SAMARBEIDER OM SAMKJØRINGEN: Ordfører Hanne Opdan i Ski og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård jobber sammen mot sammenslåingen.
SAMARBEIDER OM SAMKJØRINGEN: Ordfører Hanne Opdan i Ski og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård jobber sammen mot sammenslåingen.

På vei mot Nordre Follo

Om bare to år er det klart for ny storkommune. Veien mot Nordre Follo stakes ut. Vi har spurt ordfører Thomas Sjøvold hvor vi er i løypen akkurat nå.

Publisert

I 2020 skal det skje. Ski og Oppegård skal slås sammen, en spennende prosess som involverer mange. For ordfører Thomas Sjøvold (H) og hans kollega i Ski, Hanne Opdan, handler kommunereformen om mer enn å bare «slå sammen kommunene. Det handler om noe større.

– Det foregår et omfattende utviklingsarbeid for å sikre at vi får de effektene vi ønsker oss i den nye kommunen. Nordre Follo har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune, i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester og bruk av teknologi og nye løsninger vil stå sentralt, sier Sjøvold.

Fornøyd

Ordføreren synes det meste har fungert godt så langt i sammenslåingsprosessen, og at man har kommet frem til gode løsninger.

Les også: Godt i gang med byggingen av ny storrestaurant

– Samtidig er jeg litt utålmodig og skulle gjerne sett en enda raskere fremdrift, som at vi for eksempel allerede nå kunne hatt de første sammenslåtte virksomhetene. På den annen side har jeg stor forståelse for at ting må gjøres i riktig rekkefølge når man skal bygge en ny kommune med alt det består av og alle som er involvert. Her har jeg stor tiltro til administrasjonssjef Gro Herheim, sier ordføreren.

NB! Saken fortsetter under bildet!

I GANG: Ordfører Thomas Sjøvold forteller at han gleder seg til sammenslåingen.
I GANG: Ordfører Thomas Sjøvold forteller at han gleder seg til sammenslåingen.

Omfattende arbeid

Flere virksomheter har startet samarbeid, eksempler er IT, HR og kommunikasjon.Det har vært gjennomført workshops med folkevalgte, ansatte, næringsliv og innbyggere. Innbyggerne har blitt invitert til å være med på å gi innspill, og i arbeidet med delprosjekt tjenesteutvikling- og innovasjon, ble det i høst utarbeidet kunnskapsgrunnlag som beskriver nå-situasjonen for virksomhetene i Ski og Oppegård samlet.

Les også: Sylvi Listhaug: – Norge trenger dette beredskapssenteret

Det har vært gjennomført studieturer primært i kommuner som har slått seg sammen eller er i samme situasjon som oss, for å høste erfaringer. Det er også blitt holdt felles samling for ansatte fra begge kommuner, og det første, felles kommunestyret er avholdt.

Dette er dog bare en liten vei i den lange prosessen, men man er i gang.

SAMARBEIDER OM SAMKJØRINGEN: Ordfører Hanne Opdan i Ski og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård jobber sammen mot sammenslåingen.
SAMARBEIDER OM SAMKJØRINGEN: Ordfører Hanne Opdan i Ski og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård jobber sammen mot sammenslåingen.

NB! Saken fortsetter under bildet!

For innbyggerne

Spørsmålet er hvordan vi som bor i dagens SKi og Oppegård kommer til å merke sammenslåingen, både nå og etter at den har skjedd. Sjøvold er sikker på at dette kommer til å gå helt fint.

Les også: Byggingen er i gang på Taraldrud

SAMARBEIDER OM SAMKJØRINGEN: Ordfører Hanne Opdan i Ski og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård jobber sammen mot sammenslåingen.
SAMARBEIDER OM SAMKJØRINGEN: Ordfører Hanne Opdan i Ski og ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård jobber sammen mot sammenslåingen.

– Jeg tror ikke innbyggerne vil merke så mye til dette verken før eller etter sammenslåingen. Skolene, barnehager og sykehjem og så videre, vil fortsatt ligger der de er i dag. Vi gjør dette for å klare å opprettholde gode tjenester i fremtiden. Jeg håper likevel mange innbyggere vil engasjere seg i arbeidet med den nye kommunen. Arbeid med kommunevåpen, oppgaveutvalg for skolemiljø og livsmestring for eldre, er eksempler på hvor innbyggere vil få bidra. Samskaping blir viktig i den nye kommunen, sier Sjøvold.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Utfordringer

Det å slå sammen to kommuner, er også forbundet med noen utfordringer.

– Vi skal bygge en ny kommune samtidig som Oppegård og Ski kommuner skal driftes som to selvstendige kommuner frem til 1.januar 2020. At de fungerer godt er et viktig suksesskriterie for den nye kommunen. Byggingen av Nordre Follo er et stort prosjekt som vil kreve mye arbeid av mange, på toppen av arbeidsoppgaver i dagens kommuner.Vi trenger alle ansatte med, påpeker Sjøvold.

Les også: – Omtrent som forventet

Han gleder seg til å jobbe sammen med andre folkevalgte, ansatte og innbyggere for å «bygge fremtiden», er både givende og spennende, og håper også på et bredt og godt engasjement i lokalbefolkningen.

– Jeg gleder meg til å se resultatene av det vi jobber med.  Engasjer deg i den nye kommune og gi dine innspill, avslutter Sjøvold.

PS! Les mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis torsdag den 1. mars!