IDYLLISK, MEN SYKT: Kolbotnvannet er en perle, men vannet er sykt. Folket engasjerer seg nå i saken.
IDYLLISK, MEN SYKT: Kolbotnvannet er en perle, men vannet er sykt. Folket engasjerer seg nå i saken.

Dette mener folket!

Stort engasjement for underskriftskampanjen for å rense Kolbotnvannet. Se hva naboen din mener.

Publisert

Snart har så mange som 300 personer skrevet under på Håkon Gulbrandsens opprop for å sette i gang en fellesaksjon for Kolbotnvannet.

Dermed er målet for aksjonen snart nådd, og kommunestyret blir dermed forpliktet til å behandle saken.

Dette skriver folk

Vi har gjennomgått listen over dem som har skrevet under på oppropet, og herunder har vi listet opp noen av dem. Du kan skrive under og lese mer om saken ved å følge denne lenken. Her er 50 meninger fra folk i kommunen som har skrevet under på aksjonen!

– Jeg har vokst opp ved Kolbotnvannet med bading dagen lang, og synes det er ufattelig trist at det ikke lengre går an, skriver Erle Bakkeli Wold fra Ski.

– Kolbotnvannet er en unik rekreasjonskilde for Oppegårds befolkning og det er en skam at vi ikke kan både i det, skriver Tone Bakkelu fra Solbråtan.

– Fordi jeg vil at politikere i kommunen gjøre Kolbotn-vannet rent igjen. Gjøre det til et hjerte av Oppegård. Et sted folk kan bade, hygge seg, padle og ro rundt. Et rekreasjon for store og for små. Bra for fysisk og mental helse for alle, skriver Khanh Thanh Nguyen fra Trollåsen.

– Jeg ønsker mer liv i Kolbotnvannet, skriver Morten Falch fra Kolbotn og Steffi Schlaffke fra Kolbotn.

– Det er det eneste riktige, skriver Haavard Larsen fra Kolbotn.

– Jeg er selv født og oppvokst her. Har i min barndom badet i vannet frem til det ble for ille. Har et sterkt ønske om å gjøre det mulig å bade der igjen, skriver Adrian Højfeødt fra Kolbotn.

– Fordi det er sjanseløst å ha et vann med giftige alger, fosfor og kloakk, skriver Eivind Byre fra Sofiemyr.

– Flytter til Kolbotn Hage i Ormerudveien om 3 måneder og synes forslaget bør tas opp i Kommunestyret. Et kjempeflott tiltak som kommer alle i Kolbotn tilgode, skriver Elisabeth Løkken Nilsen fra Kolbotn.

– Jeg signerer fordi et rent Kolbotnvann vil gi økt glede og trivsel for oss som bor her, skriver Mariann Lindahl fra Sofiemyr.

– Jeg vil bade i Kolbotnvannet, skriver Anne Ouren fra Sofiemyr.

– Jeg har vokst opp på Kolbotn, det samme gjorde min pappa, jeg ønsker også at mine barn en dag skal gjøre det samme. For meg er lokalmiljøet svært viktig, skriver Maren Norli fra Sofiemyr.

– Fordi det er sjanseløst å ha et vann med giftige alger, fosfor og kloakk, skriver Eivind Byre fra Sofiemyr.

– Jeg signerer fordi Kolbotnvannet har mange iboende muligheter - det kan bli et flott sted for friluftsliv. Jeg er 30 år, men kan ikke huske at Kolbotnvannet noensinne har vært et friskt vann. La unger vokse opp uten å være bekymret for giftige alger i badevannet. Dersom vi vil ta vare på naturen, kan vi jo begynne med nærnaturen, skriver Karine Mellqvist fra Oppgeård.

– Det er en skam at vi ikke kan holde en lite tjern som ligger i en av de rikeste kommunene i et av verdens rikeste land rent.!!! Hva kan vi da forvente av U-land? Det er Bård Bergsjø som skriver dette.

– På tide med felles innsats for rent Kolbotnvannet, skriver Gyda Berg.

– Jeg ønsker et rent Kolbotnvann som bedrer mulighetene for bading og fisking i fremtiden, skriver Jon Peteter Ekroll Johansen.

– Jeg er vokst opp med Kolbotnvannet, og da badet vi der. Det ligger fantastisk til, og det er en skam at det har blitt som det har blitt. Nå må noe gjøres, skriver Liv Jansen.

– Dette er en sak som har viktig for meg siden jeg startet i Ungdomsrådet og nå kan faktisk endelig skje, skriver Eline Kleivan fra Sofiemyr.

– Vi må gjøre Oppegård attraktivt igjen, skriver Kristin Børnbich-Håkonsdatter fra Sofiemyr.

– Kolbotnvannet er en perle i kommunen. Har vokst opp i kommunen, men har ikke badet i vannet siden 70 tallet - ønsker at barn eller barnebarn kan oppleve det en gang i nær framtid, skriver Børre Kleivan fra Sofiemyr.

– For vi kan ikke akseptere at det ikke ryddes opp i gammel moro før byggefesten fortsetter, skriver Hans Fredrik Johansen fra Kolbotn.

– Tenk for en ubrukt perle vi har midt i sentrum av Kolbotn. Dette vannet kan bli til mye glede for mange når vi får renset det, skriver Anne Maria Mork.

– Det er det eneste riktige, skriver Haavard Larsen fra Kolbotn.

– Må renses, skriver Paal Sjøvall.

– Det er helt utolig at man bare bygger ut og bygger ut rundt vannet uten å stoppe kloakken som renner ut i vannet først, skriver Heidi Grahnstedt.

Som gammel badegjest i Kolbotntjernet, Solbråtan med egen brygge støtter jeg dette...bedre seint enn aldri, skriver Egil Scott Synnestvedt.

