DEBATTERT: Den siste tiden har sikkerheten rundt byggeplassen i Ormerudveien, kloss inntil Kolbotn skole, blitt heftig debattert. Dette bildet ble tatt av tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen i forbindelse med et oppslag om saken i ukens Oppegård Avis.
DEBATTERT: Den siste tiden har sikkerheten rundt byggeplassen i Ormerudveien, kloss inntil Kolbotn skole, blitt heftig debattert. Dette bildet ble tatt av tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen i forbindelse med et oppslag om saken i ukens Oppegård Avis.

Flere tiltak i Ormerudveien

Hvis utbygger ikke følger opp tiltakene, vil kommunen trekke tilbake gravetillatelsen.

Publisert

Den siste tiden har det vært mange saker og store diskusjoner rundt utbyggingene i Ormerudveien, blant annet i forbindelse med spørsmål om sikkerheten til skolebarna som går til og fra Kolbotn skole kloss inntil arbeidene. 

Denne uken i Oppegård Avis og på oavis.no, kan du lese om tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen, som reagerer kraftig på at gjerder i Ormerudveien rundt byggeplassene i veien ble fjernet, og hun er bekymret for barnas sikkerhet. 

På vei for å plukke opp barna sine etter skolen, oppdaget hun noe som forskrekket henne, og hun tok opp mobilen og knipset bilder av situasjonen.

Les også: Dette er en skolevei

– Jeg var på vei for å hente  barna mine fra skolen på ettermiddagen, og oppdaget at sperringene langs det som er skolevei for mange var fjernet, og tunge maskiner arbeidet på veien. Dette reagerte jeg kraftig på, sier hun.

NB! Saken fortsetter under bildene!

 

DEBATTERT: Den siste tiden har sikkerheten rundt byggeplassen i Ormerudveien, kloss inntil Kolbotn skole, blitt heftig debattert. Dette bildet ble tatt av tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen i forbindelse med et oppslag om saken i ukens Oppegård Avis.
DEBATTERT: Den siste tiden har sikkerheten rundt byggeplassen i Ormerudveien, kloss inntil Kolbotn skole, blitt heftig debattert. Dette bildet ble tatt av tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen i forbindelse med et oppslag om saken i ukens Oppegård Avis.

Tiltak på gang

DEBATTERT: Den siste tiden har sikkerheten rundt byggeplassen i Ormerudveien, kloss inntil Kolbotn skole, blitt heftig debattert. Dette bildet ble tatt av tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen i forbindelse med et oppslag om saken i ukens Oppegård Avis.
DEBATTERT: Den siste tiden har sikkerheten rundt byggeplassen i Ormerudveien, kloss inntil Kolbotn skole, blitt heftig debattert. Dette bildet ble tatt av tobarnsmoren Hege Skjerven Johansen i forbindelse med et oppslag om saken i ukens Oppegård Avis.

kommunens hjemmesider har det i dag blitt lagt ut informasjon om en rekke tiltak som skal gjennomføres for å bedre situasjonen rundt de store byggeprosjektene. 

Etter gjentatte klager på trafikksituasjonen i Ormerudveien, hadde kommunen et møte med byggherre og veientreprenør onsdag formiddag. Både rådmann, kommunalsjef for samfunn og teknikk samt ansatte i UTE deltok på møtet. I forkant var byggherre muntlig varslet om at kommunen ville stoppe arbeidene i Fjellveien/Ormerudveien ved å trekke tilbake gravetillatelsen. Vedtaket lå klart til å overlevere på møtet, står det å lese på hjemmesiden.

Les også: Solon Eiendom: – Vi følger opp

En tiltaksliste er i gangsatt etter en grundig gjennomgang av status og innrapporterte problemstillinger, og en del tiltak blir nå gjennomført. 

  1. Entreprenøren skal stoppe arbeidene på skoleveien i området, fra fotgjengerfeltet ved Kolbotn skole til ansattparkeringen ovenfor skolen, kl. 07.45 – 08.15. Dette startet mandag denne uken.
  2. Alle maskiner som er i drift skal arbeide innenfor fysiske sperringer eller ha vakthold.
  3. «Stans forbudt»-skiltene som ble flyttet på grunn av asfaltering skal settes tilbake og kommunen vil håndheve forbudet.
  4. Entreprenøren skal innføre skjerpet vakthold og tilsyn med varelevering til byggeplassen.
  5. Entreprenøren skal sette på plass granittblokkene ved hovedinnkjørselen til skolen for å hindre at noen kjører på fortauet.
  6. Kommunen har gitt entreprenøren tillatelse til midlertidige fartsdempende tiltak for å sikre de som arbeider i veibanen. I praksis innebærer dette innsnevring av kjørebanen ved hjelp av kjegler eller bil med gule varsellys. Dette kan medføre kø.
  7. Kommunen stiller med vakthold i forbindelse med skolestart, kl. 07.45 – 08.15. Foreldre og barn kan kontakte vaktene ved behov.
  8. Kommunen vil skilte om busslommen i krysset Ormerudveien / Kolbotn terrasse. Her blir det lov til å parkere i maks 20 minutter for å sette av barn som må kjøres til skolen.
ER PÅ BANEN: Heidi Tomten, virksomhetsleder i UTE i Oppegård kommune.
ER PÅ BANEN: Heidi Tomten, virksomhetsleder i UTE i Oppegård kommune.

NB! Saken fortsetter under bildet

Følger opp.

Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE i Oppegård kommune er i ukens Oppegård Avis klar på at de kommer til å sette krav til utbygger fremover.

– Vi vil kreve tiltak for å bedre sikkerheten. Dersom dette ikke følges opp kan byggearbeidene stoppes. Oppegård kommune rekrutterer nå en utbyggingskoordinator som vil ha forebyggende og koordinerende ansvar i fremtidige utbyggingsprosjekter, sier hun.

Tiltakslisten ser du over i saken, og det er slik at dersom ikke tiltakslisten følges opp av utbygger, vil kommunen trekke tilbake gravetillatelsen. 

Les også: Dette er en skolevei

Hvis du ser at punktene ovenfor ikke overholdes, kan du kontakte kommunen på telefon 920 93 467. Her vil du møte ansatte som kan bidra til å håndtere ulike situasjoner.

STOR UTBYGGING: Utbyggingene i Ormerudveien er samlet sett de største byggeprosjektene i kommunen akkurat nå, og det er mange boliger som skal bygges. I forbindelse med byggingen har det blitt mye snakk om frykten for sikkerheten for skolebarna på Kolbotn skole.
STOR UTBYGGING: Utbyggingene i Ormerudveien er samlet sett de største byggeprosjektene i kommunen akkurat nå, og det er mange boliger som skal bygges. I forbindelse med byggingen har det blitt mye snakk om frykten for sikkerheten for skolebarna på Kolbotn skole.

Hvis utbygger ikke følger opp tiltakene, vil kommunen trekke tilbake gravetillatelsen.

Du kan forøvrig lese mer om saken på Oppegård kommunes hjemmesider.

Powered by Labrador CMS