RÅDHUSET: Nordre Follo kommune har sin administrasjon her i rådhuset i Ski.
RÅDHUSET: Nordre Follo kommune har sin administrasjon her i rådhuset i Ski.

Slik jobber kommunen etter tragedien

Ved alvorlige hendelser er det en rekke prosesser som settes i gang hos Nordre Follo Kommune. En av oppgavene er å gi akutt psykososial førstehjelp til kommunens innbyggere.

Publisert Sist oppdatert

Ved alvorlige hendelser i, eller i tilknytning til kommunen, trer den overordnede beredskapsplanen i Nordre Follo kommune i verk.

Da kan kommunen velge å sette krisestab, det vil si at deler av kommunens ledelse samles for å koordinere kommunens arbeid.

Blant virkemidlene kommunen har i beredskapsplanen er et eget psykososialt kriseteam.

– Psykososialt kriseteam har som formål å være tilgjengelig for de som har behov for psykososial støtte og omsorg ved større ulykker, alvorlige hendelser/kriser, eller katastrofer i Nordre Follo kommune, som involverer en eller flere av kommunes innbyggere og de som ellers oppholder seg i kommunen, sier Rene Gjøg, områdeleder for psykisk helse i Nordre Follo kommune.

LEDER ARBEIDET: Rene Gjøg er områdeleder for psykisk helse i Nordre Follo kommune.
LEDER ARBEIDET: Rene Gjøg er områdeleder for psykisk helse i Nordre Follo kommune.

Sjokk og kaos

Av og til er sjokket og krisen så stor at egne nettverk kan være utilstrekkelig.

– Psykososialt kriseteam må raskest mulig skape kontakt med berørte og iverksette tiltak, der sjokket og følelsen av kaos er så stort hos de berørte at hjelp fra nettverket rundt ikke vil være tilstrekkelig, sier Gjøg.

Psykososialt kriseteam kan også bistå ved akutte og alvorlige livshendelser som for eksempel ulykker, voldshandlinger, drukningsulykker, uventede dødsfall og trusselsituasjoner. Psykososialt kriseteam har følgende oppgaver i slike situasjoner:

– Vurdere behovet for oppfølging av de rammede, pårørende og eventuelle andre involverte.

– Koordinere og utøve psykososial førstehjelp etter behov, individuelt og i grupper.

– Sikre informasjon om det ordinære hjelpeapparatet. (Barnevern, Helsetjenesten, Fastlege, Psykisk helsetjeneste, Rustjenesten, NAV, Tros/livssynssamfunn osv.).

Tiltakene varierer

Lokale tilbud:

Teamets oppgave er å gi akutt psykososial førstehjelp til kommunens innbyggere. Nøyaktig hvilke tiltak som settes inn, vil bli vurdert av teamet og tilpasset hver enkelt situasjon.

– Hvis det er alvorlige hendelser som involverer barn, vil helsepersonell fra kommunen følge opp medelever, venner og andre berørte, blant annet ved besøk på skole eller barnehage. Hvorvidt skoler eller lignende holdes åpent for å samles vil bli vurdert i enkelttilfeller, sier Gjøg.

Etter hvert vil andre deler av helsetjenestene overta oppfølgingen av de berørte. Kommunen er opptatt av å ha en god og tett oppfølging ved kriser for å ta vare på innbyggerne på best mulig måte.

Trenger du noen å snakke med?

Gårsdagen var krevende for mange i vårt lokalmiljø. Kommunen har derfor lagt ut følgende melding på sine nettsider, onsdag kveld:

Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefoner:

Det har i dag skjedd en dypt tragisk hendelse i kommunen vår, noe som påvirker lokalmiljøet i stor grad. Barn, unge og voksne reagerer på ulike måter og enkelte vil kanskje ha behov for noen å snakke med.

Råd til de som opplever kriser:

▪︎ Kriser oppleves forskjellig, vanlige reaksjoner kan være å sove dårlig, ha vondt i kroppen, sorg og å være lei seg samt manglende konsentrasjon. Dette er ikke farlig.

▪︎ Du må spise og drikke, og forsøk gjerne å være aktiv.

▪︎ Har du noen rundt deg som du kan snakke med, anbefaler vi deg å ikke være alene.

▪︎ Er barn involvert, kan det være lurt å snakke med skole eller barnehagen.

▪︎ Vi anbefaler å unngå alkohol og andre rusmidler rett i etterkant av opplevd kriser.

HJELPETELEFONER: Nedenfor finner du oversikt over lokale og nasjonale hjelpetelefoner du kan kontakte hivs du trenger noen å snakke med. https://www.nordrefollo.kommune.no/koron.../hjelpetelefoner/

Powered by Labrador CMS