HJEMMESKOLE I FEM DAGER: Som følge av vikarmangelen har det blitt innført tiltak med hjemmeskole i fem dager for elevene på 7. trinn på Kolbotn skole.
HJEMMESKOLE I FEM DAGER: Som følge av vikarmangelen har det blitt innført tiltak med hjemmeskole i fem dager for elevene på 7. trinn på Kolbotn skole.

Kritisk til hjemmeskole i fire dager som følge av vikarmangel

Sent mandag kveld fikk foresatte til elever på 7. trinn ved Kolbotn skole en melding fra skoleledelsen om at skolen dessverre ikke hadde nok voksne til forsvarlig drift på skolen fra tirsdag og ut uken.

Publisert Sist oppdatert

«Store deler av lærerstaben er syke, og vi får ikke vikarer. 7. trinn må derfor ha hjemmeskole ut uka. Dette er en helt fortvilet situasjon, men vi forsøker å løse det så godt det går. Beklager igjen!» skrev rektor Kristin Hovde Høidal til foresatte ved skolen rundt klokken 21:00 mandag kveld.

Siden tirsdag har Oppegård Avis fått henvendelser fra flere foresatte ved skolen som reagerer på tiltaket med hjemmeskolen. De kritiserer også skoleledelsen for manglende informasjon om den oppståtte situasjonen.

– Vi har tillit til skolen og vi har forståelse for at det kan oppstå ulike utfordringer. Vi har levd med unntakstilstand på skolen i to år da skolen hadde midlertidige lokaler i Solkollen, men både vi som har barn på 7. trinn og de som har barn på andre trinn har ikke fått noe mer informasjon om den oppståtte situasjonen. Vi må ha forståelse for hva som skjer. Opplegget med hjemmeskole fungerer dårlig. Det meste av arbeidet går ut på selvstendig arbeid. Det har vært lite kontakt med læreren, sier en av de foresatte, som ønsker å være anonym.

– Kan ikke være lovlig

Det har også kommet en krass kritikk fra gruppelederen for Nordre Follo Høyre, som stiller seg kritisk til at det ble innført hjemmeskole på en barneskole i fire dager som følge av vikarmangel.

– Jeg stiller spørsmål rundt lovligheten ved et slik tiltak. Slik jeg tolker loven, kan ikke kommunen innføre hjemmeskole på et barneskoletrinn som følge av vikarmangelen. Statsforvalteren har tidligere sagt at tiltaket med hjemmeskole ikke er en løsning så lenge det ikke er knyttet til Covid-19-forskriften/ vedtaket med hjemmel i smittevernloven, og spesielt på barneskoletrinn. Nordre Follo har ikke fattet et vedtak med hjemmel i smittevernloven om dette, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H).

Hun mener at kommunen kunne ha vurdert andre tiltak istedenfor hjemmeskole, som blant annet omdisponering av ressurser fra de andre skolene i Nordre Follo, eller overtidsbetaling til de lærerne som kunne steppe inn for å ta noen ekstra timer på Kolbotn skole.

KRITISK TIL TILTAKET: – Jeg stiller spørsmål rundt lovligheten ved et slik tiltak, sier gruppeleder for Høyre i Nordre Follo, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.
KRITISK TIL TILTAKET: – Jeg stiller spørsmål rundt lovligheten ved et slik tiltak, sier gruppeleder for Høyre i Nordre Follo, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Lekkasje til Oslo

– Bemanningskrisen vi ser nå på Kolbotn skole er en effekt av blant annet dårlig rekruttering til skolene. Dette har vi kritisert tidligere. Problemstillingen med den pågående "lekkasjen" av våre lærere, barnehageansatte og sykepleiere til Oslo som følge av blant annet lønnsvilkår har også vært omtalt i Oppegård Avis, påpeker Dahl-Jørgensen Pind.

Gruppelederen for Høyre understreker at lærermangelen er en varslet krise.

– Dette har ikke blitt fulgt godt nok opp av kommunen. Utdanningsforbundet advarte mot at denne høsten ville bli prekær og har vært tydelig på at skole- og barnehageeiere (dvs. kommunen i tilfelle med kommunale skoler og barnehager) måtte få nok midler til å møte denne situasjonen, sier hun.

Rekruttering og kompetanseheving

Høyre sier de kommer nå med et forslag om å sette av midler i kommunebudsjettet for 2022 til å lage gode rekrutteringsplaner og planer om kompetanseheving på skolene og barnehagene i kommunen, men også rundt hvordan kommunen kan beholde ansatte som jobber i disse virksomhetene i dag.

– Å jobbe intensivt med høyere nærvær er noe Høyre «maser» om til stadighet, og vi ønsker at det jobbes enda mer intensivt med dette. Likevel forstår vi at organisasjonen tidvis er sliten, på grunn av pandemi, omorganiseringer og annet, sier Høyres gruppeleder.

– Dette er lovlig

Kommunalsjef Arnfinn Almås sier tiltakene som er innført med redusert åpningstid og hjemmeundervisning er lovlig.

– Tidligere ble det gjennomført digital hjemmeundervisning som et viktig tiltak for å begrense smittespredning, og dette ble gjort med hjemmel i gjeldende Covid-19-forskrifter. Dette har vært nasjonale og/eller regionale tiltak, men det har vi ikke nå, sier Almås.

Videre sier han at i henhold til barnehageloven og opplæringsloven skal barnehagens og skolens ledelse til enhver tid gjøre forsvarlighetsvurderinger.

