Kornmoveien 16

OPPLEVER SOM TUNGVINT: – Når det oppstår problemer med noe, er det nå ikke lett å få løst dette like raskt som før, sier Eva Skogen (73), som har bodd i Kornmoveien 16 i 16 år.
OPPLEVER SOM TUNGVINT: – Når det oppstår problemer med noe, er det nå ikke lett å få løst dette like raskt som før, sier Eva Skogen (73), som har bodd i Kornmoveien 16 i 16 år.

– Tungvint og helt håpløst!

Eva Skogen (73), som bor i en kommunal omsorgsbolig i Kornmoveien 16, fikk problemer med spylefunksjonen på toalettet fredag 17. juli, men det tok seks dager før problemet ble rettet opp av kommunen.

Publisert

– Da jeg ringte til kommunevakten lørdag 18. juli, ble jeg fortalt at de ikke kunne komme til meg i helgen fordi rutinene etter samkjøringen mellom Oppegård og Ski ikke var på plass ennå etter kommunesammenslåingen, og at vakten ikke hadde lov til å komme inn i de kommunale eiendommene som følge av dette, sier 73-åringen, som har bodd i Kormoveien 16 siden 2004.  

KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER: Kornmoveien 16 på Tårnåsen er et stort kommunalt bygg fra 1968, med rundt 30 trygdeboliger/omsorgsboliger fordelt på to etasjer.
KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER: Kornmoveien 16 på Tårnåsen er et stort kommunalt bygg fra 1968, med rundt 30 trygdeboliger/omsorgsboliger fordelt på to etasjer.

Mandag 20. juli var det ingen som tok vakttelefonen. Eva Skogen ringte da til Boligkontoret, som er primærkontakt for beboerne, men fikk ikke tak i noen der heller.

Etterpå valgte 73-åringen fra Tårnåsen å få hjelp med saken via kommunens sentralbord, men fikk da vite at vaktmesteren hadde ferie.

Både mandag og tirsdag ringte 73-åringen og naboen hennes, Liv Jorun Solstad (66), til kommunen for få hjelp, men vikarene som jobbet der visste ikke hvem de skulle kontakte i den konkrete saken. De to beboerne ble flere ganger satt over til personer som ikke kunne løse problemet med toalettet.

FIKK PROBLEMER MED TOALETTET: Det tok seks dager før problemet ble rettet opp.
FIKK PROBLEMER MED TOALETTET: Det tok seks dager før problemet ble rettet opp.

Da valgte de to kvinnene å kontakte Oppegård Avis i håp om å få hjelp med saken, men kommunen svarte ikke på vår henvendelse før på fredag.

Vakttelefonen var slått av

Etter at de to beboere fant selv telefonnummeret til vedkommende som satt med ansvaret for reparasjoner i de kommunale boligene, prøvde de å nå ham på telefon mange ganger både mandag og tirsdag, men uten hell.

– Vakttelefonen var slått av i arbeidstiden både mandag og tirsdag. Det var først sent tirsdag kveld at vedkommende svarte på telefon. Da heller ingen kom hit på onsdag, prøvde vi å ringe ham igjen, men fikk ikke tak i ham før sent på kvelden, sier Eva Skogen og Liv Jorun Solstad.

– Vedkommende sa da til meg at hvis det skulle vise seg at skaden hadde blitt påført av meg, måtte jeg selv dekke kostnaden med reparasjonen, sier 73-åringen oppgitt.

Hun mener det er urimelig av kommunen å kreve at beboerne i de kommunale boligene skal dekke kostnadene i forbindelse med reparasjoner av toalettene når toalettene og alt annet på baderommet er like gammelt som hele blokken, og skulle ha vært fornyet for lenge siden.

– Helt håpløst etter sammenslåingen

Problemet med spylefunksjonen på toalettet til Eva Skogen ble løst torsdag formiddag, seks dager etter at problemet oppstod, men det tok bare et kvarter å fikse dette, ifølge beboerne.

– Når det oppstår problemer med noe, er det nå ikke lett å få løst dette like raskt som før. Det har blitt så tungvint og føles helt håpløst for oss som bor i kommunale boliger etter kommunesammenslåingen. Det merker vi godt, sier de to kvinnene.

– Det er ikke bare baderommene som bør rehabiliteres her. Det er behov for mange andre tiltak. Det er blant annet mye fuktighet og dårlig ventilasjon her, og det er kaldt på rommene og på gulvet om vinteren. Det er ikke bra for leddplagene mine, påpeker Liv Jorun Solstad, som har bodd i Kornmoveien 16 i tre år.

Les også: – Nok et eksempel på forsømt vedlikehold

Omfattende utvendig rehabilitering i 2016-2017

Kornmoveien 16 på Tårnåsen er et stort kommunalt bygg fra 1968, med rundt 30 trygdeboliger/omsorgsboliger fordelt på to etasjer.

