FØLER SEG SVIKTET AV KOMMUNEN: – Kommunen er pålagt å kontrollere og passe på at sikkerheten til barna blir ivaretatt, sier FAU-representantene Anette Mjelve og Thomas Howard (foran på bildet). Bak foresatte ser du foreldreparkeringen som ble gitt til entreprenøren som lagringsplass.
FØLER SEG SVIKTET AV KOMMUNEN: – Kommunen er pålagt å kontrollere og passe på at sikkerheten til barna blir ivaretatt, sier FAU-representantene Anette Mjelve og Thomas Howard (foran på bildet). Bak foresatte ser du foreldreparkeringen som ble gitt til entreprenøren som lagringsplass.

– Vi har ingen barn å miste!

Foresatte til elevene ved Kolbotn skole krever at kommunen stiller strengere krav til entreprenøren, følger bedre opp og prioriterer barnas sikkerhet.

Publisert

Det foregår omfattende byggearbeider i Ormerudveien, rett ovenfor veien fra Kolbotn skole. Foreldrene på skolen har i lengre tid vært frustrert over manglende trafikksikkerhet langs Ormerudveien.

Det toppet seg forrige uke da foreldreparkeringen, bestående av fem p-plasser, plutselig ble tatt i bruk som lagringsplass av Gultvedt Entreprenør. Sistnevnte påstår at de skal ha fått tillatelse fra kommunen.

Les også: Mye graving i Kolbotnveien

Redd for barna

Som følge av manglende parkeringsplass til foresatte har kommunen foreslått å bruke fire p-plasser på lærerparkeringen nord for skolen.

FAU mener den foreslåtte løsningen er uheldig, både på kort og lang sikt.

HER ARBEIDES DET: Her i Ormerudveien bygges det mange boliger for tiden.
HER ARBEIDES DET: Her i Ormerudveien bygges det mange boliger for tiden.

– For å kjøre inn til denne parkeringen må bilistene krysse fortauet midt i den bratte svingen i Fjellveien. Veibanen er såpass smal at buss og bil ikke kan møtes, og p-plassen har en meget uoversiktlig inn- og utkjøring som skaper farlige situasjoner for de barna som kommer gående og løpende nedover fortauet i Fjellveien, sier FAU-representantene Morten Evensen og Thomas Howard.

Både frustrasjonen og redselen for at noe skal skje med barna er stor hos foreldrene. De opplever liten forståelse for situasjonen både hos byggherre, entreprenører og kommunen.

– Det kan ikke fortsette i samme spor. Før eller senere så skjer det en ulykke her. Vi har ingen barn å miste! sier Evensen og Howard.

PS! Saken fortsetter under bildet!

HER ARBEIDES DET: Her i Ormerudveien bygges det mange boliger for tiden.
HER ARBEIDES DET: Her i Ormerudveien bygges det mange boliger for tiden.

– Trafikkfarlig

Ifølge FAU har skolen ved en rekke anledninger bedt foresatte unngå å bruke p-plassene nord for skolen som er øremerket skolens personale, nettopp på grunn av de farlige situasjonene den økte inn- og utkjøringen medfører.

– Vi undrer oss over at kommunens administrasjon foreslår en løsning skolen selv mener er trafikkfarlig, og synes det er sterkt betenkelig at effektiv prosjektavvikling for entreprenøren vektlegges tyngre enn hensynet til skolens barn, sier Howard.

377 elever utsatt

– Slik det er i dag, og slik det vil være med kommunens foreslåtte løsning, fører bruken av foreldreparkeringen ved busslommen til at ikke bare de barna som leveres og hentes med bil eksponeres for økt trafikkrisiko, men til at alle skolens 377 elever må forholde seg til biltrafikk over fortau, og at alle barna som bor nord for skolen mister sin eneste sikre gangadkomst til skolen, sier Howard.

LOVER Å RETTE OPP: – Vi tar trafikksikkerheten på alvor og vil rette opp dersom det er noe som har gått galt, sier virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten.
LOVER Å RETTE OPP: – Vi tar trafikksikkerheten på alvor og vil rette opp dersom det er noe som har gått galt, sier virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten.

Les også: Nytt boligprosjekt i Ormerudveien

Lover å rette opp

– Vi ønsker å ha minst mulig anleggstrafikk forbi skolen, og valgte derfor å gi Gultvedt Entreprenør AS tillatelse til å etablere lagringsplass på parkeringsplasser som er satt av til skolens bruk, sier virksomhetsleder i UTE Oppegård, Heidi Tomten.

Oppegård kommune er grunneier og disponerer dette området. Ifølge Tomten fikk entreprenøren tillatelse av UTE, men foreløpig finnes det ingen skriftlige dokumenter som bekrefter dette.

– Det ble gitt en muntlig tillatelse til entreprenøren etter forespørsel i et byggemøte onsdag forrige uke. Referatet som viser dette vil bli godkjent på byggemøte i dag (red. anm.: tirsdag denne uken), sier Tomten.

Beklager manglende info

Tomten sier det har vært intern dialog mellom UTE og Kolbotn skole underveis, men beklager at skolen fikk for kort tid til å informere foreldre og FAU på en god måte.

– Dette beklager vi, sier Tomten.

Hun bekrefter at kommunen har fått flere henvendelser fra lederen i FAU i forbindelse med anleggsarbeidene i Ormerudveien. Spørsmål rundt busslommen, lageret og parkeringsplassene ved skolen ble drøftet på mandag da kommunen avholdt et internt møte og befaring med rektoren til stede.

– Den beste løsningen

Tomten sier at kommunestyret har regulert det aktuelle området om til boligformål i en ny reguleringsplan.

– På sikt vil det uansett ikke være parkeringsplasser der. De fem parkeringsplassene som er tatt i bruk som lagringsplass, blir erstattet med fire p-plasser ovenfor skolen. Foreløpig er dette den beste løsningen, sier hun.

Powered by Labrador CMS