STRAKSTILTAK: Lensen i Kolbotnvannet er et strakstiltak for å forhindre at oljen kommer ut i vannet.
STRAKSTILTAK: Lensen i Kolbotnvannet er et strakstiltak for å forhindre at oljen kommer ut i vannet.

– Vet ikke hvor oljen kommer fra

Fylkesmannen har pålagt grunneier å utføre strakstiltak for å stoppe at oljen som lekker fra Peder Sletners vei 2 skal ende opp i Kolbotnvannet.

Publisert

Fylkesmannen har i et brev datert 24. april bedt grunneier av Peder Sletners vei 2 om å utføre strakstiltak for å stoppe oljesølet og begrense skadene i området rundt. Seksjonsjef i Miljøvernavdelingen, Kari Skogen sier det er grunneiers ansvar å utrede hvilke konsekvenser forurensningen kan få.

– Det er det vi har bedt han vurdere nå. Hvor stort utslippet er, og hva han gjøre for å begrense det. Vi har bedt han sette i gang strakstiltak primært for å stoppe kilden akutt. Så må han gjøre undersøkelser på hvor oljen kommer fra og hva kan han gjøre for å hindre det på lang sikt, sier Skogen. 

STRAKSTILTAK: Seksjonsjef i Miljøvernavdelingen, Kari Skogen, hos Fylkesmannen har bedt grunneier om å sette igang tiltak for å begrense oljesølet og finne kilden.
STRAKSTILTAK: Seksjonsjef i Miljøvernavdelingen, Kari Skogen, hos Fylkesmannen har bedt grunneier om å sette igang tiltak for å begrense oljesølet og finne kilden.

PS! Les mer om saken ved å trykke her

– Jobber på spreng

Grunneier Khawar Hussain, som eier Bilhuset Kolbotn AS og er hjemmelshaver av Peder Sletners vei 2, ble først varslet av kommunen 6. april. Ifølge Hussain opplyste brannvesenet da at de hadde det under kontroll og at han ville få tilsent et brev. 

– Kommunen sa de skulle sende meg et brev så det har jeg ventet på. Jeg har vært i dialog med kommunen både i dag og i går. De jobber på spreng det de har. Vi har engasjert Hjellness Consult  og de skal vel bort i dag og i morgen også, sier Hussain.

– Det er kommunen som har fortalt meg hvilket selskap jeg skal bruke. Jeg har ikke vært borti dette før så det er i samarbeid med kommunen at vi har hentet inn dette selskapet vi jobber med nå. Jeg har gjort det de har bedt meg om, sier Hussain. 

PS! Saken fortsetter under bildet!

HOLDER OLJEN UTE: Her er lensen som er lagt ut i Kolbotnvannet for å forhindre oljesølet.
HOLDER OLJEN UTE: Her er lensen som er lagt ut i Kolbotnvannet for å forhindre oljesølet.

 

Fylkesmannen har gitt Hussain frist til 1. mai til å komme med en tilbakemelding på situasjonen.

– Det er to faser han må forholde seg til. Vi vet ikke hvor omfattende forurensningen er, det er derfor vi har gitt han veldig kort frist så vi kan få kjennskap til situasjonen, sier Skogen.  

Les også: Store endringer på turstiene i nord

Hjellnes Consult opplyser at de har fått henvendelsen fra grunneier, men kan ikke gi noen ytterligere informasjon om hva som foregår. 

– Vi har fått henvendelsen og sendt et tilbud til grunneier, men vet ikke om de aksepterer det enda, sier seksjonsleder i Vann og miljø i Hjellnes Consult, Bengt Fredrik Straith.

Viktigst å finne kilden

Det viktigste strakstiltaket pålagt grunneieren er å finne kilden til oljesølet. 

–  Det som er viktig er å finne kilden og stoppe kilden. Når det er gjort må vi finne ut hva slags konsekvenser dette har fått. Vi vet ikke helt hva det kan være, men i og med at det er såpass mye olje må det være fra en kilde, sier Skogen.

Hussain er heller ikke sikker på hvor oljen kommer fra.  

– Foreløpig vet vi ikke hvor det kommer fra, men jeg antar at det kommer fra Toyota, for de har store tanker hvor de tømmer gammel olje fra biler. Hjellnes Consult vil bistå fremover, opplyser Hussain.

Kommunen har i samarbeid med brannvesenet lagt ut lenser i Kolbotnvannet for å hindre at oljesølet kommer ut i vannet. Hussain påtar seg ansvaret han er pålagt av Fylkesmannen og vil imøtese kravene.

HER LEKKER OLJEN FRA: På kartet ser man hvor oljelekkasjen kommer fra.
HER LEKKER OLJEN FRA: På kartet ser man hvor oljelekkasjen kommer fra.

– Det blir en dyr regning, men sånn får det bli, sier Hussain.