KREFTKOORDINATOR: Mona Lyngdal er en av tre kreftkoordinatorer i kommunen.
KREFTKOORDINATOR: Mona Lyngdal er en av tre kreftkoordinatorer i kommunen.

– Vi blir kontaktet av andre kommuner

Pakkeforløp hjem skal ta vare på kreftsyke også etter at de kommer hjem fra sykehuset. Det ryktes at Nordre Follo kommune har laget et godt system.

Publisert

Tanken med Pakkeforløp hjem er å gi oppfølging til pasientene også når de kommer hjem til kommunen. På den måten står man ikke alene etter at man skrives ut fra sykehuset.

Dette er Pakkeforløp hjem

– I det man får beskjed om kreft hos kreftlegen blir man del av et pakkeforløp. Da går det i et raskt tempo på sykehuset, hvor de har frister på når pasientene skal være utredet og godt i gang med behandling. Slik har det vært i noen år, sier Mona Lyngdal. Hun er en av tre kreftkoordinatorer i Nordre Follo kommune.

Lyngdal forteller at mange står rådløse når de kommer hjem fra sykehuset. De lurer på hva som skjer nå. Mange sitter også igjen med senskader, er påvirket sosialt, psykisk, fysisk og eksistensielt. De uttrykker at de står veldig alene.

– Pakkeforløp hjem som det ble snakk om i 2018, har som mål at det skal bli en mer systematisk avdekking av pasientens behov når de kommer hjem. Hovedmålet er økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring. Det er også et mål at det skal bli mer likt for alle som mottar hjelp i alle kommunene i landet, utdyper Lyngdal.

Meningen er at alle skal inn i et pakkeforløp.

– Om noen har fått påvist kreft og ikke har fått spørsmål om å få bli med, så vet ikke kommunen om det. Da kan de be fastlege henvise til oss, informerer hun.

Dette møter du

Som kreftpasient skal du få hjelp, og denne hjelpen er delt inn i tre samhandlingspunkter. Dette er hva du kan forvente å møte:

  • Samhandlingspunkt 1: Her kartlegges psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle behov. Dette skjer først på sykehus.
  • Samhandlingspunkt 2: Kommunen skal kartlegge behov når pasienten er utskrevet fra sykehuset. Dette skjer 3-4 måneder etter kreftdiagnosen. Kommunen får melding fra sykehuset om hvem som har sagt ja til å være med i pakkeforløpet. Da vil de få et brev fra kommunen om at de er med, og at de vil kalles inn etter tre til fire måneder etter kreftdiagnose. Dersom det er behov for akutt oppfølging, får kreftkoordinator beskjed fra sykehuset om dette. Kreftkoordinator tar da kontakt med pasienten. For de som får brev om pakkeforløp, står det informasjon der, slik at det er mulig å kontakte koordinatorene selv, dersom det er et behov før man selv blir kontaktet.
  • Samhandlingspunkt 3: Dette er behovskartlegging på samme måte som punkt 2, men 12 -18 måneder etter kreftdiagnose. De fleste er nå behandlet, og her kommer det frem de som har senskader, trenger rehabilitering etc.

Deltar i pilotstudie

Nordre Follo kommune deltar i en pilotstudie med utvalgte diagnosegrupper sammen med A-hus fra og med mai 2022. Studiet startet med gastropasienter, men ble i august utvidet til også å gjelde tre andre pilotstudier.

– Dette er en pilot med utvalgte diagnose grupper, de andre kommer med etter hvert, poengterer Lyngdal.

Pilotprosjektet går ut på å utarbeide prosedyrer og rutiner, dialog med fastlegene, samt oppdatering av kommunens nettsider.

– Det er lagt opp rutiner for hvordan vi skal gjøre det her i kommunen. Kartlegge, kalle inn, gjennomføre kartlegging, og videre henvising av andre tjenester i kommunen. I piloten har vi fått gjennomført disse rutinene for samhandlingspunkt 2. Vi har nettopp begynt, og har også laget rutiner og er klar for samhandlingspunkt 3. Pasientene vil få skriftlig innkallelse slik som ved samhandlingspunkt 2, forteller Lyngdal.

Den 18. oktober starter et læringsnettverk som går ut på at A-hus sine avdelinger, og kommunene under A-hus, skal gjennomgå hvor langt arbeidet er kommet, gjennomføring og hva de som er med kan lære av hverandre, ikke minst hvordan tilbudet skal foregår på best mulig måte.

– Det går rykte om at vi har laget et godt system. Vi blir kontaktet fra mange andre kommuner, forteller Lyngdal.

Disse diagnosegruppene er med i pilotstudiet

Pilot 1. Tykk og endetarmskreft, spiserør og magesekk, galleveiskreft, pankreas

Pilot 2. brystkreft + gynekologisk kreft, livmorkreft, eggstokkreft og livmorhalskreft.

Pilot 3. lungekreft, diagnostisk pakkeforløp

Pilot 4. urologisk kreft: prostata, blære, nyrekreft.

Powered by Labrador CMS