Illustrasjon: Nordre Follo kommune
Illustrasjon: Nordre Follo kommune

Har du spørsmål du ønsker å stille til lokalpolitikerne?

Mandag til onsdag neste uke er det offentlig spørretid i fem utvalgsmøter. Fire arbeidsdager før disse møtene kan du som innbygger sende skriftlig spørsmål til utvalgslederne om aktuelle saker innenfor blant annet vann og avløp, skole, barnehage, idrett, tettsted- og boligutvikling, og samferdsel.

Publisert Sist oppdatert

Du som er innbygger i Nordre Follo kan skriftlig på forhånd stille spørsmål om aktuelle saker innenfor blant annet skole, tettsted- og boligutvikling, samferdsel og mobilitet, vann og avløp og mye annet.

Det viktigste er at spørsmålet må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.

Dersom utvalgslederen får et skriftlig spørsmål fra deg innen tidsfristen, som er satt til fire arbeidsdager før det aktuelle møtet, vil spørsmålet bli besvart under behandlingen av den aktuelle saken. Alle møtene skal holdes som fjernmøter neste uke, men publikum kan følge med på KommuneTV.

Spørsmål som ikke kan besvares på en forsvarlig måte under spørretiden, vil bli utsatt til neste møte.

Fem utvalgsmøter neste uke

  • Mandag 15. mars klokken 15:00 er det møte i partssammensatt utvalg.

Partssammensatt utvalg ledes av utvalgsleder Hans Martin Enger (MDG), og behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. Det består av representanter for de folkevalgte og fra kommunens ansatte. Se sakslisten for møtet i politisk møtekalender.

  • Tirsdag 16. mars klokken 18.00 er det møte i utvalg for areal, klima og byggesak.

Utvalget for areal, klima og byggesak ledes av utvalgsleder Anne-Beth Skrede (A), og følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet tettsted- og boligutvikling, arealplan og byggesak. Se sakslisten for møtet i politisk møtekalender.

  • Tirsdag 16. mars klokken 18:00 er det møte i utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk.

Utvalget for omsorg, helse og seniorpolitikk ledes av utvalgsleder Tor Anders Østby (Sp), og følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, helse, folkehelse, NAV, kvalifisering, rus og psykisk helse, voksenopplæring og flyktninger. Se sakslisten for møtet i politisk møtekalender.

  • Onsdag 17. mars klokken 18:30 er det møte i utvalg for oppvekst, idrett og kultur.

Utvalget for oppvekst, idrett og kultur ledes av utvalgsleder Camilla Hille (V), og følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet skole, SFO, barnehage, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, unge enslige asylsøkere, PPT, idrett, friluftsliv, kultur, folkehelse, kulturskole, bibliotek og frivillighet. Se sakslisten for møtet i politisk kalender.

  • Onsdag 17. mars klokken 18.00 er det møte i utvalg for klima, teknikk og miljø.

Utvalget for klima, teknikk og miljø ledes av utvalgsleder Elin Skifjell (SV), og følger opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet klima og miljø, samferdsel og mobilitet, vann og avløp, park, jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning. Se sakslisten for møtet i politisk møtekalender.

Slik kan du kontakte utvalgsledere

Alle som er bosatt i kommunen kan stille skriftlige spørsmål til de aktuelle utvalgslederne ved å kontakte dem på e-post:

  • Hans Martin Enger: hans.martin.enger@politiker.nordrefollo.no
  • Anne-Beth Skrede: anne-beth.skrede@politiker.nordrefollo.no
  • Tor Anders Østby: toranders.ostby@politiker.nordrefollo.no
  • Camilla Hille: camilla.hille@politiker.nordrefollo.no
  • Elin Skifjell: elin.skifjell@politiker.nordrefollo.no

Vil du vite mer om utvalgene?

Du kan lese mer om utvalgenes virkeområder og oppgaver i politisk reglement for Nordre Follo kommune.

Se liste over utvalgets medlemmer samt møteinnkallinger med sakskart i politisk møtekalender.

Medlemmer i utvalgene kan ikke selv delta med spørsmål under den offentlige spørretiden.

Powered by Labrador CMS