Øker fra én til to øyeleger

SKAL JOBBE SAMMEN: Øyelegene Ola Morten Rygh (46) fra Bærum og Inger Karine Gjertsen (63) fra Stabekk skal jobbe sammen på Kolbotn.
SKAL JOBBE SAMMEN: Øyelegene Ola Morten Rygh (46) fra Bærum og Inger Karine Gjertsen (63) fra Stabekk skal jobbe sammen på Kolbotn.

Får ny øyelege på Kolbotn

Kapasiteten ved det lokale øyelegekontoret blir fordoblet når øyelege Inger Karine Gjertsen flytter sin praksis fra Nordstrand til Kolbotn i løpet av sommeren.

Publisert

Det har nylig blitt opprettet en ny øyelegehjemmel i Follo. Den har blitt tildelt øyelege Inger Karine Gjertsen (63) fra Stabekk.

– Det har i lang tid vært et stort behov for øyeleger med driftsavtale. Etterspørselen har vært stor i hele Follo, men også i resten av landet, sier øyelege Inger Karine Gjertsen (63).

63-åringen har jobbet som øyelege i 18 år. I midten av oktober startet Gjertsen midlertidig praksis i øyelege Steinar Bareids lokaler på Sæter i Oslo, i Nordstrandveien 46, der hun tar imot pasienter fra hele Folloregionen.

Flytter til Kolbotn

Fra sommeren 2019 flyttes praksisen til øyelegekontoret i andre etasje på Kolbotn torg, der øyelege Ola Morten Rygh allerede driver praksis. Begge har bred erfaring som spesialister i øyesykdommer.

Inger Karine Gjertsen:

  • 63 år gammel, bor på Stabekk.
  • Begynte i øyefaget på Rikshospitalet i 2000 og fikk godkjenning i 2006.
  • Jobbet i flere år i allmennpraksis.
  • Senere jobbet hun i fire år på øyeavdelingene på Rikshospitalet og Ullevål.
  • De siste tolv år jobbet hun som overlege ved øyeavdelingen på Drammen sykehus.
  • Fra 2011 hadde hun i tillegg en delpraksis (privatpraksis) ved Drammen øyelegesenter.
  • Har siden 15. oktober 2018 hatt midlertidig praksis på Sæter i Oslo, men flytter praksisen til Kolbotn torg i løpet av sommeren 2019.

– Det har vært et mål om å tilby gode øyelegetjenester for hele befolkningen i Follo og sørge for kort ventetid. Foreløpig har jeg ikke bestemt meg om når konkret jeg skal starte opp på Kolbotn, men forhåpentligvis skjer dette i august. Fra da av skal jeg dele praksis med Ola Morten Rygh, sier Gjertsen.

Tar imot alle på Sæter

Frem til sommeren tar Gjertsen imot pasienter fra hele Follo på øyelegekontoret på Nordstrand.

– Bor du i Follo og har henvisning fra enten optiker eller fastlege, kan du ringe meg på telefon 22 47 61 80. For tiden har jeg ventetid på én til to uker for pasienter som henvises til min midlertidige praksis på Nordstrand, sier øyelegen.

Hun presiserer at pasientene hun tar imot på Nordstrand vil selvfølgelig få tilbud om videre oppfølgning på Kolbotn om det skulle være behov for det.

15 til 20 pasienter per dag

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Inger Karine. Det vil også komme til nytte for pasientene i hele Follo når kapasiteten blir fordoblet. Jeg har mellom 15 og 20 pasienter hver dag, og ventetiden varierer fra én til to måneder for de pasientene som det ikke haster med, sier øyelege Ola Morten Rygh (46), som har hatt Kolbotn som sitt arbeidssted i litt over ett år.

I dag deler han undersøkelsesrommet med øyelegen Vidar Gustavsen, men den sistnevnte skal gå av med pensjon til sommeren og da skal Rygh overta hans pasienter.

Ski kommune har én driftstilskuddshjemmel når det gjelder spesialister i øyesykdommer. I Oppegård blir kapasiteten mye bedre når Inger Karine Gjertsen starter på Kolbotn torg i løpet av sommeren. Da blir det gruppepraksis med to øyeleger i vår kommune.

– Før jeg flytter min praksis til Kolbotn, må lokalene bygges om og utvides fra ett til to undersøkelsesrom, sier Gjertsen.

Les også: Nytt helsehus planlegges på Trollåsen