Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

HUSK Å BRUKE DIN STEMMERETT: Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).
HUSK Å BRUKE DIN STEMMERETT: Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).

Det er tid for forandring

"Høyre har hatt styringen i Oppegård kommune i 50 år.  Uansett hvilket politisk parti som har styrt så lenge, vil det på et visst tidspunkt være behov for forandring. Ikke minst for partiet selv", skriver lokalbevegelsen OppegårdsVenner i et debattinnlegg.

Publisert

OppegårdsVenner ble i sin tid startet av en liten gruppe innbyggere i Oppegård som over tid hadde registrert med undring og misnøye en del politiske beslutninger. Vi ønsket derfor å kikke politikerne nærmere etter i kortene, dels for å påvirke og dels for å være en lyttepost for kommunens innbyggere.

Gruppen er over gjennomsnittet politisk interessert, og vi har heller ikke lagt skjul på at majoriteten i gruppen har stemt Høyre i en årrekke. Utgangspunktet for gruppen var likevel at vi skulle være politisk nøytrale.

Posisjonen arrogant i Oppegård

Vi har hatt en rekke møter med ledende politikere – også i Ski, samt ordførerne i de to kommunene. Vi har vært til stede på møter i utvalg, formannskap og kommunestyre i Oppegård. Og vi har snakket med kommunens beboere om saker som opptar dem.

Vår oppfatning av virkeligheten stemmer nok ikke med den situasjonen som enkelte Høyrepolitikere beskriver i lokalmedia. Kommunevalg er også et personvalg, og mange ledende politikere ville nok blitt strøket på listene om det hadde vært anledning til det.

Vi opplever et Høyre som er til dels arrogante og lite villige til å lytte til innspill fra innbyggerne. Eksemplene her er mange, men flytting av Generasjonsparken til fordel for svømmehall er en beslutning som svært mange innbyggerne ikke forstår. Lettvint omgang med byggehøyder i forhold til vedtatte planer er et annet.

Det er også interessant at ledende Høyrepolitikere har gitt uttrykk både i pressen og overfor oss at de ikke når frem med sine synspunkter internt i Høyre, og at Høyre styres av noen få personer.

Gode innspill

Representanter for opposisjonen fremmer ofte gode forslag i utvalgene, men de styrende partiene har på forhånd fattet beslutningene i de politiske gruppene. Slik ter et politisk parti seg som har vært vant til å bestemme alene.

Vi opplever et Høyre som er svært annerledes enn det ledende Høyrepolitikere beskriver, og vi er redde for at andre partier vil være skeptiske til å samarbeide med Høyre for å danne en styringsdyktig plattform etter valget i september.

Støttepartiene i Oppegård

I den siste perioden har KrF vært et støtteparti for Høyre, men deres representanter har vært rimelig anonyme. Vi er overrasket over hvor lite synlige de har vært i den politiske debatten, og vi hører at velgerne har merket seg det.

Ap har vært i opposisjon, men vi opplever at det har vært et godt støtteparti for posisjonspartiene. Ap har merkelig nok støttet Høyre i spørsmålet om Generasjonsparken, og de har med største lettsindighet støttet Høyre i spørsmål om avvik i byggehøyder i forhold til vedtatt planer. Partiet trenger en fornyelse, noe vi tror vil skje når Ap i Oppegård og i Ski nå går sammen.

Mellompartier som Venstre, MDG og SV har vi erfart har fremmet mange gode forsalg som dessverre er blitt klubbet ned av posisjonspartiene. Disse vil sammen med Senterpartiet og Rødt, som ikke har vært representert i kommunestyret i Oppegård, være en del av det parlamentariske grunnlaget i det nye kommunestyret i Nordre Follo. Det tror vi er bra, for vi opplever at SPs kandidater er både lyttende og har mange gode oppfatninger som stemmer med «grasrota» blant velgerne.

Politisk meningsutveksling

Når vi ser tilbake på meningsutvekslingene de siste månedene i media, lokalavisenes nettsider og Facebook, opplever vi at ikke bare OppegårdsVenner er kritiske til utviklingen de siste fire årene. Stort sett har våre innbyggere, som har deltatt i debatten, vært kritiske til mange av de beslutningene som kommunestyret har fattet, og også måten det er gjort på. Et gjennomgående tema er at vi trenger en forandring, men da må stemmeseddelen brukes.

OppegårdsVenner takker alle som har lest våre innlegg, - takk for kommentarer både for og imot våre synspunkter. Det er dette som skaper et levende demokrati. Nå er det tid for forandring!

Godt valg!

Powered by Labrador CMS