Ny trafikksikkerhetsplan

HVILKE TILTAK BØR PRIORITERES? Dette bildet ble tatt i Fjellveien ved en tidligere anledning, og er brukt i denne saken kun som et illustrasjonsbilde.
HVILKE TILTAK BØR PRIORITERES? Dette bildet ble tatt i Fjellveien ved en tidligere anledning, og er brukt i denne saken kun som et illustrasjonsbilde.

Hvor er det farligst å ferdes?

Kommunen jobber nå med en trafikksikkerhetsplan for hele Nordre Follo og ber deg om innspill. Hvilke veier bør prioriteres etter din mening?

Publisert

Arbeidet med å lage en trafikksikkerhetsplan for hele Nordre Follo kommune er i gang. Kommunen ønsker nå innspill fra alle som ønsker å bidra med tips om konkrete trafikksikkerhetstiltak, slik at innbyggerne skal kunne ferdes tryggest mulig uansett fremkomstmiddel.

Lurer du på hva et trafikksikkerhetstiltak kan være? Her kan du finne noen eksempler:

  • Fartsdempende tiltak med humper, innsnevringer og skilt for redusert fart
  • Andre typer skilt, for eksempel fareskilt for skolebarn
  • Bygging av ny gang- sykkelveg eller fortau
  • Nytt gatelys
  • Etablere nye fotgjengerfelt
  • Fotgjengerfelt med lysregulering
  • Varselspeil
  • Siktrydding
  • Bom eller andre typer sperringer  

Les også: – Hvem ivaretar barna?

Send ditt forslag innen 10. juni

Her kan du sende inn forslag til trafikksikkerhetstiltak digitalt, merke av det aktuelle stedet i kartet og legge ved et bilde om du vil.

Du kan også sende ditt forslag som et brev. Merk brevet med "Forslag til trafikksikkerhetsplan" og sende det til følgende adresse:

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Husk at fristen for å sende inn innspill er onsdag 10. juni. Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte prosjektleder Morten Sandaker i Nordre Follo kommune på e-post (morten.sandaker@nordrefollo.kommune.no).

Sikrere for elever

Kommunen opplyser på sin hjemmeside at det vil bli arbeidet spesielt med såkalte hjertesoner rundt skoler og barnehager. En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle.

Kommunen samarbeider om planen med Viken fylkeskommune, politiet og Trygg trafikk, og sender ut egen informasjon om planarbeidet til skoler, barnehager, lag, organisasjoner og næringslivet i kommunen.

Les også: Grønt kommunestyremøte?

Kun Tverrveien er prioritert av Viken

Oppegård Avis skrev i fjor høst at Statens vegvesen (SVV) hadde laget en oppdatert liste over de farligste strekningene for skolebarn, som danner et grunnlag for prioriteringene frem til 2024.

Oppegård Avis har skrevet om at det er behov for flere fotgjengeroverganger og fartsreduserende tiltak i kommunen, blant annet langs Sønsterudveien og Skiveien på Solbråtan eller ved Greverud skole.

Til tross for de omfattende behovene, er kun en liten veistrekning i vår kommune (av de totalt 78 høyest prioriterte strekningene i hele Akershus) er listet opp i planen for 2014-2024.

Det viser seg at den farligste strekningen for skolebarn i vår kommune er dermed kun en liten del av Tverrveien (red. anm.: merket med rød linje på kartet under). Den ligger ved krysset med Skiveien ved Trelasttomta og er en del av utbyggingsprosjektet på Myrvoll, men har blitt rangert som høyt prioritert frem til 2024 på grunn av manglende skolevei.

Ingen andre veier i vår kommune, som SVV har ansvar for (red. anm.: Viken fylkeskommune overtok ansvaret fra januar 2020), ligger på prioriteringslisten for 2014-2024.

Powered by Labrador CMS