Kommunen som huseier har ansvar for tildeling av disse boligene til enslige, vanskeligstilte innbyggere med ulike behov.

Konstituert kommunalsjef for eiendom og bydrift i Nordre Follo, Liv Karin Sørli, sier at i 2016-2017 ble det gjennomført en omfattende utvendig rehabilitering av bygget.

BLE ÅPNET MED BRASK OG BRAM: Onsdag 13. september 2017 ble nyåpningen av de kommunale boligene feiret med kaffe, kake og ordfører-tale. På bildet kan du se Eva Larsen, beboer i Kornmoveien 16, med ordfører i tidligere Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).
BLE ÅPNET MED BRASK OG BRAM: Onsdag 13. september 2017 ble nyåpningen av de kommunale boligene feiret med kaffe, kake og ordfører-tale. På bildet kan du se Eva Larsen, beboer i Kornmoveien 16, med ordfører i tidligere Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).
SLIK SER DET UT I DAG:
SLIK SER DET UT I DAG:

Tak, murfasade, ballkonger, inngangsparti og isolering av kjeller ble prioritert. I tillegg ble blant annet etablering av base for ansatte i bygget, utskiftning av vinduer, heis til kjellerrom, lettere innvending oppussing og opprustning av uteområder gjennomført.

2020 VS. 2016: Her kan du sammenlikne hvordan Kornmoveien 16 ser ut nå og hvordan det så ut for fire år siden.

Til tross for den omfattende rehabiliteringen i 2016-2017, ble det ikke avsatt penger til flere andre store tiltak. Oppgradering av bad- og toallettrommene i leilighetene var blant tiltakene som politikerne valgte å utsette.

– Det er ikke avsatt midler til dette i 2020. Rådmannen vil i høst vurdere når disse kan prioriteres inn i tiltaksplan for kommunale boliger.

Har ikke avsatt penger til kortsiktige tiltak

Ifølge den siste behovsanalysen for formålsbygg i Nordre Follo er blokken i Kormoveien 16 klassifisert inn i tilstandsklasse "gul" på grunn av fukt i kjelleren og dårlig sanitæranlegg, og i klasse "rød" som følge av dårlig kapasitet.

Forrige uke var Oppegård Avis på befaring i Kornmoveien 16 og så på baderommene i flere leiligheter. Det er ingen tvil om at behovet for oppgradering der er enormt.

Tiltakene i Kornmoveien 16 er ikke prioritert på kort sikt, som betyr at de vanskeligstilte beboerne fortsatt må leve videre med de 50 år gamle toalettene og baderommene med sprekker i gulvet, skader på veggene, rustne rør og flere andre åpenbare avvik.

SLIK SER DET UT PÅ BADET:
SLIK SER DET UT PÅ BADET:
SLIK SER DET UT PÅ BADET:
SLIK SER DET UT PÅ BADET:
SLIK SER DET UT PÅ BADET:
SLIK SER DET UT PÅ BADET:

Det er et stort behov for oppgradering av baderommene i leilighetene. Dette er et omfattende arbeid og vil bli vurdert inn i kommunens langsiktige vedlikeholdsplan for boliger, sier kommunalsjef Liv Karin Sørli.

Hun sier videre at det ikke er avsatt midler til dette arbeidet i 2020.

Rådmannen vil i høst vurdere når disse kan prioriteres inn i tiltaksplan for kommunale boliger, sier Sørli.

Rutiner etter kommunesammenslåingen

– Hvorfor har rutinene med vaktmestertjenesten ikke er på plass ennå etter kommunesammenslåingen?

Vi ønsker å beklage at det tok tid for beboer å få hjelp når det oppsto problemer med toalettet i leiligheten. Dette skal ikke skje. Rutinene er gjennomgått for at alle våre 900 utleieboliger skal kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte. Vi jobber for at alle ansatte er kjent med rutiner, også i sommerferien når det er færre ansatte på jobb, sier konstituert kommunalsjef for eiendom og bydrift, Liv Karin Sørli.

Les også: Dette er helt håpløst!

Et uheldig tidspunkt

– Hvilke rutiner har dere per i dag ved akutte hendelser, som i den konkrete saken?

– Alle beboere har virksomhet Boligkontoret som sin primærkontakt på ordinære arbeidsdager. Beboere kan ringe til vakttelefonen i kommunen utenom arbeidstid og i helgene hvis det er hendelser som de opplever ikke kan vente til normal arbeidstid. Vakten vil da i prinsippet vurdere alvorlighetsgraden i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Er det en akuttsituasjon, skal det tas tak i omgående, sier Liv Karin Sørli.

– At den konkrete saken ikke ble løst optimalt kan ses i sammenheng med et uheldig tidspunkt på grunn av ferieavvikling med lite folk, forklarer kommunalsjefen.

 Bildene under viser bare noe som beboerne i Kornmoveien 16 møter i hverdagen.