FÅ NYERE ERFARINGER: – Det nyeste eksemplet på deling av en kommune til to nye kommuner skjedde på 1970-tallet, så det er få nyere erfaringer å trekke på, sier Kristell K. Herland, som er rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
FÅ NYERE ERFARINGER: – Det nyeste eksemplet på deling av en kommune til to nye kommuner skjedde på 1970-tallet, så det er få nyere erfaringer å trekke på, sier Kristell K. Herland, som er rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Dette skjer ved en eventuell skilsmisse

Det foreligger ingen regler om økonomisk kompensasjon fra staten til kommuner som ønsker å deles til to nye kommuner.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Kristell K. Herland, som er rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overfor Oppegård Avis.

Hun skriver i en e-post til oss Avis at KMD per dags dato ikke kan svare konkret på spørsmålene våre rundt en eventuell deling av Nordre Follo kommune til to nye kommuner.

Kongen eller Stortinget

Herland forklarer på et generelt grunnlag at deling av kommuner og endringer av kommunegrenser reguleres i inndelingsloven.

– Loven regulerer hva som skal skje fra det er tatt initiativ til en grenseendring/ deling og til endringen er gjennomført, og hvem som har kompetanse til å fatte ulike endringsvedtak, forklarer hun.

Det er Kongen (regjeringen) som kan vedta deling av en kommune dersom kommunen er enig i delingen.

– Dersom kommunen ikke er enig, er det Stortinget som må fatte vedtak. En søknad om at det skal settes i gang en utredning om deling av kommunen må fremmes av det aktuelle kommunestyret. En søknad må være skriftlig og grunngitt, og inneholde forslag til nye grenser. Også departementet og Stortinget kan ta initiativ til at det settes i gang en utredning om deling av en kommune, forklarer rådgiveren i KMD.

Videre understreker hun at det er KMD som avgjør om det skal settes i gang en utredning på bakgrunn av en søknad om deling, og som tar stilling til det nødvendige omfanget av en eventuell utredning.

Sist på 1970-tallet

– Det nyeste eksemplet på deling av en kommune til to nye kommuner skjedde på 1970-tallet, så det er få nyere erfaringer å trekke på, sier Herland.

Hun presiserer at det ikke foreligger noen regler om økonomisk kompensasjon fra staten til kommuner som ønsker å deles til to nye kommuner.

Ifølge henne finnes det kun få regler i inndelingsloven som regulerer selve gjennomføringen av en deling av en kommune slik det spørres om i den konkrete saken i Nordre Follo.

– Loven har for eksempel ingen regler om når et eventuelt delingsvedtak kan eller skal iverksettes. Det vil ofte være hensiktsmessig at en grenseendring knyttes til et ordinært kommunestyrevalg, og at endringen settes i verk ved årsskiftet sier hun.

Videre sier hun at KMD kan gi nærmere regler for å sikre gjennomføringen av et eventuelt grenseendringsvedtak. Departementet kan også gjøre unntak fra visse regler i lov og forskrift der det er nødvendig for å gjennomføre vedtaket.

– Om det er grunnlag for å gi nærmere regler for gjennomføringen av et delingsvedtak og unntak fra gjeldende regler i lov og forskrift, må vurderes konkret etter at det foreligger et eventuelt vedtak fra regjeringen/stortinget.

Powered by Labrador CMS