FRA KOMMUNESTYRET: Ida Lindtveit, her på talerstolen i kommunestyresalen, er en av representantene fra Oppegård i fellesnemda frem til kommunesammenslåingen. Også ordfører Thomas Sjøvold (t.v.) og varaordfører Siv Kapersen (nr. tre fra venstre) skal også være med.
FRA KOMMUNESTYRET: Ida Lindtveit, her på talerstolen i kommunestyresalen, er en av representantene fra Oppegård i fellesnemda frem til kommunesammenslåingen. Også ordfører Thomas Sjøvold (t.v.) og varaordfører Siv Kapersen (nr. tre fra venstre) skal også være med.

De skal representere Oppegård i fellesnemda

Se hvem som har blitt valgt.

Publisert

Ok, før vi går på selve valget, er det kanskje greit å forklare hva fellesnemda egentlig er. Kort fortalt handler dette om prosessen frem mot sammenslåingen av Ski og Follo frem mot 2020.

Etter at Stortinget har truffet vedtak om sammenslutning våren 2017 skal det opprettes en fellesnemnd. 

Men hva skal nemda gjøre? Enkelt forklart skal nemda forberede og gjennomføre arbeidet med å etablere den nye kommunen med virkning fra 1. januar 2020. Fordi fellesnemnda ikke kan starte opp før Stortinget har fattet sitt vedtak, skal det etableres en «foreløpig fellesnemnd» fra 1. januar 2017. Den skal sikre politisk koordinering i kommunene frem til våren 2017.

Klikk her for å lese avtalen mellom Oppegård og Ski

Disse er valgt

Sånn. Da er det forklart, og da kan vi gå over på valget.

Det var i kommunestyrets møte denne uken at de lokale representanene fra Oppegård ble valgt, melder Oppegård kommune.

De fem som skal representere Oppegård er Thomas Sjøvold (H), Kjell G. Pettersen (H), Ida Lindtveit (Krf), Merete Bellingmo (A) og Bjørn G. Ganger (A).

Som varamedlemmer får de med seg Siv Kaspersen (H), Melissa Kristiansen (H), Ole Joveng (Frp), Synnøve Kronen Snyen (SV), Benthe A. Biltvedt (H), Lars-Roar Masdal (H) og Synnøve Kongsrud (H).

Hvem som blir Skis representanter avgjøres i deres kommunestyremøte den 14. desember.

Noen typiske arbeidsoppgaver

Her er en liten liste over noen av oppgavene som fellesnemda skal ta fatt på.

  • Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre er etablert
  • Skal forberede økonomiplan og budsjett for 2020
  • Nye investeringer fra 2018 – 2010 skal behandles av fellesnemnda før de vedtas i kommunene
  • Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg
  • Nemnda ansetter en egen administrasjonssjef
  • Nemnda behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen