SKUFFET: Michael Blümlein (78) fra Kolbotn har sendt to alternative forslag for en trappefri adkomst til plattformene to og tre ved Kolbotn stasjon, men forslaget hans ble avvist av Bane NOR.

Ber om å prioritere trappefri adkomst

Forslaget om en trappefri adkomst til plattformene to og tre på Kolbotn stasjon, som tidligere bygningsingeniør Michael Blümlein (78) sendte til Bane NOR i fjor vinter, ble avvist.

Publisert Sist oppdatert

– Det må gå an å prioritere en trappefri adkomst til spor to og tre umiddelbart, og særlig med tanke på at tidspunktet for bygging av et nytt stasjonsområde på Kolbotn har nå blitt utsatt i flere år, sier Michael Blümlein (78) fra Kolbotn.

Vi kan ikke leve med dagens løsning i enda flere år. Dagens utforming utelukker en stor gruppe mennesker.

Michael Blümlein (78) fra Kolbotn

Som mange andre togreisende på Kolbotn opplever han det som helt uholdbart at Bane NOR ikke lenger har noen kortsiktige planer om universell utforming av Kolbotn stasjon. Han ber selskapet om å prioritere en trappefri adkomst til spor to og tre.

Les også: Bane NOR vil utsette ny Kolbotn stasjon i minst fem år

– Håpløst

– Vi kan ikke leve med dagens løsning i enda flere år. Dagens utforming utelukker en stor gruppe mennesker, understreker Blümlein.

Han påpeker at dagens adkomst til og fra spor to og tre er helt håpløs for alle som kommer med rullestol, rullator, barnevogn og ikke minst tunge kofferter.

– Dagens løsning med kun bratt trapp med to skinner skaper utfordringer for de fleste. Jeg og min kone er selv avhengige av noen hjelpsomme sjeler for å få koffertene ned fra perrongen, påpeker 78-åringen.

– For kort tid siden opplevde min kone å treffe på en rullestolbruker som helt alene satt fast på reposet midtveis i trappen. Hun måtte hjelpe ham å få rullestolen inn på skinnene igjen, mens han sto og holdt seg fast i rekkverket. Rullestolen måtte bare sendes alene ned med et smell. Etterpå fikk min kone vondt i ankelen av strabasene, forteller Blümlein.

Les tilsvaret fra Vy her: – Vi kan ikke levere flere vogner

Foreslo ny perrong

Michael Blümlein har en mangeårig arbeidserfaring som bygningsingeniør. I flere år har han prøvd å finne gode, trappefrie løsninger for den lokale togstasjonen.

Dagens situasjon

  • Manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har vært et større problem for rullestolbrukere i mange år.
  • Om du bruker rullestol og skal reise fra Kolbotn til Ski eller videre, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo. Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski. På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra. Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.
  • Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

I februar i fjor sendte han en e-post til Bane NOR, med skisser av to alternative forslag til hvordan rullestolbrukere, folk med rullator, barnevogn og tunge kofferter, kan komme seg lettvint fra Oslo-toget på perrong tre til Kolbotn Torg eller til den eksisterende togundergangen.

– Med den foreslåtte løsningen kan det bli mulig for alle å ta toget Oslo-Ski, og klare å komme seg opp og ned fra perrongen på Kolbotn stasjon på egen hånd, sier Blümlein.

Forslaget hans går ut på å bygge en ny, provisorisk perrong i trykkimpregnerte materialer, på den siden som vender mot Kolbotn Torg. Blümlein foreslår at konstruksjonen må være slik at den kan lett demonteres og materialene kan brukes om igjen.

VERTIKALSNITT: Skissen viser en ny, provisorisk perrong fra siden som vender mot Kullebunden Spiseri.

Les også: Slik blir togtilbudet gjennom Oppegård i årene fremover

To alternativer

Fra den nye perrongen har Michael Blümlein skissert en trinnfri adkomst til bakkenivået. Han har foreslått to alternative løsninger for dette:

  • Det første alternativet viser en gangbro til eksisterende rampe ved heisen like ved Kullebunden Spiseri.
  • Det andre alternativet viser en rampe fra en ny perrong, ned til veien ved jernbaneundergangen, via rampe.
TO ALTERNATIVER: Det første alternativet viser en gangbro til eksisterende rampe ved heisen like ved Kullebunden Spiseri. Det andre alternativet viser en rampe fra en ny perrong, ned til veien ved jernbaneundergangen, via rampe.

– Hvis gangbroalternativet velges, finnes det sikkert provisoriske gangbroer som er lagret hos Statens veivesen, Bane NOR eller en eller annen privat entreprenør, slik at man kan spare ressurser, sier han.

Videre påpeker Blümlein at det må være i samfunnets interesse at flest mulig både bruker og har mulighet til å bruke offentlig kommunikasjon, men at dette forutsetter at adkomsten til stasjonen er godt tilrettelagt.

– De fleste offentlige etater har flyttet fra Kolbotn til Ski, noe som gir flere reisende på denne strekningen og dermed økt behov for en trappefri adkomst til plattformene, sier han.

Les også: Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Avviste forslaget

Blümleins forslag om den trappefrie adkomsten til plattformene ble avvist av Bane NOR.

– Vi setter pris på ditt forslag til løsning, men på grunn av jernbanetekniske elementer og sikkerhetsfokus kan vi ikke sette opp midlertidige løsninger, skrev Bane NOR i en e-post til Michael Blümlein i midten av april i fjor.

Bane NOR innrømmer i brevet at de er kjent med de utfordringene de reisende på Kolbotn stasjon møter når man er rullestolbruker, har barnevogn eller kommer med koffert og skal enten opp til eller ned fra plattformene to og tre. Samtidig påpeker selskapet at Kolbotn stasjon er en av mange jernbanestasjoner i Norge som ennå ikke er universelt utformet.

– Per i dag er 30 av 334 stasjoner universelt utformet. Bane NOR jobber løpende med å oppgradere stasjoner til universelt utformet standard, men dette er et langsiktig arbeid. Vi beklager at de reisende på Kolbotn opplever problemer med å komme seg til og fra plattform to på Kolbotn stasjon. Det arbeides med løsninger, dog ikke i umiddelbar fremtid, skrev Bane NOR til Michael Blümlein.

Les også: Lei av forsinkelser på tog

Ikke før om fem år

Oppegård Avis har nylig avslørt at Bane NOR stoppet det vedtatte prosjektet for ny Kolbotn stasjon. Verken kommunen eller lokalpolitikerne ble informert om dette.

Kolbotn stasjon skulle bygges om for 314 millioner kroner, som var det rimeligste av de totalt fire alternativene. Prosjektet skulle stå ferdig i 2024, men i slutten av november i år bekreftet Bane NOR at det ikke hadde blitt besluttet å bevilge midler til det etterlengtede prosjektet. Istedenfor valgte Bane NOR å jobbe med en ny, felles plan for alle togstasjonene på strekningen mellom Ski og Oslo.

De ble også bekreftet at det ikke skulle være noen midlertidige løsninger for universell utforming av stasjonen i påvente av den endelige planen.

For å gjennomføre prosjektet med ny Kolbotn stasjon har Bane NOR behov for å stenge banen for trafikk i en lengre periode. Tidligere oppstart av byggearbeidene var planlagt for sommerhalvåret 2023, men i november i år bekreftet Bane NOR overfor Oppegård Avis at de ikke lenger har slike planer for verken Kolbotn stasjon eller noen andre stasjoner på Østfoldbanen før i 2026-2027.

Les også: – Dette er en gedigen skuffelse

Powered by Labrador CMS