SA SIN MENING: Egil Hov og Else Marie Frøyset Hov var ikke veldig imponert over kommunens disponeringer så langt.

Gir råd til kommunedirektøren

På fredag skal kommunedirektør Øyvind Henriksen legge frem sitt forslag til budsjett for 2022 og Strategi- og handlingsplanen for 2022-2025. Hva vil prioriteres, og hva vil kuttes? Vi spurte «folket» hva de mener.

Publisert Sist oppdatert

Noen er nervøse, andre er spente, forventningsfulle eller rett og slett redde foran kommunedirektørens fremlegging på fredag. Vi tok turen til Kolbotn sentrum for å høre hvilke saker som er viktigst for folk, og hva de eventuelt frykter mest.

– Skole og barnehage er viktig. Det gjelder å ikke spare for mye der, med nok lærere i skolen og nok ansatte i barnehagene, sier Anita Evensen, som til daglig jobber i Oslo kommune.

Det hun frykter mest er at pengene ikke skal komme Oppegårds befolkning til gode.

– Jeg er mest redd for at tidligere Ski kommune tar pengene våre. Oppegård var en kommune med god råd, men nå går det nedover, mener Evensen, på bildet under.

Kritisk til kumlokk

De neste vi møter, Egil og Else Marie Frøyset Hov, er heller ikke så veldig fornøyde med sammenslåingen. De er for så vidt ikke helt sikre på hva de mener er viktigst at blir prioritert, men de mener kommunen så langt har brukt penger på unødvendigheter.

– De har brukt så mye penger hittil på tull som de ikke har behøvd. Sånn som de nye kumlokkene, det er det mest idiotiske, sier Else Marie Frøyset Hov.

– Prioriter barn og unge

50 meter bortenfor sitter Karl-Henning Lund på Espresso House, og som har en klar oppfatning om hvem og hva som skal prioriteres.

– Jeg synes det er viktig å prioritere barn og unge. For oss som er litt voksne, så klarer vi oss, men jeg ser og opplever at det er innsparinger på den siden som ikke er bra, sier Lund.

Han nevner blant annet idrettstilbud, tilskudd til integrering gjennom idrett og møteplasser for unge, som områder som burde prioriteres i det nye budsjettet. Han er også redd for at oppgraderingen av infrastrukturen skal henge igjen.

– Vann og avløp eksempelvis, i gamle Oppegård kommune, sliter med dårlige systemer, forklarer Lund.

FLERE FORSLAG: Karl-Henning Lund hadde flere gode forslag til kommunedirektøren.

Positiv

På samme kafé sitter Hege Skjerven Clausen, som deler synet om at det er viktig å satse på barn og unge.

– Jeg synes jo at kommunen har vært veldig flinke til det egentlig, man har laget ny skole, det er skateparken og forskjellige ting, så jeg tenker jo at de må fortsette med det, sier hun.

Hun frykter også at dette skal forsvinne, og håper at kommunen vil ta vare på senteret og sentrum.

– Det er egentlig det jeg er mest redd for at skal forsvinne, det med å opprettholde Kolbotn Torg og at de fremdeles tar vare på ting som man har bygd opp, og opprettholder det, sier Skjerven Clausen.

SATS PÅ BARN OG UNGE: Får Hege Skjerven Clausen bestemme, så skal det satses enda mer på barn og unge.

– Kutt konsulenter

Da vi beveger oss ut av kaféen og inn på butikken Sjarm og Sjel, finner vi Irene Nilsson, som mener kommunen må prioritere pengene annerledes.

– Nå bruker de bare pengene på konsulenter og andre utenforstående, sier hun.

Hun synes at det skulle vært flere dagtilbud for eldre og voksne funksjonshemmede, og er også redd for kutt.

– Jeg frykter at vi kutter mye for de eldre og svake, de funksjonshemmede, på ting som de kunne gjort. Jeg ser en del av de går rundt her på senteret i timevis hver dag, sier Irene Nilsson, på bildet under.

– Skole er kjempeviktig

Over Jan Baalsruds plass og inn i Kolben finner vi Unar Vegstein fra Tårnåsen, som sitter på biblioteket. Han mener det viktigste er gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom.

– Det er de som skal leve videre, og da er det både oppvekstsvilkår og hensyn til klima og miljø og slike ting, sier Vegstein.

Han fortsetter.

– Som sagt, så er det klart at det er skolene som ofte er utsatt, og nå har man jo byggeprosjekter i området, ny satsning, så jeg håper at det blir gjennomført. Skolen er kjempeviktig, så det er viktig at det ikke blir rammet, sier han.

PRORITER DE UNGE: Unar Vegstein fra Tårnåsen mener det er på tide å prioritere barn og ungdom.

Redd eiendomsskatt

Utenfor Posten oppe ved Coop Mega møter vi June og Johnny (nei, ikke Cash, men Nøsting), som ikke vil ha noe av eiendomsskatt.

– Da hadde vi bytta kommune igjen, sier Johnny Nøsting.

De forteller at de er veldig fornøyde med tilbudene på Kolben, at de liker seg på jazzkonsertene og går på arrangementene til Seniorakademiet.

De håper kommunedirektøren ikke rører kulturlivet.

– Det er veldig bra å ha Seniorakademiet. I det hele tatt, tilbudet som Kolben har med konserter og sånt, er veldig bra, sier June Nøsting.

JUNE & JOHNNY: Ikke Cash, men Nøsting. De frykter eiendomsskatt.
Powered by Labrador CMS