TO ETASJER: Sønsterudveien 26 har et areal på 2898 kvadratmeter og består i dag av et næringsbygg i to etasjer.
TO ETASJER: Sønsterudveien 26 har et areal på 2898 kvadratmeter og består i dag av et næringsbygg i to etasjer.

Fra boligplaner til nytt næringsbygg

En arkitekt har nylig anmodet kommunen om en forhåndskonferanse for å drøfte planer rundt næringseiendommen til Kolbotn Bil.

Publisert

Anmodningen, som ble sendt av BAS Arkitekter i Sarpsborg 15. januar, dreier seg om næringseiendommen i Sønsterudveien 26 på Sofiemyr. Eiendommen er på drøye tre mål og eies i sin helhet av de tre Shaukat-brødrene i bilforretningen Kolbotn Bil AS.

Kommunen skal møte utbyggeren fredag neste uke.

– Det er avtalt et møte med utbygger om en uke (red. anm.: fredag 8. februar). Dette vil bli en byggesak, og det vil bygges innenfor vedtatt reguleringsplan. Det er planlagt et nytt næringsbygg, opplyser Silje Johanne Stavik i Oppegård kommune.

Fra 75 til 61 boliger

I desember 2016 sendte de inn et planinitiativ for å omregulere Sønsterudveien 26 og den kommunale nabotomten i Holbergs vei 2 til boligformål, og bygge 75 leiligheter fordelt på 3 boligblokker på 5 etasjer på stedet.

FØRSTE FORSLAG: Det første planforslaget fra desember 2016 handlet om 75 leligheter fordelt tre boligblokker på fem etasjer.
FØRSTE FORSLAG: Det første planforslaget fra desember 2016 handlet om 75 leligheter fordelt tre boligblokker på fem etasjer.

 

I fjor vinter kom det et nytt planinitiativ, med noen færre boliger. Denne gangen ble det foreslått å bygge 61 leiligheter (2 boligblokker på 5 etasjer med 52 leiligheter pluss ni townhouse på 3 etasjer).

 

Kommunen var innstilt på å behandle saken, men presiserte i UMPs vedtak fra februar i fjor at graden av utnytting i prosjektet måtte reduseres, og at boligblokkene måtte erstattes av rekkehus eller townhouse.

Les også: Må tegne om alt

Nytt næringsbygg

DETTE ER PLANEN: Byggets «avtrykk» er oppgitt til 1257 kvadratmeter. Det kommer ikke frem hvor mange etasjer som er planlagt. Inngangen til det nye næringsbygget er planlagt nærmest krysset i Sønsterudveien-Holbergs vei, mens varemottaket er tegnet inn i sørenden av bygget, der den tidligere inngangen til Rimi-butikken var.
DETTE ER PLANEN: Byggets «avtrykk» er oppgitt til 1257 kvadratmeter. Det kommer ikke frem hvor mange etasjer som er planlagt. Inngangen til det nye næringsbygget er planlagt nærmest krysset i Sønsterudveien-Holbergs vei, mens varemottaket er tegnet inn i sørenden av bygget, der den tidligere inngangen til Rimi-butikken var.

Etter en pause på et drøyt år kommer Shaukat-brødrene nå med helt nye planer som ikke handler om boliger i det hele tatt. Ifølge skjemaet som arkitekten har fylt inn på vegne av tiltakshaveren, beskrives det nye tiltaket som «riving av eksisterende bygg og etablering av et nytt næringsbygg».

 

Arkitekten skriver videre at det er ønskelig å drøfte med kommunen en eventuell dispensasjon fra krav i reguleringsplanen vedrørende utnyttelse av eiendommen, samt parkeringsløsning, adkomst og varelevering.

Kan ikke bygge høyere enn to etasjer

Ifølge den vedlagte situasjonsplanen er byggets «avtrykk» oppgitt til 1257 kvadratmeter. Det kommer ikke frem hvor mange etasjer som er planlagt, men ifølge gjeldende reguleringsplan for Sønsterudveien 26, kan bebyggelsen være på inntil to etasjer og utnyttelsesgraden skal ikke overstige 0,3.

I reguleringsplanen for eiendommen står det blant annet følgende:

"Det tillates ikke etablert bedrifter som etter bygningsrådets skjønn ved støy og andre forurensninger ved produksjon og trafikk vil være til vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende boligområder. Den ubebygde del av tomten tillates ikke nyttet til lagring."

– Nytt bygg er ett av alternativene

Oppegård Avis var i kontakt med arkitekten, eierne av bygget og prosjektleder Geir Rønningen, men ingen av dem ville kommentere saken før saken kom på trykk torsdag 31. januar.

Dagen etter kom prosjektlederen med følgende kommentar:

"Vi har flere prosesser gående på eiendommen, og dette er bare ett av alternativene. Ett av de er å oppgradere eiendommen, og da vil eventuelt deler bli revet for å få bedre fasade, men dette skal vi diskuttere (red. anm.: på et møte med kommunen) den 8. februar. Næringsbygg er det i dag og vi ser heller på å beholde det, men oppgradere (det er et gammelt bygg) og kanskje ett av alternativene er å bygge helt nytt", skriver Geir Rønningen til Oppegård Avis.

Oppegård Avis har stilt flere spørsmål til prosjektlederen, men han har foreløpig ikke besvart disse. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Sunnere Liv utvider med butikk