis man vedtok denne investeringen, var den i en størrelsesorden at den ville svekke de øvrige tjenestene i kommunen. Sosialistene i Ski ville ikke høre på dette, og saken ble vedtatt. Når man et år etter ser at rådmannen fikk rett, opplever vi stakkarslige politikere i Ski som ikke fikk luftslottet sitt oppfylt. Men det var de jo klar over.

– Det kan virke som «Oppegård Venner» tror de har en posisjon over alle oss andre, hvor de vet best og hvor de skal fortelle alle oss andre hvordan ting skal være.

Knut Tønnes Steenersen, ordførerkandidat Nordre Follo FrP

I Oppegård trenger man også en svømmehall. Man kan diskutere om plasseringen ved siden av Kolben er riktig, men Oppegård velger en svømmehall til langt under halve prisen av Ski. I tillegg legges det opp til at det kan bygges noen leiligheter for salg i tilknytning til svømmehallen, og skaffer da finansiering på 100 millioner kroner. Svømmehallen på Langhus er rotet til av sosialistene, mens svømmehallen i Oppegård er et edruelig prosjekt rent økonomisk og fullt ut realisertbart.

 Det er altså en politisk styring lik den vi har i Ski  som ønskes av «Oppegårds Venner», ikke den mer ansvarlige måten man gjør det i Oppegård.

 Nå har jeg truffet flere av medlemmene i den uoffisielle foreningen «Oppegårds Venner», og har opplevd sutring på det aller meste. Det er nær sagt fra hva ordfører Thomas Sjøvold har på brødskiven til frokost til hvordan man forventer å diktere hvordan omsorgsboligene i Kolbotn skal bygges. Det kan virke som «Oppegård Venner» tror de har en posisjon over alle oss andre, hvor de vet best og hvor de skal fortelle alle oss andre hvordan ting skal være.

Det aller rareste er at jeg hittil ikke har møtt en eneste av de såkalte Oppegårds-vennene, som ønsker et sosialistisk styre i Nordre Follo. Jeg har faktisk blitt fortalt at de foretrekker Sjøvold foran Opdan.

 Hvis Oppegårds Venner ønsker noe annet enn et borgerlig styre i Nordre Follo, så er det helt greit. Man må kunne stemme hva man vil. Men jeg er usikker på om forståsegpåerne i «Oppegårds Venner» egentlig forstår at det de gjør, er å sette i gang et politisk eksperiment som de ikke helt vet konsekvensen av, med uansvarlig økonomisk politikk, kutt, eiendomskatt og alt annet man ikke ønsker som et mulig resultat.

 Som ellers i livet er det enklere å finne til enighet med folk man er delvis enig med, enn å prøve å finne enighet med noen man er fundamentalt uenige med. Både Ski og Oppegård er flotte kommuner. Vårt mål nå er at FrP skal være en viktig faktor i styringen av nye Nordre Follo kommune som vi ønsker skal være blant landets beste kommuner å bo og leve i.

 Min samvittighet er uansett god overfor «Oppegårds Venner», siden jeg kan dokumentere at jeg utallige ganger har tilbudt Oppegårds Venner dialog og samarbeid i saker de er opptatt av. FrP vil lytte til og prate med alle som er opptatt av det som skal skje i Nordre Follo kommune. Men samarbeid og tillit må gå to veier.