– Disse forsvarlighetsvurderingene må de gjerne gjøre i samråd med områdeledere for barnehage og skole når det kommer til tiltak som vi har sett i år, med redusert åpningstid i barnehage eller nå hjemmeundervisning for et trinn på en skole.

– Fortvilet situasjon

Almås sier at kommunen måtte redusere åpningstid i noen barnehager det siste året, men påpeker at dette har skjedd i dialog med samarbeidsutvalget i barnehagene og med god informasjon til foreldre.

– Nå måtte vi tilby hjemmeundervisning for elever på 7. trinn på Kolbotn skole for å kunne gjennomføre undervisning for aktuelle elever siden vi ikke har klart å skaffe til veie vikarer, sier Almås.

– Som rektor sier er dette en fortvilet situasjon, og dette er ikke noe vi tyr lett til da barnehager og skoler strekker seg langt for å holde åpent som vanlig, legger han til.

– Handler ikke om å spare penger

Kommunalsjefen understreker at tiltaket med hjemmeundervisning ikke handler om å spare på penger.

– Dette handler ikke om å spare penger, dette handler om mangel på vikarer. Dette er det siste vi gjør, men for å kunne ha undervisning i tråd med læreplan måtte vi gjøre det nå. Da er det også en god vurdering at dette gjennomføres for eldre elever heller enn yngre elever. Vi banker i bordet og alt annet vi kan banke i, for at situasjonen snart normaliserer seg, sier Almås.

Kommunalsjefen poengterer at den oppståtte situasjonen ikke handler om «normalt» fravær.

– Vi er fortsatt i en pandemi hvor vi skal være hjemme ved symptomer, det er fortsatt et viktig smitteverntiltak. Vikarsituasjonen er nå utfordrende i Nordre Follo, som den er for hele landet, på grunn av det store fraværet.

– Ikke aktuelt med omdisponering av ressurser

– Har dere vurdert andre tiltak, blant annet omdisponering av ressurser fra andre skoler og overtidsbetaling til de lærerne som kan steppe inn?

– Det er ikke aktuelt å omdisponere ansatte mellom skolene. Da flytter vi bare på problemet. Hvis vi flytter ansatte fra en skole til en annen, vil jo den skolen som avgir ansatte få manko på lærere. Vi benytter vikarer fra ressursbanken og disse benyttes på alle skolene etter behov, men nå i høst har det som sagt vært noe vikarmangel. Ressursbanken gjør alt de kan for å rekruttere vikarer, men dette er som sagt en stor utfordring om dagen, sier kommunalsjefen.

Han sier overtidsbetaling ikke heller har vært en aktuell problemstilling.

– Skolene kan benytte overtid hvis de har lærere tilgjengelig og det gjøres i enkelte tilfeller. Vi har ikke en «hemmelig» pott med verken lærere eller penger, men skolene strekker seg langt for å løse disse utfordringene på en så god måte som mulig. Dette handler ikke om å spare penger, men det handler om stort fravær og mangel på vikarer.

– Har løsningen med overtidsbetaling blitt vurdert som en mulig løsning for Kolbotn skole?

– Disse vurderingene tar skolene lokalt og dette er naturligvis noe de kan gjøre. Skolens ledelse håndterer dette ut ifra hva de har av tilgjengelige voksne, sier Almås.

– Vikarer er vår eneste mulighet

Rektor ved Kolbotn skole, Kristin Hovde Høidal, sier at forslaget om vikartimer og overtidsbetalt jobb ikke er en mulighet en barneskole har.

– Lærerne jobber allerede alle timene. En barneskolelærer underviser fra 24 til 26 timer per uke. Da måtte vi flyttet 7. trinns undervisning til kveldstid. Vikarer er vår eneste mulighet, sier hun.

– Uholdbart

Etter å ha hørt om kommunens tilsvar har Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) ikke endret mening:

– Jeg mener fortsatt at tiltaket er uholdbart når elever på en barneskole må ha hjemmeskole i nesten en uke på grunn av ressursmangel. Det er forståelse for at det er mye sykefravær, og jeg tror ikke at skolen gjør dette uten god grunn, men vi vet at det er svært høyt sykefravær generelt i kommunen (9,2 prosent uten koronatall). Det betyr at mange virksomheter er veldig sårbare for for eksempel en influensasesong, sier Høyres gruppeleder.

– Krever den samme lærertettheten

Dahl-Jørgensen Pind påpeker også at digital undervisning/ hjemmeskole krever den samme lærertettheten som ved ordinær undervisning, ifølge gjeldende lovverk.

Videre understreker hun at hjemmeskolen ikke anses som en løsning på barneskoletrinnet:

"På skoler med mye fravær knyttet til covid-19 over tid kan skoleeier, dersom hensynet til elevenes samlede opplæring gjør det nødvendig, beslutte å gi mindre deler av opplæringen hjemme til elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring i en begrenset periode". (Kilde: §3 i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene for blant annet barnehager og grunnskoler som følge av utbrudd av Covid-19)

Videre står det at kommunen må melde fra til statsforvalteren når de beslutter å gi hjemmeopplæring, inkludert om innholdet i og begrunnelsen for beslutningen. Dersom elevene skal få deler av opplæringen som hjemmeopplæring i mer enn to uker, må skoleeier melde fra til statsforvalteren på nytt.

Powered by Labrador CMS