NY KOLBOTN SKOLE: Prosjektet med ny Kolbotn skole er i rute. Dette tilsier at skolen og idretten kan ta de nye byggene i bruk mandag 15. november. Bildet viser hvordan prosjektet så ut ut for to uker siden.
NY KOLBOTN SKOLE: Prosjektet med ny Kolbotn skole er i rute. Dette tilsier at skolen og idretten kan ta de nye byggene i bruk mandag 15. november. Bildet viser hvordan prosjektet så ut ut for to uker siden.

Ny Kolbotn skole: 433 ledige plasser ved skoleåpning

Når den nye barneskolen på Kolbotn åpner i midten av november, vil det være mye ledig kapasitet. Overkapasiteten tilsvarer hele Sofiemyr skole pluss 48 plasser til.

Publisert Sist oppdatert

Det var i september 2018 at kommunestyret i gamle Oppegård vedtok å bevilge 444 millioner kroner til ny Kolbotn skole, men ved allerede ved byggestarten vinteren 2020 ble det meldt inn en stor budsjettsprekk, som førte til at politikerne i Nordre Follo valgte å bevilge 88 millioner kroner ekstra til dette prosjektet i februar 2020.

Når prosjektet til 532 millioner kroner blir ferdigstilt i midten av november i år, vil den nye barneskolen ha kapasitet til 784 elever ved maksimal utnyttelse.

– Dette innebærer fulle klasser på alle trinn, men vi ser i praksis at antallet barn på trinnene varierer og ikke gir optimal utnyttelse av skolene, sier virksomhetsleder Arnfinn Almås, som har ansvar for skolene i Nordre Follo.

Siden Kolbotn skole har 351 elever per i dag vil det nye skolebygget ha plass til ytterligere 433 elever. For å sammenlikne, har Sofiemyr skole totalt 385 elever i dag.

– Den nye skolen vil da ha plass til flere elever på hvert trinn, sier Almås.

Én etasje

Ifølge Almås har kommunen tenkt å løse overkapasiteten ved å frigjøre én etasje i det nye skolebygget, slik at denne etasjen kunne benyttes av noen andre enn selve barneskolen.

– Én etasje i skolen er frigjort for å kunne benytte disse lokalene til andre formål, sier Almås.

Han vil ikke konkretisere noe rundt hvilke virksomheter som skal ta i bruk de ledige lokalene, men presiserer at disse lokalene bør benyttes til formål som går i hop med skoledrift.

Er ikke bestemt ennå

– Vi har sett på ulike muligheter for å benytte disse lokalene på en hensiktsmessig måte, men det er ikke konkludert noe. Det er mange hensyn som må tas: skoledriften ved Kolbotn skole, byggets beskaffenhet og aktuelle brukere som eventuelt skal benytte lokalene, sier Almås.

Han sier kommunen vil legge opp til gode prosesser med aktuelle kandidater for å løse ledig kapasitet på en grei måte for alle.

– Dette vil imidlertid ikke være klart til den nye barneskolen tas i bruk, men det jobbes som sagt med å løse dette på en god måte for alle parter. I tillegg er skolekretsgrensen mellom Kolbotn og Vassbonn blitt justert tilbake slik den var opprinnelig, så det vil også bidra til å øke elevtallet noe, sier virksomhetslederen i kommunen.

Les også: Er i rute med ny Kolbotn skole

Powered by Labrador CMS