AKSJONERER: Med taggen #detvarikkeavtalen publiserte Kolbotn skole flere bilder på sine Facebook-sider sist fredag. Elevene på 3. trinn sa sin klare mening om kommunens planer for å utrede alternativ bruk av Kolbotn skole.
AKSJONERER: Med taggen #detvarikkeavtalen publiserte Kolbotn skole flere bilder på sine Facebook-sider sist fredag. Elevene på 3. trinn sa sin klare mening om kommunens planer for å utrede alternativ bruk av Kolbotn skole.

Kolbotn skole er ikke til salgs

DEBATT: Hvordan kom skolen vår i spill, uten at vi er forberedt? spør de tillitsvalgte ved Kolbotn skole.

Vi skal snart flytte inn i ny skole. På vei mot tilpassede og ventilerte rom og utstyr, ja pedagogisk forsvarlig læringsmiljø ute og inne, har personalet jobbet for å tilpasse undervisning og tette igjen mangler. Elever har funnet seg til rette. De har medvirket i planleggingen, gledet seg og talt dager.

Ofte har vi vært vitne til ledelsens heseblesende løp mellom ulike plangrupper, orientering og involvering av personal. Mange gratis arbeidstimer er lagt ned. Vi har godtatt mye, fordi vi ventet på noe bedre.

Står til stryk

Vi er nesten i mål, etter betydelig arbeid gjennom flere år - med fremtidens skole – bygget på en helhetlig tanke rundt pedagogisk bruk av bygg og uteområder. Alt er planlagt etter den overordnede delen av læreplanen, læreplan for de enkelte fag, internasjonal forskning på skolebygg og læring som bakgrunn. Utearealet er delt inn i soner for småskolen og mellomtrinnet for å skape mest mulig sikkerhet og trivsel for elevene. Alt er spisset mot Kolbotn skoles visjoner om god læring.

Vi har hele tiden vært innstilt på stille overskytende rom til disposisjon og er sjokkert over det som nå ligger på bordet - forslag om alternativ bruk i form av ikke utredede forslag fra kommunen på oppløpssiden.

Måten det er presentert på, hele prosessen oppleves som absurd. Skoler settes opp imot hverandre i et kappløp om nye og bedre lokaler. Nordre Follo kommune som arbeidsgiver står til stryk.

Får ingen tydelige svar

Vi har forsøkt å få svar på hvilken pris det er verdt å kaste elever, foresatte og ansatte under bussen for. Vi får ingen tydelige svar på dette, men samtidig hevdes det at det det er store summer å spare.

Hvilke kostnader innebærer utredning av de tre alternative løsningene? Forsinkelse på prosjektet går direkte ut over elever, ansatte og økonomi. Politikerne virker like sjokkerte som oss over fremgangsmåten i denne saken.

Vi må stole på at politikerne setter barnas beste først i dette som skal være Norges beste oppvekstkommune. Kan vi ha tillit til at administrasjonen gir våre politikere et riktig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag?

Lena Tyskerud, tillitsvalgt Utdanningsforbundet

Aina Christensen, tillitsvalgt Fagforbundet

Gro Iren Bjørland, verneombud på Kolbotn skole

Powered by Labrador CMS