SAMLET 1669 UNDERSKRIFTER: Morten Lerdal ha siden januar 2021 samlet 1669 underskrifter for å tvinge kommunen til å behandle saken om å vurdere Oppegårds løsrivelse fra Nordre Follo.
SAMLET 1669 UNDERSKRIFTER: Morten Lerdal ha siden januar 2021 samlet 1669 underskrifter for å tvinge kommunen til å behandle saken om å vurdere Oppegårds løsrivelse fra Nordre Follo.

Ber Nordre Follo om å vurdere skilsmisse

Morten Lerdal (54) fra Myrvoll ber kommunen om å vurdere Oppegårds løsrivelse fra Nordre Follo, inkludert de økonomiske konsekvensene ved dette.

Publisert Sist oppdatert

Morten Lerdal har en kort politisk karriere (2007-2011) bak seg. Han startet som lokalpolitiker for Oppegård FrP og ble valgt inn i utvalget for miljø og plan (UMP) i gamle Oppegård i 2007. Året etter ble Lerdal en del av kommunestyret med Jarle Ørnebo som gruppeleder for FrP, og fortsatte der ut perioden.

Etter en ti år lang pause fra det politiske rampelyset dukket Lerdal opp i forbindelse med saken om å løsrive Oppegård fra Nordre Follo.

I en e-post fra 17. september, sendt til det politiske sekretariatet i Nordre Follo kommune, ber 54-åringen fra Myrvoll om en politisk behandling av saken når kommunestyret møtes neste gang, det vil si onsdag 13. oktober.

Saken dreier seg om underskriftskampanjen "Tilbake til Oppegård", som Morten Lerdal startet på underskrift.no i januar. Siden den gang har den blitt signert av 1669 personer (per klokken 14:00 tirsdag 28. september). Alle disse underskriftene har nå blitt oversendt kommunen.

Innen seks måneder

Ifølge paragraf 39a i kommuneloven kan innbyggerne i kommunen eller fylket fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

Kommunestyret eller fylkestinget må ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Krever utredning

Lerdal sier målet med underskriftskampanjen er å tvinge Nordre Follo kommune til å opprette en tverrpolitisk gruppe som skal se på muligheter for Oppegårds løsrivelse fra Nordre Follo.

– Hvis ikke kommunestyret tar dette alvorlig, vil jeg sette i gang en langt større kampanje inn mot neste kommunevalg, skrev Lerdal til kommunen.

– Dette er ikke en kampanje for en direkte skilsmisse, men en kampanje for å tvinge kommunen til å starte en utredning hvor en tverrpolitisk gruppe skal se på de økonomiske konsekvenser av å forbli i Nordre Follo kontra det å skilles fra storkommunen, understreker 54-åringen.

Avgifter og eiendomsskatt

– Det er ikke tvil om at vi i gamle Oppegård kommune lider under den nye kommunen, skriver Lerdal til kommunen.

Han påpeker blant annet at de kommunale avgiftene har økt og 54-åringen fra Myrvoll frykter også at Nordre Follo kommune kommer til å innføre eiendomsskatt nå etter at Ap har vunnet stortingsvalget.

Til slutt roser han Nordre Follo for hvordan Covid-19-pandemien har blitt håndtert:

– Jeg synes personlig at Nordre Follo har håndtert koronasituasjonen bra og har gjort en god jobb for oss her i kommunen.

– Vil bli fremmet til politisk behandling

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Saken ble oversendt oss torsdag 23. september. Den vil bli fremmet til politisk behandling innen gjeldende frister etter grundig og nødvendig saksbehandling, skriver Henriksen.

– Hva synes du om denne saken?

– Jeg ar ansatt i Nordre Follo kommune og er utrolig stolt over kommunen. Det er en flott kommune å bo og jobbe i. Vi har utrolig dyktige, kompetente og engasjerte medarbeidere og ansvarlige politikere med høye ambisjoner. Sammen skal vi videreutvikle kommune til det beste for innbyggerne våre i årene som kommer, skriver kommunedirektøren.

Oppegård Avis har også spurt ham om hvor realistisk er det å løsrive Oppegård fra Nordre Follo og hvilke ulemper en slik skilsmisse kan føre til for Oppegård, men disse spørsmålene har ikke blitt besvart av Henriksen.

– Vi må gjøre det beste ut av situasjonen

Saken om kommunesammenslåingen er fremdeles betent i lokalsamfunnet drøye halvannet år etter at Oppegård ble slått sammen med Ski, men flere av innbyggerne i gamle Oppegård velger allikevel å se fremover. Georg Sirnes Lundesgaard er en av disse:

– Hva med å se fremover og gjøre det beste ut av situasjonen? La oss gjøre Nordre Follo bedre! Ikke håpe på at det gamle er bedre enn det nye. Jeg håper kommunen slipper å bruke altfor mye penger og ressurser på slikt fjas! sier han.

Powered by Labrador CMS