MANGE FUNN: Tilsynsrapporten fra Sofiemyr skole forteller om mange oppsiktsvekkende funn. Nå er det satt frister for å rette opp i avvikene.
MANGE FUNN: Tilsynsrapporten fra Sofiemyr skole forteller om mange oppsiktsvekkende funn. Nå er det satt frister for å rette opp i avvikene.

Kommunen i egen rapport: Fant skjelett av katt

Flere oppsiktsvekkende funn ved Sofiemyr skole. Kommunens egen tilsynsrapport er knallhard om standarden ved barneskolen.

Publisert Sist oppdatert

Bygningsmassen ved Sofiemyr skole har vært under omfattende oppfølging de siste årene. Blant annet har inneklimaet blitt sjekket jevnlig. I fjor ble to rom avstengt ved skolen.

Kommunestyret har vedtatt å bygge ny barneskole i etapper, men forrige uke ble det kjent at kommunedirektøren går inn for å utrede et nytt alternativ hvor det bygges helt ny skole på den gamle Fram-tomten i skogen nedenfor skolen mot brytehuset på Sofiemyr.

I mellomtiden settes det nå opp modulbygg på deler av parkeringsplassen til Sofiemyrhallen. Disse skal avlaste den hardt prøvede skolebygningen.

Oppegård Avis har blitt kjent med innholdet i en tilsynsrapport som må ha skapt bekymring internt i kommunen. I oktober i fjor ble det utført tilsyn innen temaene inneklima, renhold og sanitære forhold i skoler. Inspeksjonen ble gjort av konstituert kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold og Malin W. Heiberg, rådgiver miljørettet helsevern i Nordre Follo kommune.

Gjennom tilsynet er det funnet seks avvik, definert som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.

Internkontroll

Rapporten peker først på at Sofiemyr skole ikke har et fungerende system for internkontroll, og det fremheves flere punkter.

– Internkontrollsystemet/internkontrollrutiner var ikke oppdaterte eller revidert. Internkontrollrutinene er datert 2016/2017. På de fleste rutinene står det Sofiemyrtoppen skole, selv om det er flere år siden skolene Sofiemyr og Sofiemyrtoppen ble delt. Flere rutiner bærer preg av å være kopiert fra andre skoler, eller tekst fra e-post, samt henvisning til utdatert lovverk, står det i rapporten, som også fremhver at skolen ikke har tilstrekkelig rutiner for å følge opp elever som klager på inneklima.

Vedlikehold

Rapporten fra helsevernet peker også på at vedlikeholdet av bygningsmassen ikke er godt nok. Blant annet trekkes frem følgende:

  • Skolen opplever at flere av meldte feil og mangler som angår bygget ikke blir fulgt opp, eller at det tar lang tid før dette rettes.
  • Det er observert flere små skader innendørs som hull i vegger, på dører, sprekker i gulvbelegget, løse gulvlister og skader i fliser. Dette vanskeliggjør renhold og påvirker trivsel.
  • Det ble observert flere skader utendørs som råteskade og hull på stolper (korridoren) i skolegården, slitt og skadet grunnmur med tagging og avflassing på paviljong 4. Verneombudet påpekte sprekk i en av veggene og opplevde denne som utett.
  • Det ble observert flere vanndammer i krypkjellerne.
  • Det ble observert åtestasjon for mus/rotter i en av krypkjellerne, men ingen visste noe om den. Det er antatt at åtestasjonen er gammel, men at ingen har fjernet den.
  • Det ble observert en stor pappeske med gipsplater i en av krypkjellerne. Esken og innhold hadde begynt å mugne.
  • Det ble observert en del rot, søppel og leker i krypkjelleren i paviljong 5. En av luftelukene har vært åpen og det har antakelig blitt kastet inn ting fra blant annet skolegården. Det ble også funnet et gammelt skjelett av en katt.

Utilstrekkelig renhold

Det eksterne konsulentselskapet Mycoteam har vært på flere undersøkelser ved skolen for å undersøke skolens inneklima. I rapporten fra kommunens eget helsevern står det følgende:

– Daglig/ukentlig renhold har ikke vært forsterket det siste året, selv om dette har blitt anbefalt av Mycoteam. Både korridorer og klasserom har til dels mye rot som vanskeliggjør renhold og som bidrar til mer støv. Bord og benker på SFO-kjøkken var svært slitte og er vanskelig å holde å ren. Bøttekott/vaskerom framstod rotete og det manglet datablader for rengjøringsmidler.

Det kommer også frem at rutinene for renhold ved Sofiemyr skole er utdatert. Ved inspeksjonen ble det fremlagt en renholdsrutine datert i 2016/17. I rapporten kommer blir det også påpekt at det er generelt mye rot ved skolen.

– Skolens korridorer var rotete og det lå klær, sekker og sko på gulvet. Dette vanskeliggjør renholdet. I tillegg ble det observert en del støv på hyllene i korridorene. Skap og reoler i klasserommene har mange gjenstander på toppen (linjaler, kurver, bøker, ark, esker osv.), noe som kan føre til at disse stedene ikke blir støvtørket. Mange av reolene/bokhyllene er åpne og samler også støv. Flere klasserom har store plastbokser stablet på gulvet med oppbevaring av ting. Vi anbefaler at det ryddes ytterligere og ber skolen vurdere om det er mulighet til å bytte åpne skap med lukkede. Dette vil gi mulighet for betydelig bedre renhold og det er kjent at eventuelle muggsoppsporer i rommet binder seg til støv. Derfor må støv fjernes hyppig og effektivt, skriver kommuneoverlegen og rådgiver for miljørettet helsevern.

HC-toalett er vaskerom

Avvikene ved Sofiemyr skole stopper ikke her. I kommunens egen rapport kommer det også frem at det er til dels store utfordringer knyttet til temperaturen ved skolen.

– I flere klasserom sitter elevene tett inntil varmekilder og det klages generelt på temperaturreguleringen. Belysningen i klasserom er ikke kartlagt og det ble observert ulike styrker/lystoner i lampene. Spesialrom har ikke tilpasset ventilasjon og avtrekk.

Ifølge rapporten har heller ikke skolen dokumentert antall toaletter som er tilgjengelig for elevene, og HC-toalett blir brukt som vaskerom.

– Det ble observert urin på dolokk og det var uklart hvem som har ansvar for å vaske dette, står det å lese i rapporten.

Tomt førstehjelpsskap

Mot slutten påpekes det også at Sofiemyr skole mangler tilfredsstillende rutiner for førstehjelpsutstyr.

– Et av førstehjelpsskapene vi fant var ulåst og nesten tomt. Skolen kunne ikke legge fram rutine for hvem som er ansvarlig for vedlikehold av utstyret og at skapene skal holdes låst.

Dette og de andre avvikene har fått frist til 1. april med å bli rettet.

Tidligere i vinter ble det kjent at rektor Jo Henrik Wangen har sagt opp sin stilling ved skolen. Han startet i august i fjor, og har siste arbeidsdag ved skolen 31. mars. I nyhetsmeldingen 4. mars kom det frem at Lene Hammergren Stensli tilsettes som ny rektor fra 6. april.