– Jeg signerer fordi det er viktig å få til en helhetlig plan for å rense vannet. Oppegård kommune kan ikke være bekjent av at vannet er giftig, og at det ikke kan bades der, skriver Ellen Halaas fra Sofiemyr.

– Kolbotnvannet er en viktig perle for hele kommunen som jeg i mange år har savnet å kunne bade i. Viktig sak for lokalmiljøet, skriver Caroline Monstad Høgsnes fra Tårnåsen.

– Jeg signerer fordi Kolbotnvannet bør bli rent – for trivselens skyld og fordi Kolbotnvannet har avrenning til vår drikkevannskilde Gjersjøen. Kolbotnvannet kan bli rent hvis tilførslene av kloakk og annen forurensing stanses. Det må trolig også avklares om noe av overgjødslingen som har skjedd over lang tid kan fjernes fra bunnslammet. Bekjemp overbefolkningen av cyanobakterier og deres gifter! Det gjøres ved å fjerne algenes mat. Heia, skriver Lars Erik Mellqvist fra Oppegård.

– Jeg vil bade i Kolbotnvannet! Herlig initiativ Man må stanse kloakkutslipp til dette vannet - det handler også om å sikre oss at Gjersjøen også i framtida kan være vår drikkevannskilde, skriver Knut Arne Tornås fra Kolbotn.

– Kolbotnvannet er en perle det er verdt å kjempe for. Er oppvokst her, og det var i Kolbotnvannet jeg tok mine første svømmetak, skriver Sylvie Bjerkholt fra Tårnåsen.

– Jeg ønsker renere vann for dyre - og plantelivet. Det har vært drikkevann for folk i kommunen, og i dag er det nærmest giftig å bade i, og iallfall få i seg. Vi må ta ansvar, tette eventuelle lekasje og rydde opp, skriver Anne Kristin Rutledal fra Oppgeård.

– Oppvokst med bading, fisking og flotte turer rundt Kolbotnvannet. Uheldig og tragisk at mine barn ikke kan oppleve det samme, Kolbotnvannet er en perle der må og skal bevares, skriver Petter Haulan fra Kolbotn.

– Jeg vil at mine barnebarn og alle andre som bor på Kolbotn skal ha glede av det fine vannet midt i byen sin. Ikke bare ved å se på det, skriver Maria Roos Tilker fra Trondheim.

– Jeg drømmer om et rent vann i hjertet av Kolbotn så dyr og folk kan nyte denne perlen, skriver Nina Merete Linja Andersen fra Tårnåsen.

– Fordi vi fortjener rent vann, og det er mulig å gjøre noe med det, skriver Mette Erdal fra Tårnåsen.

– Politikerne og de kommunalt ansatte i relevante personer svikter innbyggerne om ikke vannet blir den perlen det kan bli - og det sterkt økende innbyggertallet i kommunen fortjener, skriver Erling Christiansen fra Oppegård.

– Bor i området og ønsker at Kolbotnvannet skal bli en perle i området, skriver Kristine Schaug fra Kolbotn.

– Kolbotn har stor verdi for meg som rekreasjonssted. Jeg liker å padle her og skulle gjerne tatt med barna på bading, skriver Mona Stormo Andersen fra Oppegård.

– Det bør være en selvfølge at vannet renses og det er fullt mulig å gjennomføre. Det er vårt ansvar å sikre et rent miljø, skriver Irén Andersen fra Prinsdal.

– Jeg signerer fordi det er en skam å ha en så vakker blå oase i hjertet av Kolbotn uten at denne kan benyttes. Vi bør ha nok penger til å gjøre noe med dette og kommunen bør pålegge utbyggere som setter opp bygg langs med vannet å bidra inn økonomisk også, skriver Anne Marit Diedrichsen fra Oppegård.

– Jeg ønsker et rent Kolbotnvann, skriver Elin Slenes fra Kolbotn.

– Kolbotnvannet er et fantastisk tilbud for alle inbyggere I området, samt viktig for biodiversiteten. Rens vannet, skriver Camilla BW fra Kolbotn.

– Signerer fordi jeg ønsker at Kolbotnvannet i enda større grad skal bli en arena for oss alle, et sted for bading, fisking - rett og slett ren mentalhygiene, skriver Birgit Soljeholt fra Sofiemyr.

– Jeg signerer fordi Kolbotnvannet kunne vært en perle som innbyggerne kunne benyttet til et flott friluftsliv, bl a bading og kunne spise fisken som vi gjorde år tilbake. Ikke engang vinterstid kan vi gå på skøyter (Kolbotnvannet rundt som var en folkefest) pga stor råk, skriver Catharina Wold fr aKolbotn.

Jeg husker da jeg var yngre - og man kunne bade i vannet - helt fantastisk! Det gjør nok kolbotn litt ekstra idyllisk også skriver Mathile Hammergren Stensli fra Tårnåsen.

– Det er en stor skam at kommunen ikke har gjort mye de siste 50 år for å stoppe kloakken som renner ut i vannet, skriver Trond Grahnstedt fra Oppegård.

– Jeg bor rett ved Kolbotnvannet og synes det er trist at ikke vannkvaliteten er bedre. Dette burde man ha gjort noe med for lenge siden, og det første man bør ta tak i er å stoppe all lekkasje fra kloakksystemet, skriver Sturla Johansen fra Kolbotn.

– Fordi barna våre fortjener et godt og sunt miljø å leve i, skriver Vibeke Marshall-Arnesen fra Tårnåsen.

Dette er altså bare noen av de mange som har undertegnet kampanjen. Det blir spennende å se den politiske behandlingen av saken.