Leserinnlegg

LOKALT ENGASJEMENT: Rundt 50 foresatte møtte opp på det første informasjonsmøtet til aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå".
LOKALT ENGASJEMENT: Rundt 50 foresatte møtte opp på det første informasjonsmøtet til aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå".

– Ny Sofiemyr skole nå!

Jarle Halvorsen sender en oppfordring til foresatte ved Sofiemyr skole: "Før statistikk over hodepine, allergiske reaksjoner, «nye» problemer som for eksempel atopisk eksem eller andre «plutselige» plager som måtte oppstå".

Publisert

Som mange sikkert har fått med seg har det dukket opp ytterligere problemer med bygningsmassen på Sofiemyr skole, i tidligere Oppegård kommune.

Vi som foreldre har i årevis mottatt, med stadig hyppigere mellomrom, varsler fra skole om problemer med vannlekkasjer, muggsopp, skadedyr-invasjon, gamle ventilasjonsanlegg med tilhørende dårlig luftkvalitet etc.

Saken kulminerte forrige helg med et møte med en mengde engasjerte foreldre som dannet gruppen «Ny Sofiemyr skole nå».

Les også: – Nå er det nok å spille roulette med våre barns helse

Sterk bekymring over barnas helse

Gjennomgangstonen på møtet var sterk bekymring over barnas helse ved daglig opphold på denne «syke» skolen.

"Svært mange foreldre kan stadfeste at barna på skolen har hodepine langt oftere enn det som kan anses som normal. Enkelte barn kan ha hodepine tre-fire ganger per uke."

Svært mange foreldre kan stadfeste at barna på skolen har hodepine langt oftere enn det som kan anses som normal. Enkelte barn kan ha hodepine tre-fire ganger per uke. De melder videre at barn kommer hjem etter skole uforholdsmessig slitne, ufokuserte, trøtte, tette i luftveiene; og som allerede nevnt; påfallende ofte med hodepine.

Oppfordringen til foreldrene går som følger: Før statistikk over hodepine, allergiske reaksjoner, «nye» problemer som for eksempel atopisk eksem eller andre «plutselige» plager som måtte oppstå.

Les også: Startet kamp for ny barneskole på Sofiemyr

Når tiltakene er nytteløse

Det har vært gjennomfør et ukjent antall inspeksjoner, ved hjelp av profesjonelle firmaer, på skolen siden 2010 med nedslående, publiserte resultater.

Gang på gang har det vært funnet skadedyr, muggsopp og andre uhumskheter som bare en mikrobiolog kan sette pris på, og da kun i kontrollerte omgivelser. Det har også vært minst én skadedyrinvasjon på skolens kjøkken som også fungere som spiserom for SFO.

Dessverre så viser også disse testene, hinsides enhver tvil, at problemet er økende, ikke avtagende. Dette til tross for gjentatt forsøk på å endre ventilasjon, rengjøre ventilasjon, forsegle og/eller lufte krypkjellere under skole, tette gamle taklekkasjer med tilhørende soppdannelse, total nedvask av alle overflater og så videre.

Les også: – Barna bør tas ut av skolen i protest

Eksponering for fukt og muggsopp

Vi som foreldre får nå nærmest månedlige skriv fra rektor at nå er "det og det" klasserommet eller bygget stengt.

Det jeg da VET helt sikkert er at siden forrige "friskmelding" av det samme klasserommet, så har det oppholdt seg barn og ansatte der daglig. Ettersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre daglige kontroller i ett klasserom, så kan det dreie seg om flere måneders eksponering før dette blir "gjenoppdaget" i det samme bygget/klasserommet. DET er virkelig skremmende!

Tidligere tiders munnkurv til ansatte?

"Det som skiller denne konkrete saken fra andre er at elevene daglig oppholder seg i et beviselig helseskadelig miljø, og det er derfor påkrevet med strakstiltak."

Jarle Halvorsen, bor på Sofiemyr og har barn på Sofiemyr skole

Det blir videre hevdet i enkelte kretser at (blant annet muggsopp-) problemet har vært oppe i dagen, men ikke oppe i lyset!… lenge før 2010, men her mangler data og testresultater på grunn av tidligere tiders (påståtte) munnkurv til ansatte.

Kan dette virkelig stemme eller er det en ren konspirasjonsteori? Hva vet tidligere og nåværende ansatte om dette?

Krever brakkeskole fra neste skoleår

Mange stiller gode spørsmål om "hvor skal pengene tas fra, hvilket annet tiltak skal "lide", hvilken annen skole eller svømmehall i Oppegård, Ski eller Langhus skal utsettes på grunn av dette?

Tro meg når jeg sier at jeg har sympati med andre skoler, svømmehaller eller andre tiltak, uavhengig av geografisk beliggenhet.

"Noen har prøvd å overbevise meg på Facebook, men jeg klarer ikke å se at en ny svømmehall, uansett nummer på kølappen skal prioriteres før en helseskadelig bygning full av barn!"

Det som skiller denne konkrete saken fra andre er at elevene daglig oppholder seg i et beviselig helseskadelig miljø, og det er derfor påkrevet med strakstiltak. Strakstiltaket som både etterlyses og kreves er "brakkeskole" fra og med neste skoleår.

Denne skolen er infisert av skadelige bakterier, sopp og annet som direkte påvirker helsen til elevene der.

Skolen har faktisk «potensiale» til å påføre hundrevis av mennesker helsemessige utfordringer i mange år fremover!

Sender oppfordring til politikerne

Prioriteringsrekkefølge for skoler må og skal være følgende:

  1. Helse
  2. Plassbehov
  3. «Alt annet», det vil si modernisering, vedlikehold, svømmehall(er) ..og isflater (Unnskyld, Camilla Hille😊)

Denne konkrete saken dreier seg IKKE om en foreldregruppe som ønsker å skrike seg til prioritet fremfor andre skoler.

Det absolutt verste som kan skje i denne saken er at disse foreldrene får stempel som «egoistiske» og med det andre skoler eller beundringsverdige tiltak «mot seg», i den forstand at «nå er det jammen vår tur», «vi har ventet lengst».

Noen har prøvd å overbevise meg på Facebook, men jeg klarer ikke å se at en ny svømmehall, uansett nummer på kølappen skal prioriteres før en helseskadelig bygning full av barn!

Les også: – Fram er nøkkelen for å løsne skoleproppen