SKÅNER EN AV DE TO AVDELINGENE MED LANGTIDSPLASSER: – Det ville være feil å legge ned to avdelinger med langtidsplasser, sier Tor Anders Østby, gruppeleder for Nordre Follo Senterparti og utvalgsleder for Omsorg, helse og seniorpolitikk i kommunen. På bildet er han sammen med Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Nordre Follo Ap. Foto: Yana Stubberudlien

Skjermer 16 sykehjemsplasser på Høyås fra nedleggelse

Flertallspartiene har valgt å beholde 16 sykehjemsplasser på Høyås og styrke kommunens hjemmesykepleie med fire stillinger, men det er fortsatt usikkert hva som skjer med de 45 årsverkene innen pleie og omsorg som rådmannen har foreslått å nedbemanne fra neste år.

Publisert Sist oppdatert

I sitt forslag til Strategi- og handlingsplan for 2021-2024, som ble lagt frem i slutten av oktober, anbefalte rådmann Jane Short Aurlien et kutt i alle tjenestene for 190 millioner kroner i 2021.

Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Tårnåsen og Solborg bo- og aktivitetssenter i Ski var blant de kommunale virksomhetene som skulle bli hardt rammet av det eventuelle vedtaket.

Ifølge rådmannens forslag skulle det legges ned 36 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger for langtidsplasser på Høyås og Solborg.

Les også: Foreslår kutt i alle tjenester på 190 millioner kroner

20 av 36 skal legges ned

Det endelige vedtaket i saken skal fattes i kommunestyret torsdag 17. desember, men under det siste formannskapsmøtet fredag forrige uke fikk samarbeidspartiene i Nordre Follo (Ap, MDG, Sp, V, KrF (uavhengige) og SV) flertall for et felles endringsforslag som handlet om å beholde 16 sykehjemsplasser på Høyås bo- og rehabiliteringssenter og legge ned 20 sykehjemsplasser på Solborg i 2021.

– Det er ni personer som står på venteliste for å komme inn på en langtidsavdeling på Høyås, så å legge ned 16 plasser der ville ha ført til et voldsomt press der, sier Tor Anders Østby, gruppeleder for Nordre Follo Senterparti og utvalgsleder for Omsorg, helse og seniorpolitikk i kommunen.

Han påpeker at de fleste som har fått sykehjemsplass på en langtidsavdeling har vært gjennom grundige vurderinger av kommunens fagkyndige.

– Mange pårørende er utslitte etter å ha pleiet sine kjære selv over lang tid i påvente om å få plass. Dette i seg selv er uheldig da det belaster flere unødvendig og kan forårsake at flere blir pleietrengende, sier Østby.

Les også: – Uverdig behandling på Høyås

Styrker med fire stillinger

Flertallspartiene fremmet også et felles forslag på å tilføre midler til fire stillinger innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie.

– Det er absolutt behov for flere stillinger, vi trenger flere hender i helsevesenet, men det var dette samarbeidspartiene hadde forhandlet seg til i denne omgang. Vi klarte å legge inn dette i budsjettet sammen med en del andre samfunnsnyttige tilbud og tjenester uten å innføre eiendomsskatt, påpeker Østby, som bor i Kråkstad.

Les også: Takk til hjemmetjenesten på Høyås!

14,6 millioner istedenfor 26,8 millioner

Endringsforslaget handler dermed om kutt som gir en innsparing i budsjettet på 14,6 millioner kroner (12 millioner kroner til Høyås og 2,6 millioner kroner til hjemmetjenesten og hjemmesykepleien) istedenfor 26,8 millioner kroner som rådmannen har foreslått.

Flertallspartiene har valgt å hente 12 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond i 2021 mens det derimot blir tilbakeført cirka 8 millioner kroner i 2024.

Disposisjonsfondet, som består av kommunens oppsparte, ubundne midler, er beregnet til 427 millioner kroner ved slutten av 2020. Formannskapets innstilling la opp til å ta totalt 17 millioner kroner ut av fondet.

Ubestemt situasjon rundt 45 årsverk

Rådmannen har også foreslått at pleie og omsorg skulle nedbemannes med 45 årsverk i 2021. Flertallspartiene har ikke vedtatt noe konkret rundt hvordan dette skal håndteres.

– Betyr det at 45 årsverk innen pleie og omsorg står i fare for å ryke i 2021?

– Vi håper på at vi kan slippe oppsigelser. Vi skal gjøre alt vi kan for å håndtere situasjonen slik at disse årsverkene kan legges ned ved naturlig avgang eller ved ressursallokering, og i god dialog med tillitsvalgte, sier Oddbjørn Lager Nesje, gruppeleder for Nordre Follo Ap.

Les også: La ut svar på Ingunns Facebook-klage til Høyås i det offentlige statusfeltet på kommunens Facebook-side - med navnetagg

Vil flytte langtidspasienter fra Solborg til KOMBO

– Hva skjer med pasientene på Solborg bo- og aktivitetssenter i Ski hvor en avdeling med 20 langtidsplasser skal legges ned i 2021?

– Vi er i dialog med ledelse og pårørende for å finne et alternativ om en oppfølging av disse pasientene. Kommunen har flere ledige omsorgsboliger som kan tas i bruk, blant annet på KOMBO (Kolbotn omsorgsboliger) hvor de har pleiere hele døgnet, som betyr at tilbudet der er veldig likt tilbudet på et sykehjem, påpeker Østby.

Han sier kommunen har utarbeidet en strategi for hvor man plasserer den enkelte som har et pleiebehov i riktig trinn i en "innsatstrapp".

– Noen kan dermed også flyttes ned i trappen. Dette er i den beste mening for hver enkelt som har et pleiebehov. Det er ikke til å legge skjul på at kommunen også kan spare på dette og bidra til effektiv utnyttelse av arealer og igjen skape nye og tilrettelagte plasser med årene, innrømmer Østby.

Les også: Holder budsjettsprekken hemmelig

Økt press innen pleie og omsorg

– De fleste som har fått sykehjemsplass har vært gjennom grundige vurderinger av kommunens fagkyndige. Mange pårørende er utslitte etter å ha pleiet sine kjære selv i påvente om å få plass. Dette i seg selv er uheldig da det belaster flere unødvendig og kan forårsake at flere blir pleietrengende, sier Tor Anders Østby.

Han påpeker at mange familier har flyttet til Nordre Follo de siste ti årene av flere årsaker.

– Som oftest er det en jobbsituasjon som tilbys her. De eldre tenker at det blir enklere for dem å bo sentrumsnært hvor dem selv antar at det er mangfold av tilbud. Dette skaper også økt press rundt tilbudene innen pleie og omsorg og det ser ikke ut til å stoppe med det første, sier utvalgslederen.

Les også: Uenig i Høyås-kritikken

Powered by Labrador CMS