KASTER SEG INN I DEBATTEN: SVs Synnlve Kronen Snyen er likestillingsforkjemper, og debatterer Oppegård Avis og oavis.nos fokus på kjønnsfordelingen i kommunen og i skolene våre.
KASTER SEG INN I DEBATTEN: SVs Synnlve Kronen Snyen er likestillingsforkjemper, og debatterer Oppegård Avis og oavis.nos fokus på kjønnsfordelingen i kommunen og i skolene våre.

– Vi trenger denne diskusjonen

– Jeg håper flere blir med å diskutere dette, så vi kan komme oss framover i likestillingsdebatten.

Publisert

Det har vært mye debatt i Oppegård de siste dagene om at menn er underrepresentert i skolen, og kvinner er overrepresentert i administrasjonen og i kommunestyret. 

Statusheving

DEBATTEN STARTET MED DENNE KAREN: Martin Høy er den eneste mannlige læreren blant årets førsteklassinger. Han underviser ved Kolbotn skole.
DEBATTEN STARTET MED DENNE KAREN: Martin Høy er den eneste mannlige læreren blant årets førsteklassinger. Han underviser ved Kolbotn skole.

Jeg kjemper for å heve status og lønn på kvinnedominerte yrker, hovedsakelig fordi man må anerkjenne den utrolig viktige jobben som gjøres i de yrkene og for å oppnå likelønn mellom kvinner og menn. At flere menn velger læreryrket dersom det gir høyere status i samfunnet er jo det en utrolig god konsekvens. 

Vi trenger definitivt flere mannlige lærere. Barn trenger mannlige forbilder og det er positivt med kjønnsbalanse i en gruppe, særlig fordi det er med på å utfordre kjønnsrollene om at det i hovedsak er kvinner som er egnet som omsorgspersoner. For å utfordre kjønnsrollene trenger vi også flere kvinnelige ledere. 

Høy kvinneandel

Oppegård sin høye kvinneandel innenfor politikk og administrasjon er på ingen måte representativ for Norge, og i hvert fall ikke verden. Blant Norges 413 ordførere så er det 317 menn og 97 kvinner.

UENIG MED REDAKTØREN: Kronen Snyen mener Oppegård Avis-redaktør Anders Nordheim Dahl er på feilspor.
UENIG MED REDAKTØREN: Kronen Snyen mener Oppegård Avis-redaktør Anders Nordheim Dahl er på feilspor.

Altså er kun 23 prosent av Norges ordførere kvinner. Norge har lavere andel kvinnelige ledere i næringslivet enn Storbritannia, USA og Canada. Det er urettferdig, og Norge taper på å ikke bruke kvinners kompetanse. 

Uenig med redaktøren

Redaktøren i Oppegård Avis skriver:"Når menn er i flertall, er det fram med høygaflene og hytting med nevene."

Vel, jeg har ikke sett så mye til det selv om menn er i flertall omtrent over alt i samfunnet, med mindre det er lavtlønnede kvinnedominerte yrker. Dessuten er det en respektløs måte å omtale de kvinnene som har kjempet, og fortsatt kjemper, for likestilling i arbeidslivet og i politiske systemer.   

Offentlig sektor generelt er en kvinnedominert. Kommunen driver i svært stor grad med  skole, sosial, helse, omsorg, kultur osv. Dette er kvinnedominerte områder.

Det er derfor ikke så rart når kvinner får lederjobber innenfor den sektoren i Oppegård. Det er jo et langt større problem at det alt for ofte også er sånn at menn er ledere der det i hovedsak er kvinner som jobber, slik det ofte er rundt om kring i kommune-Norge. 

For-langt-argumentet

Med en gang det tilfeldigvis blir flertall av kvinner i et politisk organ med makt er det alltid noen hvite menn som må kritisere og mener likestillingen har gått for langt. Hvem som har ulike posisjoner varierer. For et år siden var både ordfører og rådmann kvinner, nå er det to menn. Jeg skulle ønske Oppegård var en feministisk boble i en ellers kvinnediskriminerende verden, men det er det naivt å tro. 

Men jeg er veldig glad for at Oppegård Avis vil sette fokus på kjønnsfordeling. Her er det mye å ta tak i.

Hvorfor presterer jenter bedre enn gutter på skolen? Hvorfor har gutter begynt å bli underrepresentert i høyere utdanning? Hvorfor stresser 3 av 10 unge jenter seg syke?

Hvorfor er det så høy selvmordsrate blant unge gutter? Jeg håper flere blir med å diskutere dette, så vi kan komme oss framover i likestillingsdebatten.

Det tjener vi alle på. 

PS: Hva mener du om saken? Skriv din mening på inntil 3000 tegn med fullt navn og send til dinsak@oavis.no