NY KOLBOTN SKOLE

NY KOLBOTN SKOLE: Slik så prosjektet ut for to uker siden.
NY KOLBOTN SKOLE: Slik så prosjektet ut for to uker siden.

Er i rute med ny Kolbotn skole

Prosjektet med ny Kolbotn skole er i rute. Dette tilsier at skolen og idretten kan ta de nye byggene i bruk mandag 15. november.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i et statusnotat for byggeprosjektene i kommunen, som ble behandlet som en orienteringssak i utvalget for oppvekst, idrett og kultur onsdag 29. september.

Kolbotn skole:

  • Oppført i 1921-1922, men utvidet flere ganger senere.
  • Følgende bygninger er revet: Paviljongen fra 1959, et mindre SFO-bygg ”Mauren” (1991) og et mindre uthus/skur.
  • Følgende bygninger er vernet: 1. Gammelskolen/Hovedbygget fra 1922 (for ca. 250 elever, for mellomtrinnet). 2. Gymbygget fra 1922 (planlagt for kunst- og håndverksfag og inneholder spesialtilpasset arealer og rom).
  • Ny bebyggelse er lagt nord for dagens bygninger på begge sider av den gjennomgående ganglinjen, og forbundet under terrengnivå til en sammenhengende bygning.
  • De nye byggene er Bygg 07 (flerbrukshall, klasserom for småskole, SFO) og Bygg 08 (arbeidsplasser, administrasjon, musikk, bibliotek med mer).
  • Skal åpnes i midten av november 2021.

Kolbotn barneskole er nå under utvidelse fra en 2,5-parallell-skole til en 4-parallell-skole med kapasitet for 784 elever, i alt 28 klasserom. Det bygges også en standard flerbrukshall som kan deles opp i tre delområder ved hjelp av skillevegger (heisbare). Flerbrukshallen skal benyttes av både skolen, idretten og frivilligheten.

Prosjektet «Kolbotn skole og flerbrukshall» er i rute. Første milepel, «mekanisk ferdigstillelse», ble oppnådd 30. august, skriver Inger Lise Løvaas Løken ved prosjektkontoret for Bygg i Nordre Follo i notatet til lokalpolitikerne.

SLIK SER DE UT: Slik ser de nye skolebyggene sett fra hovedinngangen i nord. Foto: Yana Stubberudlien
SLIK SER DE UT: Slik ser de nye skolebyggene sett fra hovedinngangen i nord. Foto: Yana Stubberudlien

Neste milepæl 25. oktober

Prosjektet ligger godt an til å kunne oppnå neste milepel, 25. oktober, som er «overlevering fra AF Gruppen Østfold (totalentreprenøren) til prosjekteier (Nordre Follo kommune).

Utstyrsprosjektet med anskaffelse av alt løst inventar, møbler og annet, er også i rute og vil bruke cirka fire uker for å utstyret utplassert i de nye skolebyggene.

Ifølge notatet fra 29. september kan skolen og idretten ta de nye byggene i bruk mandag 15. november, slik som tidligere planlagt. Ifølge den opprinnelige planen skulle den nye skolen stå ferdig i april 2021.

532 millioner kroner

Inger Lise Løvaas Løken ved prosjektkontoret skriver at økonomien i prosjektet har vært utfordrende med tanke at en tredjedel av prosjektet inneholder rehabilitering av 100 år gamle teglsteinsbygninger.

I september 2018 ble det vedtatt å bevilge 444 millioner kroner til ny Kolbotn skole, men vinteren 2020 ble det meldt inn en stor budsjettsprekk, som førte til at politikerne valgte å bevilge 88 millioner kroner ekstra til dette prosjektet i februar 2020.

Underestimering av prosjektet, mangelfull oppdatering av tegningene og mange avvik mellom virkelig tilstand av konstruksjoner og det som er beskrevet i forprosjektet var noe av forklaringene til budsjettsprekken, ifølge tidligere rådmann.

Den nye budsjettrammen, som er på 532 millioner kroner, er uendret siden den gang og vil være nok for å avslutte prosjektet.

Utstyrsprosjektets ramme 35 millioner kroner brutto vil også være tilfredsstillende, ifølge notatet.

Sjekk bildeserien her


– Barneskole for fremtiden

Inger Lise Løvaas Løken påpeker i notatet at det har vørt stor fokus på kvalitet, slik det var vedtatt i forprosjektet i september 2018. Intensjonen var blant annet å bygge en barneskole for framtiden med robuste løsninger, og med et uteanlegg tilgjengelig og brukbart for skolen, idretten, SFO og allmennheten.

Det mener vi at prosjektet har svart ut en god måte. Arealutnyttelsen er god, og det er blant annet valgt gulvvarme for å slippe store radiatorer i rom mot yttervegg i teglsteinsbygningene. I byggene er det god handverksmessig utførelse både de nye og de 100 år gamle byggene. Vernede fasader er godt ivaretatt, sier hun.

440 ledige plasser

Utvidelsen av skolen med en fordobling av skolekapasiteten, det vil si en økning fra dagens 344 elevplasser (inkludert 7. trinn) til inntil 784 elevplasser, betyr at det blir mye ledig kapasitet (440 ledige plasser) når den nye skolen står ferdig om en drøy måned.

Oppegård Avis har kontaktet kommuneadministrasjonen med spørsmålene rundt utnyttelsen av ledig kapasitet på den nye skolen. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Les også: Vil endre skolegrenser

Powered by Labrador CMS