Kommunevalget 2019

KJEMPER FOR UNGDOM: "Elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter", skriver ungdomskandidatene Silje Brekke (Ap) og Håkon Heløe (Ap).
KJEMPER FOR UNGDOM: "Elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter", skriver ungdomskandidatene Silje Brekke (Ap) og Håkon Heløe (Ap).

– Sett ungdom på dagsorden

"Som ungdomskandidatene til Nordre Follo Arbeiderparti mener vi at det er viktigere enn noen gang å sette ungdom på dagsordenen", skriver Silje Brekke og Håkon Heløe.

Publisert

Barn og ungdom føler på stadig mer stress og press. Folkehelseinstituttet presenterte nylig en rapport som bekrefter dette, og viser til at andelen unge jenter med spiseforstyrrelser, depresjon og andre psykiske plager øker kraftig.

Som ungdomskandidatene til Nordre Follo Arbeiderparti mener vi at det er viktigere enn noen gang å sette ungdom på dagsordenen.

SIGNERT AV: Håkon Heløe og Silje Brekke.
SIGNERT AV: Håkon Heløe og Silje Brekke.

Som ung kandidat har man et særlig ansvar for å snakke de unges sak, da vi selv vet godt hvordan det er å være ung i dagens Norge – og ikke minst, i Ski og Oppegård.

Les også: Ulike rutiner for forebygging av mobbing på skolene

Ordningen med helserådgiver må utvides

Da vi gikk på skole, var det sjeldent helsesøster til stede. Heldigvis har dette bedret seg nå, blant annet siden Arbeiderpartiet fikk på plass en egen helserådgiver på Ski ungdomsskole.

Men dette er ikke nok – derfor mener vi at ordningen med helserådgiver må utvides til hele kommunen, nå også i Oppegård.  

Det er Høyre som har styrt i Oppegård i over 50 år, og vi ser at det ikke alltid er lett å besøke helsesykepleier når man trenger det. Derfor må vi styrke tilbudet!

Når vi skal gå til valg som Nordre Follo kommune for første gang, kommer vi til å jobbe konsekvent for nettopp bedre ungdomsoppfølging.

Effektive tiltak mot mobbing

Det er derimot ikke bare bedre helseoppfølging med rådgivere og helsesykepleier på skolene som er viktig; fremfor alt må man jobbe enda mer med å bekjempe mobbingen i skolene.

Alle politikere, fra alle partier, må innse at så lenge elever blir mobba, så har de ikke har gjort nok.

"Elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter."

Miljøterapeuter på skoler

Derfor kommer vi til å holde Arbeiderpartiet ansvarlige på sitt forslag om muligheten for å innføre miljøterapeuter på skolene.

Miljøterapeutene har spesiell kompetanse på nettopp mobbing, og kan fange opp ting som skolesystemet ikke gjør. Derfor kommer vi til å kjempe med nebb og klør om å innføre dette.

For til syvende og sist handler det om vår felles fremtid – det handler om at elevene i Nordre Follo skal føle seg trygge på at det er unge folk i kommunestyret som ser dem og som kjemper for deres rettigheter. Det er vi klare for å gjøre.

Les også: Vant reisen til LA