Stabburet

REHABILITERER KULLEBUND GÅRD: På bildet kan du se malermester Ole Andreas Klaveness ved stabburet. I bakgrunnen kan du også se våningshuset fra 1898, som ligger på den andre siden av Kolbotnveien.
REHABILITERER KULLEBUND GÅRD: På bildet kan du se malermester Ole Andreas Klaveness ved stabburet. I bakgrunnen kan du også se våningshuset fra 1898, som ligger på den andre siden av Kolbotnveien.

Skal male stabburet i sommer

I fjor vinter ble rehabiliteringsarbeidene med hovedhuset på Kullebund gård satt i gang, Nå skal også stabburet fra 1700-tallet gjennom en rehabiliteringsprosess.

Publisert

– Målet vårt er å bli ferdig med de utvendige rehabiliteringsarbeidene i august, sier Ole Andreas Klaveness, malermester og daglig leder i Klaveness Maler- og Byggmesterforretning AS.

For fem år siden ble Klaveness tildelt Bygg og Bevar-prisen for sitt arbeid for malerfaget. Bedriften hans har gjennom en årrekke utført utallige prestisjefulle arbeider på en lang rekke store istandsettinger der teknikk og fagtradisjon har vært helt sentralt. 

Oppdraget med å rehabilitere Kullebund gård utvendig fikk han av familien til den avdøde Marianne Bonde Hansen. Sistnevnte var grunneier av det meste som Kolbotn sentrum er bygget på de siste elleve årene frem til hun døde av kreft i november i fjor.

Les også: Kollen og Skrenten, og det store i det nære og lille

Verneverdi i regional sammenheng

Kullebund gård er en av de 17 middelaldergårdene i tidligere Oppegård kommune og er symbolisert i det gamle kommunevåpenet vårt.

Gården har avgitt grunn til store deler av utviklingen i Kolbotn sentrum. Den nye blokkbebyggelsen i Ormerudvveien, jernbanestasjonen, Oppegård rådhus, Kolbotn kirke og Kolbotn skole er alle bygget på gårdens grunn.  

Hovedhuset eller våningshuset, som rehabiliteres for tiden, er fra 1898.

Stabburet, som hører til den ovennevnte gården og ligger vis-a-vis våningshuset, skal være oppført på 1700-tallet.

TIDLIGERE BUTIKK OG VERKSTED: På bildet fra 1960-tallet ser du bilen til glassmester Kalleberg som brukte stabburet til verksted før Sentrumsbygget sto ferdig i 1968. Her fikk Kalleberg butikk og verksted på baksiden mot jernbanen. Tilbygget bak stabburet ble også brukt av Arne Martinsen som midlertidig matvarebutikk før han flyttet inn i lokalene til Oppegård Sparebank i 1963 (senere DNB NOR i Kolbotnveien).
TIDLIGERE BUTIKK OG VERKSTED: På bildet fra 1960-tallet ser du bilen til glassmester Kalleberg som brukte stabburet til verksted før Sentrumsbygget sto ferdig i 1968. Her fikk Kalleberg butikk og verksted på baksiden mot jernbanen. Tilbygget bak stabburet ble også brukt av Arne Martinsen som midlertidig matvarebutikk før han flyttet inn i lokalene til Oppegård Sparebank i 1963 (senere DNB NOR i Kolbotnveien).

 

Låven, som ligger øst for hovedhuset, ble for noen år siden revet og bygget opp for utleie til privat kontorvirksomhet. Bygningen, som er opprinnelig fra 1800-tallet, ble gjenoppbygget i gammel stil, men fikk et moderne uttrykk.

Fylkesmannen har tidligere anbefalt at stabburet bør bevares fordi det innehar verneverdi i regional sammenheng, spesielt på grunn av sin høye alder og på grunn av utviklingen av Kolbotn tettsted. 

Les også: Fra gråhåret mekka til liv og røre i sentrum

Ingen planer om å flytte stabburet

Kolbotnveien har delt tunet slik at stabburet er skilt fra resten av gårdsbebyggelsen. Ifølge fylkesmannen har det i forbindelse med sentrumsplanen for Kolbotn sentrum vært et ønske om å samle tunet, det vil si flytte stabburet over til det øvrige tunet på nordsiden av Kolbotnveien. Dette vil også gi mulighet for å frigjøre areal for sentrumsutvikling der stabburet står i dag.

Fylkeskommunen ville da ikke motsette seg flytting av stabburet til andre siden av veien. "Stabburet bør da plasseres vest i tunet, vis-a-vis låven, slik at det dannes et tradisjonelt firkanttun", står det i anbefalingen.

– Det var ikke grunneierne, men byråkratene som kom med dette forslaget. Så langt jeg og lokalhistorikerne vet finnes det ingen historisk belegg om at stabburet var plassert et annet sted enn der det står i dag. Det finnes derfor ingen grunnlag for å flytte det, sier forvalter av eiendommen, Thor Abrahamsen, som bor i Fredrikstad.

Les også: Store boligplaner på Skrenten

– Målet er stabburet blir mest mulig likt hovedhuset etter dette.

Thor Abrahamsen, forvalter av Kullebund gård

Utvendig restaurering

Abrahamsen, som var gift med Marianne Bonde Hansen de siste syv årene av hennes liv, sier at både stabburet og hovedhuset på Kullebund gård skal være ferdig rehabilitert i løpet av sommeren.

– De utvendige arbeidene startet i fjor vinter og vil forhåpentligvis bli avsluttet i løpet av sommeren. Det er et firma som reparerer råteskader i lafteknutene for tiden. Når disse arbeidene er avsluttet, kan malearbeidene settes i gang. Målet er at både stabburet og hovedhuset blir fagmessig tatt godt vare på, og at stabburet blir mest mulig likt hovedhuset etter dette, sier Abrahamsen.

Brukes som kaldtlager

Det foreligger ingen konkrete planer for bruk av stabburet til andre formål enn det det brukes per i dag, ifølge Thor Abrahamsen.

– Stabburet brukes i dag som kaldtlager, slik det opprinnelig var ment. Det oppbevares møbler og inventar fra gården der inne. Rehabiliteringsarbeidene foregår utvendig, kun av hensyn til det visuelle. Vi har fått flere ulike forespørsler rundt bruk av stabburet, blant annet fra drosjeselskapet som ønsket å bruke stabburet som varmestue, men fagfolket har frarådet å endre bruksformålet. Det hadde vært svært ugunstig å varme opp et hus som dette, ble vi fortalt. Det ville kreve en total ombygging av stabburet, sier han.

Les også: – Vi protesterer mot høyhus

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS