LESERINNLEGG:

LEI AVGIFTER: Innsender av dette leserinnlegget er lei av stadig flere områder med parkeringsavgift.

Kreativ beskatning

Kommunen trenger penger og administrasjonen kommer med forslag til tiltak. Vi vil ikke ha et samfunn der de styrende henter penger på en slik måte at halvparten forsvinner i kostnader og profitt til smarte leverandører, at det betyr stress og plunder og heft for oss alle, og at effektene er mer negative enn positive.

Publisert

Ja, dette gjelder saken om «innføring av parkeringsavgift ved offentlige kommunale parkeringsplasser» som ble omtalt i siste OA. Her meldes det at kommunedirektøren anbefaler parkeringsavgifter på 5 nye steder, og på ytterligere steder etter hvert som strøm blir tilgjengelig.

At vi må betale der langtidsparkering kan blokkere for viktig korttidsparkering er greit. Eller der private har investert i egne parkeringsarealer – de må få pengene tilbake. Men å betale overalt hvor vi stopper for kortere eller lengre tid, det er ikke greit.

INNSENDER: Harald Flatland har skrevet dette leserinnlegget.

Vi skal altså kaste bort verdifull tid når vi har kommet fram til legevakten med en av våre kjære. Og på Østre Greverud skal vi betale når vi ankommer med bilen full av barn, ski og akebrett. Eller for selv å gjennomføre noen helsebringende øvelser. Det samme gjelder den som er dårlig til beins og må kjøre et stykke for å komme fram til gode stier og gangveier.

Og vi må ikke glemme betalingen i farten, da har vi gått i fella: Da opptrer parkeringsvakten som iherdig politi og ilegger sine «bøter».

Østre Greverud har et yrende liv av barn, voksne og eldre fra hele kommunen - hele året. Men anlegget har god kapasitet - det er plass for flere. Bare privatbilen gir effektiv tilgang - å betale for parkering innebærer å legge en klam hånd over denne viktige kilden til trivsel, sunnhet og folkehelse.

Leverandørene av parkeringsløsninger har tenkt gjennom sine strategier. Hjelper kommunen til å «se potensialet» og kan ta hånd om alt – mot en «rimelig» andel av inntektene. Kan til og med tilby løsninger der bilføreren ikke plages: Skiltnummer leses automatisk slik at betalingen kun vises som anonym linje på en eller annen utskrift bare de færreste gidder å sjekke.

Ser nå at på Østre Greverud foreslås det avgiftsparkering kun på hverdager mellom 08.00 og 16.00. Da rammes ikke så mange kan man si, men hvordan kan man da forsvare investeringene? Fordi man senere lett kan endre disse tidspunktene slik at inntektene kommer? Altså, ser vi en langsiktig investering i en infrastruktur som kan stilles inn slik at siste budsjettkrone kommer på plass?

Bidrag til reduksjon av klimagassutslipp, sies det: Hvilken effekt har parkeringsavgiften når alle snart kjører elbil? Bidrag til mer bruk av andre transportmidler slik som sykkel: For de der alder og helse og årstid muliggjør sykling, hvor stor andel av lokale ærend kan utføres slik? Et grønt skifte støttes, men vi fortrekker tiltak som har effekt.

Mangler kommunen penger – gjør noe som monner: Omprioriter! Eller øk de ordinære skattene - det er ærlig og redelig, det er kostnadseffektivt, og det gir ikke plunder og heft i hverdagen.

Powered by Labrador CMS